cork city fc

Cork - Ireland

Quốc tịch : Ireland | Sân nhà: Turners Cross | Sức chứa: 7,365

Logo CORK CITY FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Caulfield, John

CẦU THỦ

1

McNulty, Mark

Vị trí: Thủ môn

2

Kane, Danny

Vị trí: Hậu vệ

3

Alan Bennett

Vị trí: Hậu vệ

4

Dunleavy, John

Vị trí: Hậu vệ

5

Aaron Barry

Vị trí: Hậu vệ

6

Gearoid Morrissey

Vị trí: Tiền vệ

7

Keohane, Jimmy

Vị trí: Tiền vệ

9

Graham Cummins

Vị trí: Tiền đạo

10

Beattie, Steven

Vị trí: Tiền vệ

13

Cherrie, Peter

Vị trí: Thủ môn

Casey, Dan

Vị trí: Hậu vệ

8

McCormack, Conor

Vị trí: Tiền vệ

14

Holland, Dale

Vị trí: Tiền vệ

15

Daly-Butz, Shane

Vị trí: Tiền vệ

16

O'Hanlon, Josh

Vị trí: Tiền đạo

18

Coughlan, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

19

Sheppard, Karl

Vị trí: Tiền đạo

20

Shane Griffin

Vị trí: Hậu vệ

21

McCarthy, Conor

Vị trí: Hậu vệ

22

Horgan, Colm

Vị trí: Hậu vệ

23

Harrington, David

Vị trí: Thủ môn

23

Coffey, David

Vị trí: Thủ môn

23

Cantwell, Adam

Vị trí: Thủ môn

24

Murphy, Cian

Vị trí: Tiền đạo

25

McNamee, Barry

Vị trí: Tiền vệ

26

Buckley, Garry

Vị trí: Tiền vệ

27

Phillips, Pierce

Vị trí: Hậu vệ

28

Byrne, Alec

Vị trí: Tiền vệ

29

McLoughlin, Sean

Vị trí: Hậu vệ

30

Hurley, Ronan

Vị trí: Hậu vệ

30

Manley, Garan

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Caulfield, John

CẦU THỦ

1

McNulty, Mark

Vị trí: Thủ môn

2

Kane, Danny

Vị trí: Hậu vệ

3

Alan Bennett

Vị trí: Hậu vệ

4

Dunleavy, John

Vị trí: Hậu vệ

5

Aaron Barry

Vị trí: Hậu vệ

6

Gearoid Morrissey

Vị trí: Tiền vệ

7

Keohane, Jimmy

Vị trí: Tiền vệ

9

Graham Cummins

Vị trí: Tiền đạo

10

Beattie, Steven

Vị trí: Tiền vệ

13

Cherrie, Peter

Vị trí: Thủ môn

Casey, Dan

Vị trí: Hậu vệ

8

McCormack, Conor

Vị trí: Tiền vệ

14

Holland, Dale

Vị trí: Tiền vệ

15

Daly-Butz, Shane

Vị trí: Tiền vệ

16

O'Hanlon, Josh

Vị trí: Tiền đạo

18

Coughlan, Ronan

Vị trí: Tiền đạo

19

Sheppard, Karl

Vị trí: Tiền đạo

20

Shane Griffin

Vị trí: Hậu vệ

21

McCarthy, Conor

Vị trí: Hậu vệ

22

Horgan, Colm

Vị trí: Hậu vệ

23

Harrington, David

Vị trí: Thủ môn

23

Coffey, David

Vị trí: Thủ môn

23

Cantwell, Adam

Vị trí: Thủ môn

24

Murphy, Cian

Vị trí: Tiền đạo

25

McNamee, Barry

Vị trí: Tiền vệ

26

Buckley, Garry

Vị trí: Tiền vệ

27

Phillips, Pierce

Vị trí: Hậu vệ

28

Byrne, Alec

Vị trí: Tiền vệ

29

McLoughlin, Sean

Vị trí: Hậu vệ

30

Hurley, Ronan

Vị trí: Hậu vệ

30

Manley, Garan

Vị trí: Tiền vệ

Lịch thi đấu CORK CITY FC

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
Huấn luyện viên

Caulfield, John

Quốc gia: Mỹ

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

13/10/1980

2

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

23/04/1997

3

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

04/10/1981

4

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

03/07/1991

5

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

24/11/1992

6

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

17/11/1991

7

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

22/01/1991

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

29/12/1987

10

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

20/08/1988

13

Thủ môn

Quốc gia: Scotland

01/10/1983

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

29/10/1997

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

18/05/1990

14

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

15

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

06/06/1996

16

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

25/09/1995

18

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

02/10/1995

19

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

14/02/1991

20

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

08/09/1994

21

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

11/04/1998

22

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

02/07/1994

23

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

23

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

30/11/1998

23

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

01/01/1970

24

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

08/06/2000

25

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

17/02/1992

26

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

19/08/1993

27

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

28/09/1998

28

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

21/06/1999

29

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

13/11/1996

30

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

11/09/1999

30

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

28/01/1998

728x90
130x300
130x300