cộng hòa dân chủ congo

Kinshasa - Cộng Hòa Dân Chủ Congo

Quốc tịch : Cộng Hòa Dân Chủ Congo | Sân nhà: Stade Des Martyrs | Sức chứa: 80,000

Cong Hoa Dan Chu Congo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ibenge, Florent
Ibenge, Florent

CẦU THỦ

Matampi, Ley
1

Matampi, Ley

Vị trí: Thủ môn

Issama, Djos
2

Issama, Djos

Vị trí: Hậu vệ

Muzinga, Ngonda
3

Muzinga, Ngonda

Vị trí: Hậu vệ

Ungenda, Bodrick
4

Ungenda, Bodrick

Vị trí: Hậu vệ

Tisserand, Marcel
5

Tisserand, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Akolo, Chadrac
6

Akolo, Chadrac

Vị trí: Tiền vệ

Mulumbu, Youssouf
7

Mulumbu, Youssouf

Vị trí: Tiền vệ

Mputu, Tresor
8

Mputu, Tresor

Vị trí: Tiền vệ

Bolingi, Jonathan
9

Bolingi, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

Mpoku, Paul-Jose
10

Mpoku, Paul-Jose

Vị trí: Tiền vệ

Bolasie, Yannick
11

Bolasie, Yannick

Vị trí: Tiền đạo

Moke, Wilfred
12

Moke, Wilfred

Vị trí: Tiền vệ

Elia, Meschak
13

Elia, Meschak

Vị trí: Tiền đạo

Masuaku, Arthur
14

Masuaku, Arthur

Vị trí: Hậu vệ

Luyindama, Christian
15

Luyindama, Christian

Vị trí: Hậu vệ

Mossi, Anthony
16

Mossi, Anthony

Vị trí: Thủ môn

Bakambu, Cedric
17

Bakambu, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

Bokadi, Merveille
18

Bokadi, Merveille

Vị trí: Tiền vệ

Assombalonga, Britt
19

Assombalonga, Britt

Vị trí: Tiền đạo

Maghoma, Jacques
20

Maghoma, Jacques

Vị trí: Tiền vệ

Shabani, Djuma
21

Shabani, Djuma

Vị trí: Hậu vệ

Mbemba, Chancel
22

Mbemba, Chancel

Vị trí: Hậu vệ

Mandanda, Parfait
23

Mandanda, Parfait

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Ibenge, Florent
Ibenge, Florent

CẦU THỦ

Matampi, Ley
1

Matampi, Ley

Vị trí: Thủ môn

Issama, Djos
2

Issama, Djos

Vị trí: Hậu vệ

Muzinga, Ngonda
3

Muzinga, Ngonda

Vị trí: Hậu vệ

Ungenda, Bodrick
4

Ungenda, Bodrick

Vị trí: Hậu vệ

Tisserand, Marcel
5

Tisserand, Marcel

Vị trí: Hậu vệ

Akolo, Chadrac
6

Akolo, Chadrac

Vị trí: Tiền vệ

Mulumbu, Youssouf
7

Mulumbu, Youssouf

Vị trí: Tiền vệ

Mputu, Tresor
8

Mputu, Tresor

Vị trí: Tiền vệ

Bolingi, Jonathan
9

Bolingi, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

Mpoku, Paul-Jose
10

Mpoku, Paul-Jose

Vị trí: Tiền vệ

Bolasie, Yannick
11

Bolasie, Yannick

Vị trí: Tiền đạo

Moke, Wilfred
12

Moke, Wilfred

Vị trí: Tiền vệ

Elia, Meschak
13

Elia, Meschak

Vị trí: Tiền đạo

Masuaku, Arthur
14

Masuaku, Arthur

Vị trí: Hậu vệ

Luyindama, Christian
15

Luyindama, Christian

Vị trí: Hậu vệ

Mossi, Anthony
16

Mossi, Anthony

Vị trí: Thủ môn

Bakambu, Cedric
17

Bakambu, Cedric

Vị trí: Tiền đạo

Bokadi, Merveille
18

Bokadi, Merveille

Vị trí: Tiền vệ

Assombalonga, Britt
19

Assombalonga, Britt

Vị trí: Tiền đạo

Maghoma, Jacques
20

Maghoma, Jacques

Vị trí: Tiền vệ

Shabani, Djuma
21

Shabani, Djuma

Vị trí: Hậu vệ

Mbemba, Chancel
22

Mbemba, Chancel

Vị trí: Hậu vệ

Mandanda, Parfait
23

Mandanda, Parfait

Vị trí: Thủ môn