crawley

Crawley - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Broadfield Stadium | Sức chứa: 6,134

Logo Crawley

HUẤN LUYỆN VIÊN

Cioffi, Gabriele

CẦU THỦ

1

Glenn Morris

Vị trí: Thủ môn

2

Lewis Young

Vị trí: Hậu vệ

3

Josh Doherty

Vị trí: Hậu vệ

4

Josh Payne

Vị trí: Tiền vệ

5

Joe McNerney

Vị trí: Hậu vệ

6

Mark Connolly

Vị trí: Hậu vệ

7

Reece Grego Cox

Vị trí: Tiền vệ

8

Jimmy Smith

Vị trí: Tiền vệ

9

Ollie Palmer

Vị trí: Tiền đạo

10

Dominic Poleon

Vị trí: Tiền đạo

11

Luke Gambin

Vị trí: Tiền vệ

12

Mersin, Yusuf

Vị trí: Thủ môn

14

George Francomb

Vị trí: Hậu vệ

15

Nathaniel-George, Ashley

Vị trí: Tiền vệ

16

Maguire, Joseph

Vị trí: Hậu vệ

18

Sesay, David

Vị trí: Tiền vệ

20

Romain Vincelot

Vị trí: Hậu vệ

21

Dannie Bulman

Vị trí: Tiền vệ

22

Filipe Morais

Vị trí: Tiền vệ

25

Mark Randall

Vị trí: Tiền vệ

26

Galach, Brian

Vị trí: Tiền đạo

27

Allarakhia, Tarryn

Vị trí: Tiền vệ

28

Camara, Panutche

Vị trí: Tiền vệ

33

Bondz N'Gala

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Cioffi, Gabriele

CẦU THỦ

1

Glenn Morris

Vị trí: Thủ môn

2

Lewis Young

Vị trí: Hậu vệ

3

Josh Doherty

Vị trí: Hậu vệ

4

Josh Payne

Vị trí: Tiền vệ

5

Joe McNerney

Vị trí: Hậu vệ

6

Mark Connolly

Vị trí: Hậu vệ

7

Reece Grego Cox

Vị trí: Tiền vệ

8

Jimmy Smith

Vị trí: Tiền vệ

9

Ollie Palmer

Vị trí: Tiền đạo

10

Dominic Poleon

Vị trí: Tiền đạo

11

Luke Gambin

Vị trí: Tiền vệ

12

Mersin, Yusuf

Vị trí: Thủ môn

14

George Francomb

Vị trí: Hậu vệ

15

Nathaniel-George, Ashley

Vị trí: Tiền vệ

16

Maguire, Joseph

Vị trí: Hậu vệ

18

Sesay, David

Vị trí: Tiền vệ

20

Romain Vincelot

Vị trí: Hậu vệ

21

Dannie Bulman

Vị trí: Tiền vệ

22

Filipe Morais

Vị trí: Tiền vệ

25

Mark Randall

Vị trí: Tiền vệ

26

Galach, Brian

Vị trí: Tiền đạo

27

Allarakhia, Tarryn

Vị trí: Tiền vệ

28

Camara, Panutche

Vị trí: Tiền vệ

33

Bondz N'Gala

Vị trí: Hậu vệ

Huấn luyện viên

Cioffi, Gabriele

Quốc gia: Ý

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

20/12/1983

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

27/09/1989

3

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

15/03/1996

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

25/11/1990

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

24/01/1990

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

16/12/1991

7

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

12/11/1996

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

07/01/1987

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

21/01/1992

10

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

07/09/1993

11

Tiền vệ

Quốc gia: Malta

16/03/1993

12

Thủ môn

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

23/09/1994

14

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

08/09/1991

15

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

14/06/1995

16

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

18/01/1996

18

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

20

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

29/10/1985

21

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

24/01/1979

22

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

21/11/1985

25

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

28/09/1989

26

Tiền đạo

Quốc gia: Ba Lan

16/05/2001

27

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

17/10/1997

28

Tiền vệ

Quốc gia: Guinea-Bissau

28/02/1997

33

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

03/10/1989

728x90
130x300
130x300