columbus crew

Columbus - Mỹ

Quốc tịch : Mỹ | Sân nhà: Mapfre Stadium | Sức chứa: 20,145

Columbus Crew

HUẤN LUYỆN VIÊN

Porter, Caleb
Porter, Caleb

CẦU THỦ

Bendik, Joe
1

Bendik, Joe

Vị trí: Thủ môn

Williams, Josh
3

Williams, Josh

Vị trí: Hậu vệ

Mensah, Jonathan
4

Mensah, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

Artur
8

Artur

Vị trí: Tiền vệ

Clark, Ricardo
13

Clark, Ricardo

Vị trí: Tiền vệ

Francis, Waylon
14

Francis, Waylon

Vị trí: Hậu vệ

Jimenez, Hector
16

Jimenez, Hector

Vị trí: Hậu vệ

Valenzuela, Milton
19

Valenzuela, Milton

Vị trí: Hậu vệ

Sosa, Eduardo
20

Sosa, Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

Crognale, Alex
21

Crognale, Alex

Vị trí: Hậu vệ

Sauro, Gaston
22

Sauro, Gaston

Vị trí: Hậu vệ

Kempin, Jon
24

Kempin, Jon

Vị trí: Thủ môn

Afful, Harrison
25

Afful, Harrison

Vị trí: Hậu vệ

Diaz, Luis

Diaz, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Argudo, Luis
2

Argudo, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Trapp, Wil
6

Trapp, Wil

Vị trí: Tiền vệ

Pedro Santos
7

Pedro Santos

Vị trí: Tiền đạo

David Guzman
9

David Guzman

Vị trí: Tiền vệ

Higuain, Federico
10

Higuain, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Zardes, Gyasi
11

Zardes, Gyasi

Vị trí: Tiền đạo

Williams, Romario
17

Williams, Romario

Vị trí: Tiền đạo

Hansen, Niko
28

Hansen, Niko

Vị trí: Tiền đạo

Accam, David
29

Accam, David

Vị trí: Tiền đạo

Keita, Aboubacar
30

Keita, Aboubacar

Vị trí: Hậu vệ

Maloney, Connor
31

Maloney, Connor

Vị trí: Hậu vệ

Williams, JJ
33

Williams, JJ

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Porter, Caleb
Porter, Caleb

CẦU THỦ

Bendik, Joe
1

Bendik, Joe

Vị trí: Thủ môn

Williams, Josh
3

Williams, Josh

Vị trí: Hậu vệ

Mensah, Jonathan
4

Mensah, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

Artur
8

Artur

Vị trí: Tiền vệ

Clark, Ricardo
13

Clark, Ricardo

Vị trí: Tiền vệ

Francis, Waylon
14

Francis, Waylon

Vị trí: Hậu vệ

Jimenez, Hector
16

Jimenez, Hector

Vị trí: Hậu vệ

Valenzuela, Milton
19

Valenzuela, Milton

Vị trí: Hậu vệ

Sosa, Eduardo
20

Sosa, Eduardo

Vị trí: Tiền vệ

Crognale, Alex
21

Crognale, Alex

Vị trí: Hậu vệ

Sauro, Gaston
22

Sauro, Gaston

Vị trí: Hậu vệ

Kempin, Jon
24

Kempin, Jon

Vị trí: Thủ môn

Afful, Harrison
25

Afful, Harrison

Vị trí: Hậu vệ

Diaz, Luis

Diaz, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Argudo, Luis
2

Argudo, Luis

Vị trí: Tiền vệ

Trapp, Wil
6

Trapp, Wil

Vị trí: Tiền vệ

Pedro Santos
7

Pedro Santos

Vị trí: Tiền đạo

David Guzman
9

David Guzman

Vị trí: Tiền vệ

Higuain, Federico
10

Higuain, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Zardes, Gyasi
11

Zardes, Gyasi

Vị trí: Tiền đạo

Williams, Romario
17

Williams, Romario

Vị trí: Tiền đạo

Hansen, Niko
28

Hansen, Niko

Vị trí: Tiền đạo

Accam, David
29

Accam, David

Vị trí: Tiền đạo

Keita, Aboubacar
30

Keita, Aboubacar

Vị trí: Hậu vệ

Maloney, Connor
31

Maloney, Connor

Vị trí: Hậu vệ

Williams, JJ
33

Williams, JJ

Vị trí: Tiền đạo