connah's quay nomads fc

Connah's Quay - Xứ Wales

Quốc tịch : Xứ Wales | Sân nhà: Deeside Stadium | Sức chứa: 1,582

Logo CONNAH'S QUAY NOMADS FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morrison, Andy

CẦU THỦ

1

Danby, John

Vị trí: Thủ môn

2

John Disney

Vị trí: Hậu vệ

3

Laurence Wilson

Vị trí: Hậu vệ

4

Spittle, Jonny

Vị trí: Tiền vệ

5

Horan, George

Vị trí: Hậu vệ

6

Danny Harrison

Vị trí: Tiền vệ

7

Wignall, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

8

Morris, Callum

Vị trí: Hậu vệ

9

Wilde, Mike

Vị trí: Tiền đạo

10

Andrew Owens

Vị trí: Hậu vệ

11

Nathan Woolfe

Vị trí: Tiền vệ

12

Poole, Declan

Vị trí: Tiền vệ

14

Kenny, Jack

Vị trí: Tiền đạo

14

Adam Barton

Vị trí: Tiền vệ

15

Holmes, Danny

Vị trí: Hậu vệ

16

Owen, Jay

Vị trí: Tiền vệ

17

Parker, Michael

Vị trí: Tiền vệ

17

Luke Denson

Vị trí: Hậu vệ

18

Heath, Joe

Vị trí: Hậu vệ

18

Farquharson, Priestley

Vị trí: Hậu vệ

19

Phillips, Jake

Vị trí: Hậu vệ

20

Brass, Lewis

Vị trí: Thủ môn

20

Craig Jones

Vị trí: Tiền vệ

20

Williams, Rhys

Vị trí: Thủ môn

21

Hughes, Robert

Vị trí: Tiền vệ

22

Bakare, Michael

Vị trí: Tiền đạo

23

Sullivan, Joe

Vị trí: Tiền vệ

24

Harwood, Connor

Vị trí: Tiền đạo

25

McHugh, Dominic Elfie

Vị trí: Tiền vệ

26

Green, Eric

Vị trí: Thủ môn

28

Rushton, Jon

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Morrison, Andy

CẦU THỦ

1

Danby, John

Vị trí: Thủ môn

2

John Disney

Vị trí: Hậu vệ

3

Laurence Wilson

Vị trí: Hậu vệ

4

Spittle, Jonny

Vị trí: Tiền vệ

5

Horan, George

Vị trí: Hậu vệ

6

Danny Harrison

Vị trí: Tiền vệ

7

Wignall, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

8

Morris, Callum

Vị trí: Hậu vệ

9

Wilde, Mike

Vị trí: Tiền đạo

10

Andrew Owens

Vị trí: Hậu vệ

11

Nathan Woolfe

Vị trí: Tiền vệ

12

Poole, Declan

Vị trí: Tiền vệ

14

Kenny, Jack

Vị trí: Tiền đạo

14

Adam Barton

Vị trí: Tiền vệ

15

Holmes, Danny

Vị trí: Hậu vệ

16

Owen, Jay

Vị trí: Tiền vệ

17

Parker, Michael

Vị trí: Tiền vệ

17

Luke Denson

Vị trí: Hậu vệ

18

Heath, Joe

Vị trí: Hậu vệ

18

Farquharson, Priestley

Vị trí: Hậu vệ

19

Phillips, Jake

Vị trí: Hậu vệ

20

Brass, Lewis

Vị trí: Thủ môn

20

Craig Jones

Vị trí: Tiền vệ

20

Williams, Rhys

Vị trí: Thủ môn

21

Hughes, Robert

Vị trí: Tiền vệ

22

Bakare, Michael

Vị trí: Tiền đạo

23

Sullivan, Joe

Vị trí: Tiền vệ

24

Harwood, Connor

Vị trí: Tiền đạo

25

McHugh, Dominic Elfie

Vị trí: Tiền vệ

26

Green, Eric

Vị trí: Thủ môn

28

Rushton, Jon

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu CONNAH'S QUAY NOMADS FC

Huấn luyện viên

Morrison, Andy

Quốc gia: Scotland

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

15/08/1983

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

05/05/1992

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

10/10/1986

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

13/08/1994

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

19/02/1982

6

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

04/11/1982

7

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

12/03/1989

8

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/09/1992

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

27/08/1983

10

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/10/1989

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/10/1988

12

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

05/09/1995

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

14/10/1991

14

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

07/01/1991

15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

06/01/1989

16

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

14/01/1991

17

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

31/10/1987

17

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

26/02/1991

18

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

04/10/1988

18

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

19

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

31/01/1997

20

Thủ môn

Quốc gia: Anh

26/08/1996

20

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

20/03/1987

20

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

09/01/1998

21

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

22/04/1992

22

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/12/1986

23

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

12/01/1999

24

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

02/02/2000

25

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

27/11/1999

26

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

17/09/2001

28

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

17/05/1990

728x90
130x300
130x300