cork city fc

Cork - Ireland

Quốc tịch : Ireland | Sân nhà: Turners Cross | Sức chứa: 7,365

Logo CORK CITY FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Caulfield, John

CẦU THỦ

1

McNulty, Mark

Vị trí: Thủ môn

2

Horgan, Colm

Vị trí: Hậu vệ

3

Alan Bennett

Vị trí: Hậu vệ

4

McLoughlin, Sean

Vị trí: Hậu vệ

6

Gearoid Morrissey

Vị trí: Tiền vệ

7

Rainsford, Darragh

Vị trí: Tiền đạo

8

McCormack, Conor

Vị trí: Tiền vệ

9

Graham Cummins

Vị trí: Tiền đạo

10

Buckley, Garry

Vị trí: Tiền vệ

11

O'Connor, Daire

Vị trí: Tiền đạo

13

Harrington, David

Vị trí: Thủ môn

14

Hurley, Ronan

Vị trí: Hậu vệ

15

Daly-Butz, Shane

Vị trí: Tiền vệ

16

O'Hanlon, Josh

Vị trí: Tiền đạo

17

Boylan, Gary

Vị trí: Hậu vệ

19

Sheppard, Karl

Vị trí: Tiền đạo

20

Shane Griffin

Vị trí: Hậu vệ

21

McCarthy, Conor

Vị trí: Hậu vệ

22

James Tilley

Vị trí: Tiền vệ

23

Ryan, Tadhg

Vị trí: Thủ môn

24

Murphy, Cian

Vị trí: Tiền đạo

25

O'Connor, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

26

Casey, Dan

Vị trí: Hậu vệ

27

Phillips, Pierce

Vị trí: Hậu vệ

28

Byrne, Alec

Vị trí: Tiền vệ

29

Nash, Liam

Vị trí: Tiền đạo

30

Smith, Dan

Vị trí: Tiền vệ

32

Comerford, Garry

Vị trí: Tiền vệ

Crowley, Darragh

Vị trí: Tiền vệ

Bargary, Cian

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Caulfield, John

CẦU THỦ

1

McNulty, Mark

Vị trí: Thủ môn

2

Horgan, Colm

Vị trí: Hậu vệ

3

Alan Bennett

Vị trí: Hậu vệ

4

McLoughlin, Sean

Vị trí: Hậu vệ

6

Gearoid Morrissey

Vị trí: Tiền vệ

7

Rainsford, Darragh

Vị trí: Tiền đạo

8

McCormack, Conor

Vị trí: Tiền vệ

9

Graham Cummins

Vị trí: Tiền đạo

10

Buckley, Garry

Vị trí: Tiền vệ

11

O'Connor, Daire

Vị trí: Tiền đạo

13

Harrington, David

Vị trí: Thủ môn

14

Hurley, Ronan

Vị trí: Hậu vệ

15

Daly-Butz, Shane

Vị trí: Tiền vệ

16

O'Hanlon, Josh

Vị trí: Tiền đạo

17

Boylan, Gary

Vị trí: Hậu vệ

19

Sheppard, Karl

Vị trí: Tiền đạo

20

Shane Griffin

Vị trí: Hậu vệ

21

McCarthy, Conor

Vị trí: Hậu vệ

22

James Tilley

Vị trí: Tiền vệ

23

Ryan, Tadhg

Vị trí: Thủ môn

24

Murphy, Cian

Vị trí: Tiền đạo

25

O'Connor, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

26

Casey, Dan

Vị trí: Hậu vệ

27

Phillips, Pierce

Vị trí: Hậu vệ

28

Byrne, Alec

Vị trí: Tiền vệ

29

Nash, Liam

Vị trí: Tiền đạo

30

Smith, Dan

Vị trí: Tiền vệ

32

Comerford, Garry

Vị trí: Tiền vệ

Crowley, Darragh

Vị trí: Tiền vệ

Bargary, Cian

Vị trí: