Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiêu

- Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

Quốc tịch : Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiêu

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kim, Yong Jun

CẦU THỦ

Kim, Myong Won

Vị trí: Thủ môn

1

Ri, Myong

Vị trí: Thủ môn

2

Chol-bom, Kim

Vị trí: Hậu vệ

2

Ri, Zhong Min

Vị trí: Tiền vệ

3

Jang, Kuk

Vị trí: Hậu vệ

4

Kim, Song

Vị trí: Hậu vệ

4

Kum-Il, Song

Vị trí: Tiền đạo

5

Song, Chol Ung

Vị trí: Tiền vệ

5

Song Il, An

Vị trí: Hậu vệ

6

Ri, Thong Il

Vị trí: Hậu vệ

7

Kwang Song, Han

Vị trí: Tiền đạo

8

Ri, Hyok-Chol

Vị trí: Tiền đạo

9

Yong-il, Kim

Vị trí: Tiền vệ

10

Kwang Ryong Pak

Vị trí: Tiền đạo

10

Il Gwang, Kim

Vị trí: Tiền đạo

11

Jong, Il

Vị trí: Tiền đạo

12

Hyok, Song Jong

Vị trí: Tiền vệ

12

Kim, Kyong Hun

Vị trí: Tiền vệ

13

Sim, Hyon

Vị trí: Hậu vệ

14

Hong, Jin Song

Vị trí: Tiền đạo

15

Un-chol, Ri

Vị trí: Tiền vệ

16

Hong, Chil Bom

Vị trí: Tiền vệ

16

Ri, Yong-Jik

Vị trí: Tiền vệ

17

Ri, Chang

Vị trí: Hậu vệ

18

Hyok, Sin

Vị trí: Thủ môn

18

Ri, Yong-Chol

Vị trí: Hậu vệ

21

Ju-Hyok, Kang

Vị trí: Thủ môn

Thae Hyok, Han

Vị trí: Tiền đạo

19

Kwang Hyok, Rim

Vị trí: Tiền đạo

19

An, Chol Hyok

Vị trí: Tiền đạo

19

Choe, Ju Song

Vị trí: Tiền đạo

20

Song Hyok, Choe

Vị trí: Tiền vệ

20

Pak, Hyon

Vị trí: Hậu vệ

21

Kwang-chol, Kim

Vị trí: Thủ môn

22

Jo, Sol Song

Vị trí: Tiền đạo

22

Ri, Kum Chol

Vị trí: Tiền vệ

22

Kim, Kyong Il

Vị trí: Tiền vệ

23

Ri, Il Jin

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Kim, Yong Jun

CẦU THỦ

Kim, Myong Won

Vị trí: Thủ môn

1

Ri, Myong

Vị trí: Thủ môn

2

Chol-bom, Kim

Vị trí: Hậu vệ

2

Ri, Zhong Min

Vị trí: Tiền vệ

3

Jang, Kuk

Vị trí: Hậu vệ

4

Kim, Song

Vị trí: Hậu vệ

4

Kum-Il, Song

Vị trí: Tiền đạo

5

Song, Chol Ung

Vị trí: Tiền vệ

5

Song Il, An

Vị trí: Hậu vệ

6

Ri, Thong Il

Vị trí: Hậu vệ

7

Kwang Song, Han

Vị trí: Tiền đạo

8

Ri, Hyok-Chol

Vị trí: Tiền đạo

9

Yong-il, Kim

Vị trí: Tiền vệ

10

Kwang Ryong Pak

Vị trí: Tiền đạo

10

Il Gwang, Kim

Vị trí: Tiền đạo

11

Jong, Il

Vị trí: Tiền đạo

12

Hyok, Song Jong

Vị trí: Tiền vệ

12

Kim, Kyong Hun

Vị trí: Tiền vệ

13

Sim, Hyon

Vị trí: Hậu vệ

14

Hong, Jin Song

Vị trí: Tiền đạo

15

Un-chol, Ri

Vị trí: Tiền vệ

16

Hong, Chil Bom

Vị trí: Tiền vệ

16

Ri, Yong-Jik

Vị trí: Tiền vệ

17

Ri, Chang

Vị trí: Hậu vệ

18

Hyok, Sin

Vị trí: Thủ môn

18

Ri, Yong-Chol

Vị trí: Hậu vệ

21

Ju-Hyok, Kang

Vị trí: Thủ môn

Thae Hyok, Han

Vị trí: Tiền đạo

19

Kwang Hyok, Rim

Vị trí: Tiền đạo

19

An, Chol Hyok

Vị trí: Tiền đạo

19

Choe, Ju Song

Vị trí: Tiền đạo

20

Song Hyok, Choe

Vị trí: Tiền vệ

20

Pak, Hyon

Vị trí: Hậu vệ

21

Kwang-chol, Kim

Vị trí: Thủ môn

22

Jo, Sol Song

Vị trí: Tiền đạo

22

Ri, Kum Chol

Vị trí: Tiền vệ

22

Kim, Kyong Il

Vị trí: Tiền vệ

23

Ri, Il Jin

Vị trí: Hậu vệ