Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

colombia

- Colombia

Quốc tịch : Colombia | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Colombia

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Gomez, Nicolas

Vị trí: Thủ môn

4

Andrade, Christian

Vị trí: Tiền vệ

5

Gutierrez, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

7

Campaz, Leandro

Vị trí: Tiền đạo

8

Lopez, Luis

Vị trí: Tiền đạo

9

Barrero, Santiago

Vị trí: Tiền đạo

10

Gomez, Brayan

Vị trí: Tiền vệ

11

Penaloza, Juan

Vị trí: Tiền đạo

12

Mier, Kevin

Vị trí: Thủ môn

13

Mejia, Robert

Vị trí: Tiền vệ

14

Meneses, Yadir

Vị trí: Tiền vệ

15

Carvajal, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

16

Angel, Fabian

Vị trí: Tiền vệ

18

Cortes, Deyman

Vị trí: Tiền đạo

19

Vidal, Juan

Vị trí: Tiền đạo

20

Martinez, Etilso

Vị trí: Tiền vệ

21

Melo, Daniel

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

1

Gomez, Nicolas

Vị trí: Thủ môn

4

Andrade, Christian

Vị trí: Tiền vệ

5

Gutierrez, Thomas

Vị trí: Tiền vệ

7

Campaz, Leandro

Vị trí: Tiền đạo

8

Lopez, Luis

Vị trí: Tiền đạo

9

Barrero, Santiago

Vị trí: Tiền đạo

10

Gomez, Brayan

Vị trí: Tiền vệ

11

Penaloza, Juan

Vị trí: Tiền đạo

12

Mier, Kevin

Vị trí: Thủ môn

13

Mejia, Robert

Vị trí: Tiền vệ

14

Meneses, Yadir

Vị trí: Tiền vệ

15

Carvajal, Gustavo

Vị trí: Tiền đạo

16

Angel, Fabian

Vị trí: Tiền vệ

18

Cortes, Deyman

Vị trí: Tiền đạo

19

Vidal, Juan

Vị trí: Tiền đạo

20

Martinez, Etilso

Vị trí: Tiền vệ

21

Melo, Daniel

Vị trí: Thủ môn