cruz azul

Mexico City - Mexico

Quốc tịch : Mexico | Sân nhà: Estadio Azteca | Sức chứa: 87,000

Logo Cruz Azul

HUẤN LUYỆN VIÊN

Caixinha, Pedro

CẦU THỦ

1

Jose de Jesus Corona

Vị trí: Thủ môn

2

Aguilar, Pablo

Vị trí: Hậu vệ

3

Antunes, Stephen

Vị trí: Tiền vệ

4

Dominguez, Julio Cesar

Vị trí: Hậu vệ

5

Lichnovsky, Igor

Vị trí: Hậu vệ

6

Yoshimar Yotun

Vị trí: Tiền vệ

7

Cauteruccio, Martin

Vị trí: Tiền đạo

8

Salas, Javier

Vị trí: Tiền vệ

9

Caraglio, Milton

Vị trí: Tiền đạo

11

Hernandez, Elias

Vị trí: Tiền đạo

12

Allison, Guillermo

Vị trí: Thủ môn

13

Rodriguez, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

14

Dominguez, Misael

Vị trí: Tiền vệ

15

Flores, Gerardo

Vị trí: Hậu vệ

16

Aldrete, Adrian

Vị trí: Hậu vệ

17

Edgar

Vị trí: Tiền đạo

19

Sanchez, Antonio

Vị trí: Hậu vệ

20

Gutierrez, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

21

Pelaez, Alejandro

Vị trí: Thủ môn

22

Baca, Rafael

Vị trí: Tiền vệ

24

Garcia, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

25

Alvarado, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

26

Reyes Santacruz, Josue Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

27

Maduena, Jose

Vị trí: Hậu vệ

28

Zuniga, Martin

Vị trí: Tiền đạo

30

Silva, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

31

Pineda, Orbelin

Vị trí: Tiền vệ

289

Herrera, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

300

Gimenez, Santiago Tomas

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Caixinha, Pedro

CẦU THỦ

1

Jose de Jesus Corona

Vị trí: Thủ môn

2

Aguilar, Pablo

Vị trí: Hậu vệ

3

Antunes, Stephen

Vị trí: Tiền vệ

4

Dominguez, Julio Cesar

Vị trí: Hậu vệ

5

Lichnovsky, Igor

Vị trí: Hậu vệ

6

Yoshimar Yotun

Vị trí: Tiền vệ

7

Cauteruccio, Martin

Vị trí: Tiền đạo

8

Salas, Javier

Vị trí: Tiền vệ

9

Caraglio, Milton

Vị trí: Tiền đạo

11

Hernandez, Elias

Vị trí: Tiền đạo

12

Allison, Guillermo

Vị trí: Thủ môn

13

Rodriguez, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

14

Dominguez, Misael

Vị trí: Tiền vệ

15

Flores, Gerardo

Vị trí: Hậu vệ

16

Aldrete, Adrian

Vị trí: Hậu vệ

17

Edgar

Vị trí: Tiền đạo

19

Sanchez, Antonio

Vị trí: Hậu vệ

20

Gutierrez, Alexis

Vị trí: Tiền vệ

21

Pelaez, Alejandro

Vị trí: Thủ môn

22

Baca, Rafael

Vị trí: Tiền vệ

24

Garcia, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

25

Alvarado, Roberto

Vị trí: Tiền vệ

26

Reyes Santacruz, Josue Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

27

Maduena, Jose

Vị trí: Hậu vệ

28

Zuniga, Martin

Vị trí: Tiền đạo

30

Silva, Jordan

Vị trí: Hậu vệ

31

Pineda, Orbelin

Vị trí: Tiền vệ

289

Herrera, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

300

Gimenez, Santiago Tomas

Vị trí: Tiền đạo