connah's quay nomads fc

Connah's Quay - Xứ Wales

Quốc tịch : Xứ Wales | Sân nhà: Deeside Stadium | Sức chứa: 1,582

CONNAH'S QUAY NOMADS FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morrison, Andy
Morrison, Andy

CẦU THỦ

Brass, Lewis
1

Brass, Lewis

Vị trí: Thủ môn

Danby, John
1

Danby, John

Vị trí: Thủ môn

John Disney
2

John Disney

Vị trí: Hậu vệ

Laurence Wilson
3

Laurence Wilson

Vị trí: Hậu vệ

Roberts, Callum
3

Roberts, Callum

Vị trí: Hậu vệ

Farquharson, Priestley
4

Farquharson, Priestley

Vị trí: Hậu vệ

Spittle, Jonny
4

Spittle, Jonny

Vị trí: Tiền vệ

Horan, George
5

Horan, George

Vị trí: Hậu vệ

Danny Harrison
6

Danny Harrison

Vị trí: Tiền vệ

Bakare, Michael
7

Bakare, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Morris, Callum
8

Morris, Callum

Vị trí: Hậu vệ

Wilde, Mike
9

Wilde, Mike

Vị trí: Tiền đạo

Insall, Jamie
10

Insall, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

Andrew Owens
10

Andrew Owens

Vị trí: Hậu vệ

Nathan Woolfe
11

Nathan Woolfe

Vị trí: Tiền vệ

Poole, Declan
12

Poole, Declan

Vị trí: Tiền vệ

Harwood, Connor
14

Harwood, Connor

Vị trí: Tiền đạo

Kenny, Jack
14

Kenny, Jack

Vị trí: Tiền đạo

Holmes, Danny
15

Holmes, Danny

Vị trí: Hậu vệ

Owen, Jay
16

Owen, Jay

Vị trí: Tiền vệ

Luke Denson
17

Luke Denson

Vị trí: Hậu vệ

Parker, Michael
17

Parker, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Wignall, Ryan
18

Wignall, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Heath, Joe
18

Heath, Joe

Vị trí: Hậu vệ

Phillips, Jake
19

Phillips, Jake

Vị trí: Hậu vệ

Williams, Rhys
20

Williams, Rhys

Vị trí: Thủ môn

Craig Jones
20

Craig Jones

Vị trí: Tiền vệ

Hughes, Robert
21

Hughes, Robert

Vị trí: Tiền vệ

Weir, Thomas
21

Weir, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

Sullivan, Joe
23

Sullivan, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Green, Eric
23

Green, Eric

Vị trí: Thủ môn

McHugh, Dominic Elfie
25

McHugh, Dominic Elfie

Vị trí: Tiền vệ

Rushton, Jon
28

Rushton, Jon

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morrison, Andy
Morrison, Andy

CẦU THỦ

Brass, Lewis
1

Brass, Lewis

Vị trí: Thủ môn

Danby, John
1

Danby, John

Vị trí: Thủ môn

John Disney
2

John Disney

Vị trí: Hậu vệ

Laurence Wilson
3

Laurence Wilson

Vị trí: Hậu vệ

Roberts, Callum
3

Roberts, Callum

Vị trí: Hậu vệ

Farquharson, Priestley
4

Farquharson, Priestley

Vị trí: Hậu vệ

Spittle, Jonny
4

Spittle, Jonny

Vị trí: Tiền vệ

Horan, George
5

Horan, George

Vị trí: Hậu vệ

Danny Harrison
6

Danny Harrison

Vị trí: Tiền vệ

Bakare, Michael
7

Bakare, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Morris, Callum
8

Morris, Callum

Vị trí: Hậu vệ

Wilde, Mike
9

Wilde, Mike

Vị trí: Tiền đạo

Insall, Jamie
10

Insall, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

Andrew Owens
10

Andrew Owens

Vị trí: Hậu vệ

Nathan Woolfe
11

Nathan Woolfe

Vị trí: Tiền vệ

Poole, Declan
12

Poole, Declan

Vị trí: Tiền vệ

Harwood, Connor
14

Harwood, Connor

Vị trí: Tiền đạo

Kenny, Jack
14

Kenny, Jack

Vị trí: Tiền đạo

Holmes, Danny
15

Holmes, Danny

Vị trí: Hậu vệ

Owen, Jay
16

Owen, Jay

Vị trí: Tiền vệ

Luke Denson
17

Luke Denson

Vị trí: Hậu vệ

Parker, Michael
17

Parker, Michael

Vị trí: Tiền vệ

Wignall, Ryan
18

Wignall, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Heath, Joe
18

Heath, Joe

Vị trí: Hậu vệ

Phillips, Jake
19

Phillips, Jake

Vị trí: Hậu vệ

Williams, Rhys
20

Williams, Rhys

Vị trí: Thủ môn

Craig Jones
20

Craig Jones

Vị trí: Tiền vệ

Hughes, Robert
21

Hughes, Robert

Vị trí: Tiền vệ

Weir, Thomas
21

Weir, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

Sullivan, Joe
23

Sullivan, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Green, Eric
23

Green, Eric

Vị trí: Thủ môn

McHugh, Dominic Elfie
25

McHugh, Dominic Elfie

Vị trí: Tiền vệ

Rushton, Jon
28

Rushton, Jon

Vị trí: Thủ môn