cộng hòa dân chủ nhân dân lào

- Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

Quốc tịch : Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Lào

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sundramoorthy, Varadaraju

CẦU THỦ

1

Praseuth, Saymanolinh

Vị trí: Thủ môn

Singsavang, Xayasith

Vị trí: Hậu vệ

2

Bounlovongsa, Vanna

Vị trí: Tiền vệ

3

Kaharn, Phetsivilay

Vị trí: Tiền vệ

4

Lounlasy, Lathasay

Vị trí: Tiền vệ

5

Vongsa, Thinnakone

Vị trí: Tiền đạo

6

Sibounhuang, Thotnilath

Vị trí: Hậu vệ

7

Vongchiengkham, Soukaphone

Vị trí: Tiền vệ

8

Phommathep, Phathana

Vị trí: Tiền vệ

9

Natphasouk, Soukchinda

Vị trí: Tiền đạo

10

Waenvongsoth, Chanthaphone

Vị trí: Tiền vệ

11

Phommalivong, Chansamone

Vị trí: Tiền vệ

12

Nammakkhoth, Outthilath

Vị trí: Thủ môn

13

Thanakhanty, Aphixay

Vị trí: Hậu vệ

14

Insoumang, Mek

Vị trí: Hậu vệ

15

Phommaxay, Khounsombath

Vị trí: Tiền đạo

15

Sihavong, Sonevilay

Vị trí: Hậu vệ

16

Saysouk, Thatsaphone

Vị trí: Tiền đạo

17

Bounkong, Bounphachan

Vị trí: Tiền vệ

18

Souvannasangsgo, Keo

Vị trí: Thủ môn

19

Phomvongsa, Kittisak

Vị trí: Hậu vệ

20

Keohanam, Somxay

Vị trí: Tiền đạo

21

Bounmalay, Tiny

Vị trí: Tiền vệ

22

Kongmathilath, Phithack

Vị trí: Tiền vệ

23

Innalay, Phouthone

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sundramoorthy, Varadaraju

CẦU THỦ

1

Praseuth, Saymanolinh

Vị trí: Thủ môn

Singsavang, Xayasith

Vị trí: Hậu vệ

2

Bounlovongsa, Vanna

Vị trí: Tiền vệ

3

Kaharn, Phetsivilay

Vị trí: Tiền vệ

4

Lounlasy, Lathasay

Vị trí: Tiền vệ

5

Vongsa, Thinnakone

Vị trí: Tiền đạo

6

Sibounhuang, Thotnilath

Vị trí: Hậu vệ

7

Vongchiengkham, Soukaphone

Vị trí: Tiền vệ

8

Phommathep, Phathana

Vị trí: Tiền vệ

9

Natphasouk, Soukchinda

Vị trí: Tiền đạo

10

Waenvongsoth, Chanthaphone

Vị trí: Tiền vệ

11

Phommalivong, Chansamone

Vị trí: Tiền vệ

12

Nammakkhoth, Outthilath

Vị trí: Thủ môn

13

Thanakhanty, Aphixay

Vị trí: Hậu vệ

14

Insoumang, Mek

Vị trí: Hậu vệ

15

Phommaxay, Khounsombath

Vị trí: Tiền đạo

15

Sihavong, Sonevilay

Vị trí: Hậu vệ

16

Saysouk, Thatsaphone

Vị trí: Tiền đạo

17

Bounkong, Bounphachan

Vị trí: Tiền vệ

18

Souvannasangsgo, Keo

Vị trí: Thủ môn

19

Phomvongsa, Kittisak

Vị trí: Hậu vệ

20

Keohanam, Somxay

Vị trí: Tiền đạo

21

Bounmalay, Tiny

Vị trí: Tiền vệ

22

Kongmathilath, Phithack

Vị trí: Tiền vệ

23

Innalay, Phouthone

Vị trí: Tiền vệ