crewe alexandra

Crewe - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Alexandra Stadium | Sức chứa: 10,153

Logo Crewe Alexandra

HUẤN LUYỆN VIÊN

Artell, David

CẦU THỦ

1

Ben Garratt

Vị trí: Thủ môn

2

Perry Ng

Vị trí: Hậu vệ

3

Pickering, Harry

Vị trí: Hậu vệ

5

George Ray

Vị trí: Hậu vệ

7

Chris Porter

Vị trí: Tiền đạo

8

James Jones

Vị trí: Tiền vệ

9

Shaun Miller

Vị trí: Tiền đạo

10

Jordan Bowery

Vị trí: Tiền đạo

11

Callum Ainley

Vị trí: Tiền vệ

12

Eddie Nolan

Vị trí: Hậu vệ

13

Richards, Dave

Vị trí: Thủ môn

14

Alex Nicholls

Vị trí: Tiền đạo

15

Wintle, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

16

Lowery, Tom

Vị trí: Tiền vệ

17

Paul Green

Vị trí: Tiền vệ

18

Griffiths, Regan

Vị trí: Tiền vệ

19

Dale, Owen

Vị trí: Tiền đạo

20

Kirk, Charlie

Vị trí: Tiền vệ

21

Finney, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

22

Lundstram, Josh

Vị trí: Tiền vệ

23

Johnson, Travis

Vị trí: Hậu vệ

24

Reilly, Lewis

Vị trí: Tiền đạo

25

Sass-Davies, Billy

Vị trí: Hậu vệ

28

Offord, Luke

Vị trí: Tiền vệ

29

Nicky Hunt

Vị trí: Hậu vệ

31

Aaron Taylor-Sinclair

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Artell, David

CẦU THỦ

1

Ben Garratt

Vị trí: Thủ môn

2

Perry Ng

Vị trí: Hậu vệ

3

Pickering, Harry

Vị trí: Hậu vệ

5

George Ray

Vị trí: Hậu vệ

7

Chris Porter

Vị trí: Tiền đạo

8

James Jones

Vị trí: Tiền vệ

9

Shaun Miller

Vị trí: Tiền đạo

10

Jordan Bowery

Vị trí: Tiền đạo

11

Callum Ainley

Vị trí: Tiền vệ

12

Eddie Nolan

Vị trí: Hậu vệ

13

Richards, Dave

Vị trí: Thủ môn

14

Alex Nicholls

Vị trí: Tiền đạo

15

Wintle, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

16

Lowery, Tom

Vị trí: Tiền vệ

17

Paul Green

Vị trí: Tiền vệ

18

Griffiths, Regan

Vị trí: Tiền vệ

19

Dale, Owen

Vị trí: Tiền đạo

20

Kirk, Charlie

Vị trí: Tiền vệ

21

Finney, Oliver

Vị trí: Tiền vệ

22

Lundstram, Josh

Vị trí: Tiền vệ

23

Johnson, Travis

Vị trí: Hậu vệ

24

Reilly, Lewis

Vị trí: Tiền đạo

25

Sass-Davies, Billy

Vị trí: Hậu vệ

28

Offord, Luke

Vị trí: Tiền vệ

29

Nicky Hunt

Vị trí: Hậu vệ

31

Aaron Taylor-Sinclair

Vị trí: Hậu vệ

Lịch thi đấu Crewe Alexandra

Kết quả thi đấu Crewe Alexandra

Huấn luyện viên

Artell, David

Quốc gia: Gibraltar

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

25/04/1994

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

27/04/1996

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

29/12/1998

5

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

13/10/1993

7

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

12/12/1983

8

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

01/02/1996

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

25/09/1987

10

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

02/07/1991

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

02/11/1997

12

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

05/08/1988

13

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

31/12/1993

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

09/12/1987

15

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

13/06/1997

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

31/12/1997

17

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

10/04/1983

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/05/2000

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/11/1998

20

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

14/12/1997

21

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/12/1997

22

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

19/02/1999

23

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/08/2000

24

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

07/07/1999

25

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

17/02/2000

28

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

19/11/1999

29

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

03/09/1983

31

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

08/04/1991

728x90
130x300
130x300