cộng hòa dân chủ nhân dân lào

- Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Quốc tịch : Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sundramoorthy, Varadaraju

CẦU THỦ

1

Praseuth, Saymanolinh

Vị trí: Thủ môn

2

Bounlovongsa, Vanna

Vị trí: Tiền vệ

3

Kaharn, Phetsivilay

Vị trí: Tiền vệ

4

Lounlasy, Lathasay

Vị trí: Tiền vệ

5

Vongsa, Thinnakone

Vị trí: Tiền đạo

6

Sibounhuang, Thotnilath

Vị trí: Hậu vệ

Singsavang, Xayasith

Vị trí: Hậu vệ

7

Vongchiengkham, Soukaphone

Vị trí: Tiền vệ

8

Phommathep, Phathana

Vị trí: Tiền vệ

9

Natphasouk, Soukchinda

Vị trí: Tiền đạo

10

Waenvongsoth, Chanthaphone

Vị trí: Tiền vệ

11

Phommalivong, Chansamone

Vị trí: Tiền vệ

12

Nammakkhoth, Outthilath

Vị trí: Thủ môn

13

Thanakhanty, Aphixay

Vị trí: Hậu vệ

14

Insoumang, Mek

Vị trí: Hậu vệ

15

Phommaxay, Khounsombath

Vị trí: Tiền đạo

15

Sihavong, Sonevilay

Vị trí: Hậu vệ

16

Saysouk, Thatsaphone

Vị trí: Tiền đạo

17

Bounkong, Bounphachan

Vị trí: Tiền vệ

18

Souvannasangsgo, Keo

Vị trí: Thủ môn

19

Phomvongsa, Kittisak

Vị trí: Hậu vệ

20

Keohanam, Somxay

Vị trí: Tiền đạo

21

Bounmalay, Tiny

Vị trí: Tiền vệ

22

Kongmathilath, Phithack

Vị trí: Tiền vệ

23

Innalay, Phouthone

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sundramoorthy, Varadaraju

CẦU THỦ

1

Praseuth, Saymanolinh

Vị trí: Thủ môn

2

Bounlovongsa, Vanna

Vị trí: Tiền vệ

3

Kaharn, Phetsivilay

Vị trí: Tiền vệ

4

Lounlasy, Lathasay

Vị trí: Tiền vệ

5

Vongsa, Thinnakone

Vị trí: Tiền đạo

6

Sibounhuang, Thotnilath

Vị trí: Hậu vệ

Singsavang, Xayasith

Vị trí: Hậu vệ

7

Vongchiengkham, Soukaphone

Vị trí: Tiền vệ

8

Phommathep, Phathana

Vị trí: Tiền vệ

9

Natphasouk, Soukchinda

Vị trí: Tiền đạo

10

Waenvongsoth, Chanthaphone

Vị trí: Tiền vệ

11

Phommalivong, Chansamone

Vị trí: Tiền vệ

12

Nammakkhoth, Outthilath

Vị trí: Thủ môn

13

Thanakhanty, Aphixay

Vị trí: Hậu vệ

14

Insoumang, Mek

Vị trí: Hậu vệ

15

Phommaxay, Khounsombath

Vị trí: Tiền đạo

15

Sihavong, Sonevilay

Vị trí: Hậu vệ

16

Saysouk, Thatsaphone

Vị trí: Tiền đạo

17

Bounkong, Bounphachan

Vị trí: Tiền vệ

18

Souvannasangsgo, Keo

Vị trí: Thủ môn

19

Phomvongsa, Kittisak

Vị trí: Hậu vệ

20

Keohanam, Somxay

Vị trí: Tiền đạo

21

Bounmalay, Tiny

Vị trí: Tiền vệ

22

Kongmathilath, Phithack

Vị trí: Tiền vệ

23

Innalay, Phouthone

Vị trí: Tiền vệ

Lịch thi đấu Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1
Huấn luyện viên

Sundramoorthy, Varadaraju

Quốc gia: Singapore

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

19/07/1999

2

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

21/11/1998

3

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

09/09/1998

4

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

29/03/1998

5

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

01/01/1970

6

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

05/11/1990

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

17/12/2000

7

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

09/03/1992

8

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

27/02/1999

9

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

30/10/1995

10

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

04/11/1994

11

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

06/04/1998

12

Thủ môn

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

13/09/1996

13

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

15/07/1998

14

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

01/01/1970

15

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

08/01/1988

15

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

18/08/1996

16

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

01/01/1970

17

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

29/11/2000

18

Thủ môn

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

01/01/1970

19

Hậu vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

01/01/1970

20

Tiền đạo

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

27/07/1998

21

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

06/06/1993

22

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

06/08/1996

23

Tiền vệ

Quốc gia: Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

10/10/1993

728x90
130x300
130x300