colchester united

Colchester - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: JobServe Community Stadium | Sức chứa: 10,105

Logo Colchester United

HUẤN LUYỆN VIÊN

McGreal, John

CẦU THỦ

1

Dillion Barnes

Vị trí: Thủ môn

2

Ryan Jackson

Vị trí: Hậu vệ

4

Tom Lapslie

Vị trí: Tiền vệ

5

Luke Prosser

Vị trí: Hậu vệ

6

Frankie Kent

Vị trí: Hậu vệ

7

Courtney Senior

Vị trí: Tiền vệ

8

Harry Pell

Vị trí: Tiền vệ

9

Luke Norris

Vị trí: Tiền đạo

10

Sammie Szmodics

Vị trí: Tiền vệ

11

Brennan Dickenson

Vị trí: Tiền đạo

12

Barnes, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

14

Brandon Comley

Vị trí: Tiền vệ

16

Wright, Diaz

Vị trí: Tiền vệ

17

Cameron James

Vị trí: Hậu vệ

18

Tom Eastman

Vị trí: Hậu vệ

19

Mikael Mandron

Vị trí: Tiền đạo

21

Chesmain, Noah

Vị trí: Hậu vệ

22

Kane Vincent-Young

Vị trí: Hậu vệ

23

Gondoh, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

24

Ben Stevenson

Vị trí: Tiền vệ

25

Rene Gilmartin

Vị trí: Thủ môn

27

Chilvers, Noah

Vị trí: Tiền vệ

29

Ross, Ethan

Vị trí: Thủ môn

31

Issa, Tariq

Vị trí: Tiền đạo

32

Vose, Bailey

Vị trí: Thủ môn

33

Dunne, Louis

Vị trí: Tiền vệ

35

Kensdale, Ollie

Vị trí: Hậu vệ

36

Sam Saunders

Vị trí: Tiền vệ

42

McKeown, Eoin

Vị trí: Tiền đạo

44

Clampin, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

45

Frank Nouble

Vị trí: Tiền đạo

46

Rooney, Paul

Vị trí: Hậu vệ

47

Miller, Todd

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

McGreal, John

CẦU THỦ

1

Dillion Barnes

Vị trí: Thủ môn

2

Ryan Jackson

Vị trí: Hậu vệ

4

Tom Lapslie

Vị trí: Tiền vệ

5

Luke Prosser

Vị trí: Hậu vệ

6

Frankie Kent

Vị trí: Hậu vệ

7

Courtney Senior

Vị trí: Tiền vệ

8

Harry Pell

Vị trí: Tiền vệ

9

Luke Norris

Vị trí: Tiền đạo

10

Sammie Szmodics

Vị trí: Tiền vệ

11

Brennan Dickenson

Vị trí: Tiền đạo

12

Barnes, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

14

Brandon Comley

Vị trí: Tiền vệ

16

Wright, Diaz

Vị trí: Tiền vệ

17

Cameron James

Vị trí: Hậu vệ

18

Tom Eastman

Vị trí: Hậu vệ

19

Mikael Mandron

Vị trí: Tiền đạo

21

Chesmain, Noah

Vị trí: Hậu vệ

22

Kane Vincent-Young

Vị trí: Hậu vệ

23

Gondoh, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

24

Ben Stevenson

Vị trí: Tiền vệ

25

Rene Gilmartin

Vị trí: Thủ môn

27

Chilvers, Noah

Vị trí: Tiền vệ

29

Ross, Ethan

Vị trí: Thủ môn

31

Issa, Tariq

Vị trí: Tiền đạo

32

Vose, Bailey

Vị trí: Thủ môn

33

Dunne, Louis

Vị trí: Tiền vệ

35

Kensdale, Ollie

Vị trí: Hậu vệ

36

Sam Saunders

Vị trí: Tiền vệ

42

McKeown, Eoin

Vị trí: Tiền đạo

44

Clampin, Ryan

Vị trí: Hậu vệ

45

Frank Nouble

Vị trí: Tiền đạo

46

Rooney, Paul

Vị trí: Hậu vệ

47

Miller, Todd

Vị trí: Tiền đạo