Connah´s Quay Nomads FC

Quốc tịch : | Sân nhà: | Sức chứa:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morrison, Andy
Morrison, Andy

CẦU THỦ

Byrne, Oliver

Byrne, Oliver

Vị trí: Thủ môn

Brass, Lewis
1

Brass, Lewis

Vị trí: Thủ môn

Disney, John
2

Disney, John

Vị trí: Hậu vệ

Wilson, Laurence
3

Wilson, Laurence

Vị trí: Hậu vệ

Roberts, Callum
3

Roberts, Callum

Vị trí: Hậu vệ

Farquharson, Priestley
4

Farquharson, Priestley

Vị trí: Hậu vệ

Horan, George
5

Horan, George

Vị trí: Hậu vệ

Harrison, Danny
6

Harrison, Danny

Vị trí: Tiền vệ

Bakare, Michael
7

Bakare, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Morris, Callum
8

Morris, Callum

Vị trí: Hậu vệ

Wilde, Mike
9

Wilde, Mike

Vị trí: Tiền đạo

Insall, Jamie
10

Insall, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

Woolfe, Nathan
11

Woolfe, Nathan

Vị trí: Tiền đạo

Poole, Declan
12

Poole, Declan

Vị trí: Tiền vệ

Harwood, Connor
14

Harwood, Connor

Vị trí: Tiền đạo

Holmes, Danny
15

Holmes, Danny

Vị trí: Hậu vệ

Owen, Jay
16

Owen, Jay

Vị trí: Tiền vệ

Denson, Luke
17

Denson, Luke

Vị trí: Hậu vệ

Owens, Kris
17

Owens, Kris

Vị trí: Hậu vệ

Wignall, Ryan
18

Wignall, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Williams, Rhys
20

Williams, Rhys

Vị trí: Thủ môn

Dool, Sameron
20

Dool, Sameron

Vị trí: Tiền vệ

Weir, Tom
21

Weir, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Barratt, Jacob
22

Barratt, Jacob

Vị trí: Tiền vệ

Merner, Eric
23

Merner, Eric

Vị trí: Thủ môn

Sullivan, Joe
23

Sullivan, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Green, Eric
23

Green, Eric

Vị trí: Thủ môn

Elsey-McHugh, Dominic
25

Elsey-McHugh, Dominic

Vị trí: Tiền vệ

Moore, Max
25

Moore, Max

Vị trí: Tiền vệ

Williams, Sam
28

Williams, Sam

Vị trí: Tiền vệ

Rushton, John
28

Rushton, John

Vị trí: Thủ môn

Robinson, Jack
29

Robinson, Jack

Vị trí: Tiền vệ

Manley, Jordan
36

Manley, Jordan

Vị trí: Thủ môn

Manley, Callum
36

Manley, Callum

Vị trí: Tiền vệ

Owen, Harry
53

Owen, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Darling, Cameron
58

Darling, Cameron

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morrison, Andy
Morrison, Andy

CẦU THỦ

Byrne, Oliver
0

Byrne, Oliver

Vị trí: Thủ môn

Brass, Lewis
1

Brass, Lewis

Vị trí: Thủ môn

Disney, John
2

Disney, John

Vị trí: Hậu vệ

Wilson, Laurence
3

Wilson, Laurence

Vị trí: Hậu vệ

Roberts, Callum
3

Roberts, Callum

Vị trí: Hậu vệ

Farquharson, Priestley
4

Farquharson, Priestley

Vị trí: Hậu vệ

Horan, George
5

Horan, George

Vị trí: Hậu vệ

Harrison, Danny
6

Harrison, Danny

Vị trí: Tiền vệ

Bakare, Michael
7

Bakare, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Morris, Callum
8

Morris, Callum

Vị trí: Hậu vệ

Wilde, Mike
9

Wilde, Mike

Vị trí: Tiền đạo

Insall, Jamie
10

Insall, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

Woolfe, Nathan
11

Woolfe, Nathan

Vị trí: Tiền đạo

Poole, Declan
12

Poole, Declan

Vị trí: Tiền vệ

Harwood, Connor
14

Harwood, Connor

Vị trí: Tiền đạo

Holmes, Danny
15

Holmes, Danny

Vị trí: Hậu vệ

Owen, Jay
16

Owen, Jay

Vị trí: Tiền vệ

Denson, Luke
17

Denson, Luke

Vị trí: Hậu vệ

Owens, Kris
17

Owens, Kris

Vị trí: Hậu vệ

Wignall, Ryan
18

Wignall, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Williams, Rhys
20

Williams, Rhys

Vị trí: Thủ môn

Dool, Sameron
20

Dool, Sameron

Vị trí: Tiền vệ

Weir, Tom
21

Weir, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Barratt, Jacob
22

Barratt, Jacob

Vị trí: Tiền vệ

Merner, Eric
23

Merner, Eric

Vị trí: Thủ môn

Sullivan, Joe
23

Sullivan, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Green, Eric
23

Green, Eric

Vị trí: Thủ môn

Elsey-McHugh, Dominic
25

Elsey-McHugh, Dominic

Vị trí: Tiền vệ

Moore, Max
25

Moore, Max

Vị trí: Tiền vệ

Williams, Sam
28

Williams, Sam

Vị trí: Tiền vệ

Rushton, John
28

Rushton, John

Vị trí: Thủ môn

Robinson, Jack
29

Robinson, Jack

Vị trí: Tiền vệ

Manley, Jordan
36

Manley, Jordan

Vị trí: Thủ môn

Manley, Callum
36

Manley, Callum

Vị trí: Tiền vệ

Owen, Harry
53

Owen, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Darling, Cameron
58

Darling, Cameron

Vị trí: Thủ môn