colon de santa fe

Santa Fe de la Vera Cruz - Argentina

Quốc tịch : Argentina | Sân nhà: Estadio Brigadier Estanislao Lopez | Sức chứa: 40,000

Logo Colon de Santa Fe

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fuertes, Esteban Oscar

CẦU THỦ

1

Burian, Leonardo

Vị trí: Thủ môn

2

Toledo, Gustavo

Vị trí: Hậu vệ

3

Rodriguez, Clemente

Vị trí: Hậu vệ

4

Tomas Moschion

Vị trí: Tiền vệ

5

Fritzler, Matias

Vị trí: Tiền vệ

6

Olivera, Emanuel

Vị trí: Hậu vệ

7

Bueno, Gonzalo

Vị trí: Tiền đạo

8

Galvan, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

9

Leguizamon, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

12

Tomas Chancalay

Vị trí: Tiền đạo

12

Aylagas, Joaquin

Vị trí: Thủ môn

13

Garces, Facundo

Vị trí: Hậu vệ

Cadavid, Andres

Vị trí: Hậu vệ

14

Bastia, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

15

Gonzalez, Mariano

Vị trí: Tiền vệ

16

Quiroz, Franco

Vị trí: Hậu vệ

17

Chicco, Ignacio

Vị trí: Thủ môn

24

Ortiz, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

27

Godoy, Erik

Vị trí: Hậu vệ

31

Escobar, Gonzalo

Vị trí: Hậu vệ

Celis, Guillermo

Vị trí: Tiền vệ

18

Zuculini, Franco

Vị trí: Tiền vệ

21

Heredia, Leonardo

Vị trí: Tiền vệ

22

Hass, Joaquin Fabricio

Vị trí: Thủ môn

23

Bernardi, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

28

EStigarribia, Marcelo

Vị trí: Tiền vệ

29

Galvan, Braian

Vị trí: Tiền vệ

32

Tomas Sandoval

Vị trí: Tiền đạo

34

Hernandez, Mateo

Vị trí: Tiền vệ

Rodriguez, Luis Miguel

Vị trí: Tiền đạo

D'Albenas, Luis

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Fuertes, Esteban Oscar

CẦU THỦ

1

Burian, Leonardo

Vị trí: Thủ môn

2

Toledo, Gustavo

Vị trí: Hậu vệ

3

Rodriguez, Clemente

Vị trí: Hậu vệ

4

Tomas Moschion

Vị trí: Tiền vệ

5

Fritzler, Matias

Vị trí: Tiền vệ

6

Olivera, Emanuel

Vị trí: Hậu vệ

7

Bueno, Gonzalo

Vị trí: Tiền đạo

8

Galvan, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

9

Leguizamon, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

12

Tomas Chancalay

Vị trí: Tiền đạo

12

Aylagas, Joaquin

Vị trí: Thủ môn

13

Garces, Facundo

Vị trí: Hậu vệ

Cadavid, Andres

Vị trí: Hậu vệ

14

Bastia, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

15

Gonzalez, Mariano

Vị trí: Tiền vệ

16

Quiroz, Franco

Vị trí: Hậu vệ

17

Chicco, Ignacio

Vị trí: Thủ môn

24

Ortiz, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

27

Godoy, Erik

Vị trí: Hậu vệ

31

Escobar, Gonzalo

Vị trí: Hậu vệ

Celis, Guillermo

Vị trí: Tiền vệ

18

Zuculini, Franco

Vị trí: Tiền vệ

21

Heredia, Leonardo

Vị trí: Tiền vệ

22

Hass, Joaquin Fabricio

Vị trí: Thủ môn

23

Bernardi, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

28

EStigarribia, Marcelo

Vị trí: Tiền vệ

29

Galvan, Braian

Vị trí: Tiền vệ

32

Tomas Sandoval

Vị trí: Tiền đạo

34

Hernandez, Mateo

Vị trí: Tiền vệ

Rodriguez, Luis Miguel

Vị trí: Tiền đạo

D'Albenas, Luis

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Fuertes, Esteban Oscar

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

21/01/1984

2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

19/09/1989

3

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

31/07/1981

4

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

02/06/2000

5

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

23/08/1986

6

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

02/04/1990

7

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

16/01/1993

8

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

25/06/1992

9

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

26/01/1995

12

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

01/01/1999

12

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

15/03/1996

13

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

05/09/1999

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

28/12/1985

14

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

20/12/1978

15

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

05/05/1981

16

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

11/03/1998

17

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

30/06/1996

24

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

09/08/1992

27

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

16/08/1993

31

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

16/03/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

08/05/1993

18

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

05/09/1990

21

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

11/10/1996

22

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

27/03/1998

23

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

10/03/1990

28

Tiền vệ

Quốc gia: Paraguay

21/09/1987

29

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

06/10/2000

32

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

30/03/1999

34

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

10/05/1998

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

01/01/1985

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

11/01/1996

728x90
130x300
130x300