cộng hòa séc

Prague - Cộng hòa Séc

Quốc tịch : Cộng hòa Séc | Sân nhà: Generali Arena | Sức chứa: 19,784

Cong hoa Sec

HUẤN LUYỆN VIÊN

Krejci, Karel
Krejci, Karel

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Krejci, Karel
Krejci, Karel

CẦU THỦ