crusaders fc

Belfast - Bắc Ireland

Quốc tịch : Bắc Ireland | Sân nhà: Seaview | Sức chứa: 3,383

Crusaders FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Baxter, Stephen
Baxter, Stephen

CẦU THỦ

O'Neill, Sean
1

O'Neill, Sean

Vị trí: Thủ môn

Scutt, Ryan

Scutt, Ryan

Vị trí: Thủ môn

Burns, Billy Joe
2

Burns, Billy Joe

Vị trí: Hậu vệ

Hegarty, Chris
3

Hegarty, Chris

Vị trí: Hậu vệ

McChrystal, Mark
3

McChrystal, Mark

Vị trí: Hậu vệ

Beverland, Howard
4

Beverland, Howard

Vị trí: Hậu vệ

Coates, Colin
6

Coates, Colin

Vị trí: Hậu vệ

Kanwei, Lumi

Kanwei, Lumi

Vị trí: Tiền vệ

Lowry, Philip
7

Lowry, Philip

Vị trí: Tiền vệ

Ward, Sean
8

Ward, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Hale, Rory
10

Hale, Rory

Vị trí: Tiền vệ

O'Rourke, Jarlath
15

O'Rourke, Jarlath

Vị trí: Tiền vệ

Owens, Kyle
16

Owens, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

Ruddy, Michael
17

Ruddy, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Brown, Rodney
20

Brown, Rodney

Vị trí: Hậu vệ

Robinson, Harry
23

Robinson, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Kerr, Michael
25

Kerr, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Doherty, Harry
26

Doherty, Harry

Vị trí: Thủ môn

Doherty, Gerard
30

Doherty, Gerard

Vị trí: Thủ môn

Mathieson, Tom

Mathieson, Tom

Vị trí: Tiền vệ

Caddell, Declan
12

Caddell, Declan

Vị trí: Tiền vệ

Forsythe, Jordan
14

Forsythe, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

Holden, Ross
15

Holden, Ross

Vị trí: Tiền đạo

Owens, Jordan
18

Owens, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Snoddy, Matthew
19

Snoddy, Matthew

Vị trí: Tiền vệ

Clarke, Ross
25

Clarke, Ross

Vị trí: Tiền vệ

Patterson, Rory
29

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

Patterson, Rory

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

Hale, Ronan
9

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

Cushley, David
11

Cushley, David

Vị trí: Tiền đạo

Thompson, Gary
21

Thompson, Gary

Vị trí: Tiền vệ

Heatley, Paul
22

Heatley, Paul

Vị trí: Tiền đạo

Donnelly, Matthew
27

Donnelly, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Baxter, Stephen
Baxter, Stephen

CẦU THỦ

O'Neill, Sean
1

O'Neill, Sean

Vị trí: Thủ môn

Scutt, Ryan

Scutt, Ryan

Vị trí: Thủ môn

Burns, Billy Joe
2

Burns, Billy Joe

Vị trí: Hậu vệ

Hegarty, Chris
3

Hegarty, Chris

Vị trí: Hậu vệ

McChrystal, Mark
3

McChrystal, Mark

Vị trí: Hậu vệ

Beverland, Howard
4

Beverland, Howard

Vị trí: Hậu vệ

Coates, Colin
6

Coates, Colin

Vị trí: Hậu vệ

Kanwei, Lumi

Kanwei, Lumi

Vị trí: Tiền vệ

Lowry, Philip
7

Lowry, Philip

Vị trí: Tiền vệ

Ward, Sean
8

Ward, Sean

Vị trí: Hậu vệ

Hale, Rory
10

Hale, Rory

Vị trí: Tiền vệ

O'Rourke, Jarlath
15

O'Rourke, Jarlath

Vị trí: Tiền vệ

Owens, Kyle
16

Owens, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

Ruddy, Michael
17

Ruddy, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Brown, Rodney
20

Brown, Rodney

Vị trí: Hậu vệ

Robinson, Harry
23

Robinson, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Kerr, Michael
25

Kerr, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Doherty, Harry
26

Doherty, Harry

Vị trí: Thủ môn

Doherty, Gerard
30

Doherty, Gerard

Vị trí: Thủ môn

Mathieson, Tom

Mathieson, Tom

Vị trí: Tiền vệ

Caddell, Declan
12

Caddell, Declan

Vị trí: Tiền vệ

Forsythe, Jordan
14

Forsythe, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

Holden, Ross
15

Holden, Ross

Vị trí: Tiền đạo

Owens, Jordan
18

Owens, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Snoddy, Matthew
19

Snoddy, Matthew

Vị trí: Tiền vệ

Clarke, Ross
25

Clarke, Ross

Vị trí: Tiền vệ

Patterson, Rory
29

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

Patterson, Rory

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

Hale, Ronan
9

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

Cushley, David
11

Cushley, David

Vị trí: Tiền đạo

Thompson, Gary
21

Thompson, Gary

Vị trí: Tiền vệ

Heatley, Paul
22

Heatley, Paul

Vị trí: Tiền đạo

Donnelly, Matthew
27

Donnelly, Matthew

Vị trí: Tiền đạo