connah's quay nomads fc

Connah's Quay - Xứ Wales

Quốc tịch : Xứ Wales | Sân nhà: Deeside Stadium | Sức chứa: 1,582

Logo CONNAH'S QUAY NOMADS FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morrison, Andy

CẦU THỦ

1

Danby, John

Vị trí: Thủ môn

2

John Disney

Vị trí: Hậu vệ

3

Laurence Wilson

Vị trí: Hậu vệ

4

Spittle, Jonny

Vị trí: Tiền vệ

5

Horan, George

Vị trí: Hậu vệ

6

Danny Harrison

Vị trí: Tiền vệ

7

Wignall, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

8

Morris, Callum

Vị trí: Hậu vệ

9

Wilde, Mike

Vị trí: Tiền đạo

10

Andrew Owens

Vị trí: Hậu vệ

11

Nathan Woolfe

Vị trí: Tiền vệ

12

Poole, Declan

Vị trí: Tiền vệ

14

Adam Barton

Vị trí: Tiền vệ

14

Kenny, Jack

Vị trí: Tiền đạo

15

Holmes, Danny

Vị trí: Hậu vệ

16

Owen, Jay

Vị trí: Tiền vệ

17

Parker, Michael

Vị trí: Tiền vệ

17

Luke Denson

Vị trí: Hậu vệ

18

Farquharson, Priestley

Vị trí: Hậu vệ

18

Heath, Joe

Vị trí: Hậu vệ

19

Phillips, Jake

Vị trí: Hậu vệ

20

Williams, Rhys

Vị trí: Thủ môn

20

Craig Jones

Vị trí: Tiền vệ

20

Brass, Lewis

Vị trí: Thủ môn

21

Hughes, Robert

Vị trí: Tiền vệ

22

Bakare, Michael

Vị trí: Tiền đạo

23

Sullivan, Joe

Vị trí: Tiền vệ

24

Harwood, Connor

Vị trí: Tiền đạo

25

McHugh, Dominic Elfie

Vị trí: Tiền vệ

26

Green, Eric

Vị trí: Thủ môn

28

Rushton, Jon

Vị trí: Thủ môn

30

Insall, Jamie

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morrison, Andy

CẦU THỦ

1

Danby, John

Vị trí: Thủ môn

2

John Disney

Vị trí: Hậu vệ

3

Laurence Wilson

Vị trí: Hậu vệ

4

Spittle, Jonny

Vị trí: Tiền vệ

5

Horan, George

Vị trí: Hậu vệ

6

Danny Harrison

Vị trí: Tiền vệ

7

Wignall, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

8

Morris, Callum

Vị trí: Hậu vệ

9

Wilde, Mike

Vị trí: Tiền đạo

10

Andrew Owens

Vị trí: Hậu vệ

11

Nathan Woolfe

Vị trí: Tiền vệ

12

Poole, Declan

Vị trí: Tiền vệ

14

Adam Barton

Vị trí: Tiền vệ

14

Kenny, Jack

Vị trí: Tiền đạo

15

Holmes, Danny

Vị trí: Hậu vệ

16

Owen, Jay

Vị trí: Tiền vệ

17

Parker, Michael

Vị trí: Tiền vệ

17

Luke Denson

Vị trí: Hậu vệ

18

Farquharson, Priestley

Vị trí: Hậu vệ

18

Heath, Joe

Vị trí: Hậu vệ

19

Phillips, Jake

Vị trí: Hậu vệ

20

Williams, Rhys

Vị trí: Thủ môn

20

Craig Jones

Vị trí: Tiền vệ

20

Brass, Lewis

Vị trí: Thủ môn

21

Hughes, Robert

Vị trí: Tiền vệ

22

Bakare, Michael

Vị trí: Tiền đạo

23

Sullivan, Joe

Vị trí: Tiền vệ

24

Harwood, Connor

Vị trí: Tiền đạo

25

McHugh, Dominic Elfie

Vị trí: Tiền vệ

26

Green, Eric

Vị trí: Thủ môn

28

Rushton, Jon

Vị trí: Thủ môn

30

Insall, Jamie

Vị trí: Tiền đạo