colchester united

Colchester - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: JobServe Community Stadium | Sức chứa: 10,105

Colchester United

HUẤN LUYỆN VIÊN

McGreal, John
McGreal, John

CẦU THỦ

Dean Gerken

Dean Gerken

Vị trí: Thủ môn

Dillion Barnes
1

Dillion Barnes

Vị trí: Thủ môn

Luke Prosser
5

Luke Prosser

Vị trí: Hậu vệ

Vose, Bailey
32

Vose, Bailey

Vị trí: Thủ môn

Collinge, Daniele

Collinge, Daniele

Vị trí: Hậu vệ

Barnes, Aaron
12

Barnes, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Cameron James
17

Cameron James

Vị trí: Hậu vệ

Chesmain, Noah
21

Chesmain, Noah

Vị trí: Hậu vệ

Kane Vincent-Young
22

Kane Vincent-Young

Vị trí: Hậu vệ

Ross, Ethan
29

Ross, Ethan

Vị trí: Thủ môn

Kensdale, Ollie
35

Kensdale, Ollie

Vị trí: Hậu vệ

Clampin, Ryan
44

Clampin, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Rooney, Paul
46

Rooney, Paul

Vị trí: Hậu vệ

Omar Sowunmi

Omar Sowunmi

Vị trí: Hậu vệ

Weaire, Matthew

Weaire, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

Ryan Jackson
2

Ryan Jackson

Vị trí: Hậu vệ

Collinge, Danny

Collinge, Danny

Vị trí: Hậu vệ

Tom Lapslie
4

Tom Lapslie

Vị trí: Tiền vệ

Courtney Senior
7

Courtney Senior

Vị trí: Tiền vệ

Harry Pell
8

Harry Pell

Vị trí: Tiền vệ

Luke Norris
9

Luke Norris

Vị trí: Tiền đạo

Brennan Dickenson
11

Brennan Dickenson

Vị trí: Tiền đạo

Brandon Comley
14

Brandon Comley

Vị trí: Tiền vệ

Tom Eastman
18

Tom Eastman

Vị trí: Hậu vệ

Gondoh, Ryan
23

Gondoh, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

Ben Stevenson
24

Ben Stevenson

Vị trí: Tiền vệ

Dunne, Louis
33

Dunne, Louis

Vị trí: Tiền vệ

Luke Gambin

Luke Gambin

Vị trí: Tiền vệ

Wright, Diaz
16

Wright, Diaz

Vị trí: Tiền vệ

Brown, Jevani

Brown, Jevani

Vị trí: Tiền đạo

Cowan-Hall, Paris

Cowan-Hall, Paris

Vị trí: Tiền đạo

Mikael Mandron
19

Mikael Mandron

Vị trí: Tiền đạo

Chilvers, Noah
27

Chilvers, Noah

Vị trí: Tiền vệ

Issa, Tariq
31

Issa, Tariq

Vị trí: Tiền đạo

Sam Saunders
36

Sam Saunders

Vị trí: Tiền vệ

McKeown, Eoin
42

McKeown, Eoin

Vị trí: Tiền đạo

Frank Nouble
45

Frank Nouble

Vị trí: Tiền đạo

Miller, Todd
47

Miller, Todd

Vị trí: Tiền đạo

Fernandes, Michael

Fernandes, Michael

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

McGreal, John
McGreal, John

CẦU THỦ

Dean Gerken

Dean Gerken

Vị trí: Thủ môn

Dillion Barnes
1

Dillion Barnes

Vị trí: Thủ môn

Luke Prosser
5

Luke Prosser

Vị trí: Hậu vệ

Vose, Bailey
32

Vose, Bailey

Vị trí: Thủ môn

Collinge, Daniele

Collinge, Daniele

Vị trí: Hậu vệ

Barnes, Aaron
12

Barnes, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Cameron James
17

Cameron James

Vị trí: Hậu vệ

Chesmain, Noah
21

Chesmain, Noah

Vị trí: Hậu vệ

Kane Vincent-Young
22

Kane Vincent-Young

Vị trí: Hậu vệ

Ross, Ethan
29

Ross, Ethan

Vị trí: Thủ môn

Kensdale, Ollie
35

Kensdale, Ollie

Vị trí: Hậu vệ

Clampin, Ryan
44

Clampin, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

Rooney, Paul
46

Rooney, Paul

Vị trí: Hậu vệ

Omar Sowunmi

Omar Sowunmi

Vị trí: Hậu vệ

Weaire, Matthew

Weaire, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

Ryan Jackson
2

Ryan Jackson

Vị trí: Hậu vệ

Collinge, Danny

Collinge, Danny

Vị trí: Hậu vệ

Tom Lapslie
4

Tom Lapslie

Vị trí: Tiền vệ

Courtney Senior
7

Courtney Senior

Vị trí: Tiền vệ

Harry Pell
8

Harry Pell

Vị trí: Tiền vệ

Luke Norris
9

Luke Norris

Vị trí: Tiền đạo

Brennan Dickenson
11

Brennan Dickenson

Vị trí: Tiền đạo

Brandon Comley
14

Brandon Comley

Vị trí: Tiền vệ

Tom Eastman
18

Tom Eastman

Vị trí: Hậu vệ

Gondoh, Ryan
23

Gondoh, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

Ben Stevenson
24

Ben Stevenson

Vị trí: Tiền vệ

Dunne, Louis
33

Dunne, Louis

Vị trí: Tiền vệ

Luke Gambin

Luke Gambin

Vị trí: Tiền vệ

Wright, Diaz
16

Wright, Diaz

Vị trí: Tiền vệ

Brown, Jevani

Brown, Jevani

Vị trí: Tiền đạo

Cowan-Hall, Paris

Cowan-Hall, Paris

Vị trí: Tiền đạo

Mikael Mandron
19

Mikael Mandron

Vị trí: Tiền đạo

Chilvers, Noah
27

Chilvers, Noah

Vị trí: Tiền vệ

Issa, Tariq
31

Issa, Tariq

Vị trí: Tiền đạo

Sam Saunders
36

Sam Saunders

Vị trí: Tiền vệ

McKeown, Eoin
42

McKeown, Eoin

Vị trí: Tiền đạo

Frank Nouble
45

Frank Nouble

Vị trí: Tiền đạo

Miller, Todd
47

Miller, Todd

Vị trí: Tiền đạo

Fernandes, Michael

Fernandes, Michael

Vị trí: Tiền đạo