colchester united

Colchester - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: JobServe Community Stadium | Sức chứa: 10,105

Colchester United

HUẤN LUYỆN VIÊN

McGreal, John
McGreal, John

CẦU THỦ

Gerken, Dean
1

Gerken, Dean

Vị trí: Thủ môn

Jackson, Ryan
2

Jackson, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Bramall, Cohen
3

Bramall, Cohen

Vị trí: Hậu vệ

Lapslie, Tom
4

Lapslie, Tom

Vị trí: Tiền vệ

Prosser, Luke
5

Prosser, Luke

Vị trí: Hậu vệ

Sowunmi, Omar
6

Sowunmi, Omar

Vị trí: Hậu vệ

Senior, Courtney
7

Senior, Courtney

Vị trí: Tiền vệ

Pell, Harry
8

Pell, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Norris, Luke
9

Norris, Luke

Vị trí: Tiền đạo

Brown, Jevani
10

Brown, Jevani

Vị trí: Tiền đạo

Cowan-Hall, Paris
11

Cowan-Hall, Paris

Vị trí: Tiền đạo

Sarpong Wiredu, Brendan
12

Sarpong Wiredu, Brendan

Vị trí: Tiền vệ

Robinson, Theo
13

Robinson, Theo

Vị trí: Tiền vệ

Comley, Brandon
14

Comley, Brandon

Vị trí: Tiền vệ

Wright, Diaz
16

Wright, Diaz

Vị trí: Tiền vệ

James, Cameron
17

James, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

Eastman, Tom
18

Eastman, Tom

Vị trí: Hậu vệ

Kensdale, Ollie
19

Kensdale, Ollie

Vị trí: Hậu vệ

Clampin, Ryan
21

Clampin, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Dunne, Louis
23

Dunne, Louis

Vị trí: Tiền vệ

Stevenson, Ben
24

Stevenson, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Gambin, Luke
26

Gambin, Luke

Vị trí: Tiền vệ

Chilvers, Noah
27

Chilvers, Noah

Vị trí: Tiền vệ

Ross, Ethan
29

Ross, Ethan

Vị trí: Thủ môn

Ager, Dean
34

Ager, Dean

Vị trí: Hậu vệ

Hasanally, Andre
37

Hasanally, Andre

Vị trí: Tiền vệ

Fernandes, Michael
40

Fernandes, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Collinge, Daniele
41

Collinge, Daniele

Vị trí: Hậu vệ

Nouble, Frank
45

Nouble, Frank

Vị trí: Tiền đạo

Weaire, Matthew
48

Weaire, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

Poku, Kwame
49

Poku, Kwame

Vị trí: Tiền vệ

Harriott, Callum

Harriott, Callum

Vị trí: Tiền vệ

Campbell-Ryce, Jamal

Campbell-Ryce, Jamal

Vị trí: Tiền đạo

Hinds, Freddie

Hinds, Freddie

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

McGreal, John
McGreal, John

CẦU THỦ

Gerken, Dean
1

Gerken, Dean

Vị trí: Thủ môn

Jackson, Ryan
2

Jackson, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Bramall, Cohen
3

Bramall, Cohen

Vị trí: Hậu vệ

Lapslie, Tom
4

Lapslie, Tom

Vị trí: Tiền vệ

Prosser, Luke
5

Prosser, Luke

Vị trí: Hậu vệ

Sowunmi, Omar
6

Sowunmi, Omar

Vị trí: Hậu vệ

Senior, Courtney
7

Senior, Courtney

Vị trí: Tiền vệ

Pell, Harry
8

Pell, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Norris, Luke
9

Norris, Luke

Vị trí: Tiền đạo

Brown, Jevani
10

Brown, Jevani

Vị trí: Tiền đạo

Cowan-Hall, Paris
11

Cowan-Hall, Paris

Vị trí: Tiền đạo

Sarpong Wiredu, Brendan
12

Sarpong Wiredu, Brendan

Vị trí: Tiền vệ

Robinson, Theo
13

Robinson, Theo

Vị trí: Tiền vệ

Comley, Brandon
14

Comley, Brandon

Vị trí: Tiền vệ

Wright, Diaz
16

Wright, Diaz

Vị trí: Tiền vệ

James, Cameron
17

James, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

Eastman, Tom
18

Eastman, Tom

Vị trí: Hậu vệ

Kensdale, Ollie
19

Kensdale, Ollie

Vị trí: Hậu vệ

Clampin, Ryan
21

Clampin, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Dunne, Louis
23

Dunne, Louis

Vị trí: Tiền vệ

Stevenson, Ben
24

Stevenson, Ben

Vị trí: Tiền vệ

Gambin, Luke
26

Gambin, Luke

Vị trí: Tiền vệ

Chilvers, Noah
27

Chilvers, Noah

Vị trí: Tiền vệ

Ross, Ethan
29

Ross, Ethan

Vị trí: Thủ môn

Ager, Dean
34

Ager, Dean

Vị trí: Hậu vệ

Hasanally, Andre
37

Hasanally, Andre

Vị trí: Tiền vệ

Fernandes, Michael
40

Fernandes, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Collinge, Daniele
41

Collinge, Daniele

Vị trí: Hậu vệ

Nouble, Frank
45

Nouble, Frank

Vị trí: Tiền đạo

Weaire, Matthew
48

Weaire, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

Poku, Kwame
49

Poku, Kwame

Vị trí: Tiền vệ

Harriott, Callum

Harriott, Callum

Vị trí: Tiền vệ

Campbell-Ryce, Jamal

Campbell-Ryce, Jamal

Vị trí: Tiền đạo

Hinds, Freddie

Hinds, Freddie

Vị trí: Tiền đạo