Connah`s Quay Nomads FC

Quốc gia : Wales | Sân nhà: Deeside Stadium | Sức chứa: 1,582

Connah`s Quay Nomads FC

Connah`s Quay Nomads FC

Quốc gia : Wales | Sân nhà: Deeside Stadium | | Sức chứa: 1,582

Connah`s Quay Nomads FC

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Morrison, Andy

Quốc gia: Scotland

Cầu thủ
Byrne, Oliver
0

Thủ môn

Quốc gia: England

31/12/1997

Byrne, Oliver
0

Thủ môn

31/12/1997

Brass, Lewis
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

26/08/1996

Brass, Lewis
1

Thủ môn

26/08/1996

John Disney
2

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

15/05/1992

John Disney
2

Hậu vệ

15/05/1992

Laurence Wilson
3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

10/10/1986

Laurence Wilson
3

Hậu vệ

10/10/1986

Roberts, Callum
3

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

16/10/1998

Roberts, Callum
3

Hậu vệ

16/10/1998

Farquharson, Priestley
4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/03/1997

Farquharson, Priestley
4

Hậu vệ

15/03/1997

Horan George
5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

19/02/1982

Horan George
5

Hậu vệ

19/02/1982

Danny Harrison
6

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

04/11/1982

Danny Harrison
6

Tiền vệ

04/11/1982

Bakare Michael
7

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/12/1986

Bakare Michael
7

Tiền đạo

01/12/1986

Morris, Callum
8

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/09/1992

Morris, Callum
8

Hậu vệ

01/09/1992

Wilde Mike
9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

27/08/1983

Wilde Mike
9

Tiền đạo

27/08/1983

Insall, Jamie
10

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

01/03/1992

Insall, Jamie
10

Tiền đạo

01/03/1992

Nathan Woolfe
11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

06/10/1988

Nathan Woolfe
11

Tiền đạo

06/10/1988

Poole Declan
12

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

05/09/1995

Poole Declan
12

Tiền vệ

05/09/1995

Harwood Connor
14

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

02/02/2000

Harwood Connor
14

Tiền đạo

02/02/2000

Holmes Danny
15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

06/01/1989

Holmes Danny
15

Hậu vệ

06/01/1989

Owen Jay
16

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

14/01/1991

Owen Jay
16

Tiền vệ

14/01/1991

Luke Denson
17

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

26/02/1991

Luke Denson
17

Hậu vệ

26/02/1991

Owens, Kris
17

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/12/1998

Owens, Kris
17

Hậu vệ

07/12/1998

Wignall Ryan
18

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

12/03/1989

Wignall Ryan
18

Tiền vệ

12/03/1989

Williams Rhys
20

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

09/01/1998

Williams Rhys
20

Thủ môn

09/01/1998

Dool, Sameron
20

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

07/06/1999

Dool, Sameron
20

Tiền vệ

07/06/1999

Weir, Tom
21

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

21/02/2001

Weir, Tom
21

Tiền đạo

21/02/2001

Barratt Jacob
22

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

01/01/1970

Barratt Jacob
22

Tiền vệ

01/01/1970

Merner, Eric
23

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

01/01/1970

Merner, Eric
23

Thủ môn

01/01/1970

Sullivan Joe
23

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

12/01/1999

Sullivan Joe
23

Tiền vệ

12/01/1999

Green, Eric
23

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

17/09/2001

Green, Eric
23

Thủ môn

17/09/2001

McHugh Dominic Elfie
25

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

27/11/1999

McHugh Dominic Elfie
25

Tiền vệ

27/11/1999

Moore, Max
25

Tiền vệ

Quốc gia: Wales

01/01/1970

Moore, Max
25

Tiền vệ

01/01/1970

Williams, Sam
28

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

01/01/1970

Williams, Sam
28

Tiền vệ

01/01/1970

Rushton Jon
28

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

17/05/1990

Rushton Jon
28

Thủ môn

17/05/1990

Robinson, Jack
29

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

01/01/1970

Robinson, Jack
29

Tiền vệ

01/01/1970

Manley, Jordan
36

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

12/11/1997

Manley, Jordan
36

Thủ môn

12/11/1997

Manley, Callum
36

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

01/01/1970

Manley, Callum
36

Tiền vệ

01/01/1970

Owen, Harry
53

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

01/01/1970

Owen, Harry
53

Tiền vệ

01/01/1970

Darling, Cameron
58

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

01/01/1970

Darling, Cameron
58

Thủ môn

01/01/1970