cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiêu

- Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

Quốc tịch : Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kim, Yong Jun

CẦU THỦ

1

Ri, Myong

Vị trí: Thủ môn

2

Chol-bom, Kim

Vị trí: Hậu vệ

3

Jang, Kuk

Vị trí: Hậu vệ

4

Kim, Song

Vị trí: Hậu vệ

5

Song Il, An

Vị trí: Hậu vệ

6

Ri, Thong Il

Vị trí: Hậu vệ

7

Kwang Song, Han

Vị trí: Tiền đạo

8

Ri, Hyok-Chol

Vị trí: Tiền đạo

9

Yong-il, Kim

Vị trí: Tiền vệ

10

Kwang Ryong Pak

Vị trí: Tiền đạo

11

Jong, Il

Vị trí: Tiền đạo

12

Kim, Kyong Hun

Vị trí: Tiền vệ

13

Sim, Hyon

Vị trí: Hậu vệ

15

Un-chol, Ri

Vị trí: Tiền vệ

16

Ri, Yong-Jik

Vị trí: Tiền vệ

17

Ri, Chang

Vị trí: Hậu vệ

18

Hyok, Sin

Vị trí: Thủ môn

19

Kwang Hyok, Rim

Vị trí: Tiền đạo

20

Song Hyok, Choe

Vị trí: Tiền vệ

21

Ju-Hyok, Kang

Vị trí: Thủ môn

22

Ri, Kum Chol

Vị trí: Tiền vệ

23

Ri, Il Jin

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kim, Yong Jun

CẦU THỦ

1

Ri, Myong

Vị trí: Thủ môn

2

Chol-bom, Kim

Vị trí: Hậu vệ

3

Jang, Kuk

Vị trí: Hậu vệ

4

Kim, Song

Vị trí: Hậu vệ

5

Song Il, An

Vị trí: Hậu vệ

6

Ri, Thong Il

Vị trí: Hậu vệ

7

Kwang Song, Han

Vị trí: Tiền đạo

8

Ri, Hyok-Chol

Vị trí: Tiền đạo

9

Yong-il, Kim

Vị trí: Tiền vệ

10

Kwang Ryong Pak

Vị trí: Tiền đạo

11

Jong, Il

Vị trí: Tiền đạo

12

Kim, Kyong Hun

Vị trí: Tiền vệ

13

Sim, Hyon

Vị trí: Hậu vệ

15

Un-chol, Ri

Vị trí: Tiền vệ

16

Ri, Yong-Jik

Vị trí: Tiền vệ

17

Ri, Chang

Vị trí: Hậu vệ

18

Hyok, Sin

Vị trí: Thủ môn

19

Kwang Hyok, Rim

Vị trí: Tiền đạo

20

Song Hyok, Choe

Vị trí: Tiền vệ

21

Ju-Hyok, Kang

Vị trí: Thủ môn

22

Ri, Kum Chol

Vị trí: Tiền vệ

23

Ri, Il Jin

Vị trí: Hậu vệ

Lịch thi đấu Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
Huấn luyện viên

Kim, Yong Jun

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

09/09/1986

2

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

16/07/1994

3

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

16/02/1994

4

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

23/10/1988

5

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

30/11/1992

6

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

20/11/1992

7

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

11/09/1998

8

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

27/01/1991

9

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

06/07/1994

10

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

27/09/1992

11

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

30/10/1992

12

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

11/08/1990

13

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

01/01/1991

15

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

13/07/1995

16

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

08/02/1991

17

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

04/01/1990

18

Thủ môn

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

03/07/1992

19

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

05/08/1992

20

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

08/02/1998

21

Thủ môn

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

31/05/1997

22

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

09/12/1991

23

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

20/08/1993

728x90
130x300
130x300