colorado rapids

Commerce City - Mỹ

Quốc tịch : Mỹ | Sân nhà: Dick's Sporting Goods Park | Sức chứa: 19,680

Logo Colorado Rapids

Kết quả thi đấu Colorado Rapids