crusaders fc

Belfast - Bắc Ireland

Quốc tịch : Bắc Ireland | Sân nhà: Seaview | Sức chứa: 3,383

Logo CRUSADERS FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Baxter, Stephen

CẦU THỦ

Doherty, Gerard

Vị trí: Thủ môn

1

O'Neill, Sean

Vị trí: Thủ môn

2

Burns, Billy Joe

Vị trí: Hậu vệ

3

Mark McChrystal

Vị trí: Hậu vệ

4

Beverland, Howard

Vị trí: Hậu vệ

6

Coates, Colin

Vị trí: Hậu vệ

Hale, Rory

Vị trí: Tiền vệ

7

Lowry, Philip

Vị trí: Tiền vệ

8

Ward, Sean

Vị trí: Hậu vệ

17

Ruddy, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Kanwei, Lumi

Vị trí: Tiền vệ

11

Cushley, David

Vị trí: Tiền đạo

12

Caddell, Declan

Vị trí: Tiền vệ

14

Forsythe, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

15

Holden, Ross

Vị trí: Tiền đạo

16

Owens, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

18

Owens, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

19

Snoddy, Matthew

Vị trí: Tiền vệ

20

Brown, Rodney

Vị trí: Hậu vệ

21

Thompson, Gary

Vị trí: Tiền vệ

22

Heatley, Paul

Vị trí: Tiền đạo

25

Clarke, Ross

Vị trí: Tiền vệ

26

Doherty, Harry

Vị trí: Thủ môn

28

McGinley, Reece

Vị trí: Tiền đạo

29

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

27

Donnelly, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Baxter, Stephen

CẦU THỦ

Doherty, Gerard

Vị trí: Thủ môn

1

O'Neill, Sean

Vị trí: Thủ môn

2

Burns, Billy Joe

Vị trí: Hậu vệ

3

Mark McChrystal

Vị trí: Hậu vệ

4

Beverland, Howard

Vị trí: Hậu vệ

6

Coates, Colin

Vị trí: Hậu vệ

Hale, Rory

Vị trí: Tiền vệ

7

Lowry, Philip

Vị trí: Tiền vệ

8

Ward, Sean

Vị trí: Hậu vệ

17

Ruddy, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Kanwei, Lumi

Vị trí: Tiền vệ

11

Cushley, David

Vị trí: Tiền đạo

12

Caddell, Declan

Vị trí: Tiền vệ

14

Forsythe, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

15

Holden, Ross

Vị trí: Tiền đạo

16

Owens, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

18

Owens, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

19

Snoddy, Matthew

Vị trí: Tiền vệ

20

Brown, Rodney

Vị trí: Hậu vệ

21

Thompson, Gary

Vị trí: Tiền vệ

22

Heatley, Paul

Vị trí: Tiền đạo

25

Clarke, Ross

Vị trí: Tiền vệ

26

Doherty, Harry

Vị trí: Thủ môn

28

McGinley, Reece

Vị trí: Tiền đạo

29

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

Patterson, Rory

Vị trí: Tiền đạo

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

27

Donnelly, Matthew

Vị trí: Tiền đạo

Hale, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu CRUSADERS FC

Kết quả thi đấu CRUSADERS FC

Huấn luyện viên

Baxter, Stephen

Quốc gia: Bắc Ireland

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Bắc Ireland

24/08/1981

1

Thủ môn

Quốc gia: Bắc Ireland

11/04/1988

2

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

28/04/1989

3

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

26/06/1984

4

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

30/03/1990

6

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

26/10/1985

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

27/11/1996

7

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

15/07/1989

8

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

12/01/1984

17

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

05/08/1993

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

30/07/2000

11

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

22/07/1989

12

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

13/04/1988

14

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

11/02/1991

15

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

27/11/1997

16

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

09/07/1992

18

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

09/07/1989

19

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

02/06/1993

20

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

13/08/1995

21

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

26/05/1990

22

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

30/06/1987

25

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

17/05/1993

26

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

29/03/1996

28

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

01/03/2000

29

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

16/07/1984

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

16/07/1984

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

08/09/1998

27

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

05/10/2000

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

08/09/1998

728x90
130x300
130x300