colombia

- Colombia

Quốc tịch : Colombia | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Colombia

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Gomez, Nicolas
1

Gomez, Nicolas

Vị trí: Thủ môn

Andrade, Christian
4

Andrade, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Gutierrez, Thomas
5

Gutierrez, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Campaz, Leandro
7

Campaz, Leandro

Vị trí: Tiền đạo

Lopez, Luis
8

Lopez, Luis

Vị trí: Tiền đạo

Barrero, Santiago
9

Barrero, Santiago

Vị trí: Tiền đạo

Gomez, Brayan
10

Gomez, Brayan

Vị trí: Tiền vệ

Penaloza, Juan
11

Penaloza, Juan

Vị trí: Tiền đạo

Mier, Kevin
12

Mier, Kevin

Vị trí: Thủ môn

Mejia, Robert
13

Mejia, Robert

Vị trí: Tiền vệ

Meneses, Yadir
14

Meneses, Yadir

Vị trí: Tiền vệ

Carvajal, Gustavo
15

Carvajal, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

Angel, Fabian
16

Angel, Fabian

Vị trí: Tiền vệ

Cortes, Deyman
18

Cortes, Deyman

Vị trí: Tiền đạo

Vidal, Juan
19

Vidal, Juan

Vị trí: Tiền đạo

Martinez, Etilso
20

Martinez, Etilso

Vị trí: Tiền vệ

Melo, Daniel
21

Melo, Daniel

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Gomez, Nicolas
1

Gomez, Nicolas

Vị trí: Thủ môn

Andrade, Christian
4

Andrade, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Gutierrez, Thomas
5

Gutierrez, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

Campaz, Leandro
7

Campaz, Leandro

Vị trí: Tiền đạo

Lopez, Luis
8

Lopez, Luis

Vị trí: Tiền đạo

Barrero, Santiago
9

Barrero, Santiago

Vị trí: Tiền đạo

Gomez, Brayan
10

Gomez, Brayan

Vị trí: Tiền vệ

Penaloza, Juan
11

Penaloza, Juan

Vị trí: Tiền đạo

Mier, Kevin
12

Mier, Kevin

Vị trí: Thủ môn

Mejia, Robert
13

Mejia, Robert

Vị trí: Tiền vệ

Meneses, Yadir
14

Meneses, Yadir

Vị trí: Tiền vệ

Carvajal, Gustavo
15

Carvajal, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

Angel, Fabian
16

Angel, Fabian

Vị trí: Tiền vệ

Cortes, Deyman
18

Cortes, Deyman

Vị trí: Tiền đạo

Vidal, Juan
19

Vidal, Juan

Vị trí: Tiền đạo

Martinez, Etilso
20

Martinez, Etilso

Vị trí: Tiền vệ

Melo, Daniel
21

Melo, Daniel

Vị trí: Thủ môn