crusaders fc

Belfast - Bắc Ireland

Quốc tịch : Bắc Ireland | Sân nhà: Seaview | Sức chứa: 3,383

Logo CRUSADERS FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Baxter, Stephen

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Baxter, Stephen

CẦU THỦ

Huấn luyện viên

Baxter, Stephen

Quốc gia: Bắc Ireland

Cầu thủ
728x90
130x300
130x300