columbus crew

Columbus - Mỹ

Quốc tịch : Mỹ | Sân nhà: Mapfre Stadium | Sức chứa: 20,145

Columbus Crew

HUẤN LUYỆN VIÊN

Porter, Caleb
Porter, Caleb

CẦU THỦ

Room, Eloy
1

Room, Eloy

Vị trí: Thủ môn

Argudo, Luis
2

Argudo, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Williams, Josh
3

Williams, Josh

Vị trí: Hậu vệ

Mensah, Jonathan
4

Mensah, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

Hamilton, Jordan
5

Hamilton, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Trapp, Wil
6

Trapp, Wil

Vị trí: Tiền vệ

Santos, Pedro
7

Santos, Pedro

Vị trí: Tiền đạo

Artur
8

Artur

Vị trí: Tiền vệ

Guzman, David
9

Guzman, David

Vị trí: Tiền vệ

Higuain, Federico
10

Higuain, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Zardes, Gyasi
11

Zardes, Gyasi

Vị trí: Tiền đạo

Clark, Ricardo
13

Clark, Ricardo

Vị trí: Tiền vệ

Francis, Waylon
14

Francis, Waylon

Vị trí: Hậu vệ

Jimenez, Hector
16

Jimenez, Hector

Vị trí: Hậu vệ

Williams, Romario
17

Williams, Romario

Vị trí: Tiền đạo

Diaz, Luis
18

Diaz, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Valenzuela, Milton
19

Valenzuela, Milton

Vị trí: Hậu vệ

Sosa, Eduardo
20

Sosa, Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

Crognale, Alex
21

Crognale, Alex

Vị trí: Hậu vệ

Kempin, Jon
24

Kempin, Jon

Vị trí: Thủ môn

Afful, Harrison
25

Afful, Harrison

Vị trí: Hậu vệ

Accam, David
29

Accam, David

Vị trí: Tiền đạo

Keita, Aboubacar
30

Keita, Aboubacar

Vị trí: Hậu vệ

Maloney, Connor
31

Maloney, Connor

Vị trí: Hậu vệ

Williams, JJ
33

Williams, JJ

Vị trí: Tiền đạo

Mokhtar, Youness
34

Mokhtar, Youness

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Porter, Caleb
Porter, Caleb

CẦU THỦ

Room, Eloy
1

Room, Eloy

Vị trí: Thủ môn

Argudo, Luis
2

Argudo, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Williams, Josh
3

Williams, Josh

Vị trí: Hậu vệ

Mensah, Jonathan
4

Mensah, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

Hamilton, Jordan
5

Hamilton, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Trapp, Wil
6

Trapp, Wil

Vị trí: Tiền vệ

Santos, Pedro
7

Santos, Pedro

Vị trí: Tiền đạo

Artur
8

Artur

Vị trí: Tiền vệ

Guzman, David
9

Guzman, David

Vị trí: Tiền vệ

Higuain, Federico
10

Higuain, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Zardes, Gyasi
11

Zardes, Gyasi

Vị trí: Tiền đạo

Clark, Ricardo
13

Clark, Ricardo

Vị trí: Tiền vệ

Francis, Waylon
14

Francis, Waylon

Vị trí: Hậu vệ

Jimenez, Hector
16

Jimenez, Hector

Vị trí: Hậu vệ

Williams, Romario
17

Williams, Romario

Vị trí: Tiền đạo

Diaz, Luis
18

Diaz, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Valenzuela, Milton
19

Valenzuela, Milton

Vị trí: Hậu vệ

Sosa, Eduardo
20

Sosa, Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

Crognale, Alex
21

Crognale, Alex

Vị trí: Hậu vệ

Kempin, Jon
24

Kempin, Jon

Vị trí: Thủ môn

Afful, Harrison
25

Afful, Harrison

Vị trí: Hậu vệ

Accam, David
29

Accam, David

Vị trí: Tiền đạo

Keita, Aboubacar
30

Keita, Aboubacar

Vị trí: Hậu vệ

Maloney, Connor
31

Maloney, Connor

Vị trí: Hậu vệ

Williams, JJ
33

Williams, JJ

Vị trí: Tiền đạo

Mokhtar, Youness
34

Mokhtar, Youness

Vị trí: Tiền đạo