cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiêu

- Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

Quốc tịch : Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

HUẤN LUYỆN VIÊN

Andersen, Jorn

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Andersen, Jorn

CẦU THỦ

Lịch thi đấu Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

Huấn luyện viên

Andersen, Jorn

Quốc gia: Na Uy

Cầu thủ
728x90
130x300
130x300