colchester united

Colchester - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: JobServe Community Stadium | Sức chứa: 10,105

Logo Colchester United

HUẤN LUYỆN VIÊN

McGreal, John

CẦU THỦ

1

Dillion Barnes

Vị trí: Thủ môn

2

Ryan Jackson

Vị trí: Hậu vệ

4

Tom Lapslie

Vị trí: Tiền vệ

5

Luke Prosser

Vị trí: Hậu vệ

6

Frankie Kent

Vị trí: Hậu vệ

7

Courtney Senior

Vị trí: Tiền vệ

8

Harry Pell

Vị trí: Tiền vệ

9

Luke Norris

Vị trí: Tiền đạo

10

Sammie Szmodics

Vị trí: Tiền vệ

11

Brennan Dickenson

Vị trí: Tiền đạo

12

Barnes, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

14

Brandon Comley

Vị trí: Tiền vệ

16

Wright, Diaz

Vị trí: Tiền vệ

18

Tom Eastman

Vị trí: Hậu vệ

19

Mikael Mandron

Vị trí: Tiền đạo

22

Kane Vincent-Young

Vị trí: Hậu vệ

23

Gondoh, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

25

Rene Gilmartin

Vị trí: Thủ môn

27

Chilvers, Noah

Vị trí: Tiền vệ

29

Ross, Ethan

Vị trí: Thủ môn

31

Issa, Tariq

Vị trí: Tiền đạo

32

Vose, Bailey

Vị trí: Thủ môn

33

Dunne, Louis

Vị trí: Tiền vệ

35

Kensdale, Ollie

Vị trí: Hậu vệ

39

Aaron Collins

Vị trí: Tiền đạo

42

McKeown, Eoin

Vị trí: Tiền đạo

44

Clampin, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

45

Frank Nouble

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

McGreal, John

CẦU THỦ

1

Dillion Barnes

Vị trí: Thủ môn

2

Ryan Jackson

Vị trí: Hậu vệ

4

Tom Lapslie

Vị trí: Tiền vệ

5

Luke Prosser

Vị trí: Hậu vệ

6

Frankie Kent

Vị trí: Hậu vệ

7

Courtney Senior

Vị trí: Tiền vệ

8

Harry Pell

Vị trí: Tiền vệ

9

Luke Norris

Vị trí: Tiền đạo

10

Sammie Szmodics

Vị trí: Tiền vệ

11

Brennan Dickenson

Vị trí: Tiền đạo

12

Barnes, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

14

Brandon Comley

Vị trí: Tiền vệ

16

Wright, Diaz

Vị trí: Tiền vệ

18

Tom Eastman

Vị trí: Hậu vệ

19

Mikael Mandron

Vị trí: Tiền đạo

22

Kane Vincent-Young

Vị trí: Hậu vệ

23

Gondoh, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

25

Rene Gilmartin

Vị trí: Thủ môn

27

Chilvers, Noah

Vị trí: Tiền vệ

29

Ross, Ethan

Vị trí: Thủ môn

31

Issa, Tariq

Vị trí: Tiền đạo

32

Vose, Bailey

Vị trí: Thủ môn

33

Dunne, Louis

Vị trí: Tiền vệ

35

Kensdale, Ollie

Vị trí: Hậu vệ

39

Aaron Collins

Vị trí: Tiền đạo

42

McKeown, Eoin

Vị trí: Tiền đạo

44

Clampin, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

45

Frank Nouble

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Colchester United

Huấn luyện viên

McGreal, John

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

08/04/1996

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

31/07/1990

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

05/05/1995

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/05/1988

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

21/11/1995

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

30/06/1997

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

21/10/1991

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

03/06/1993

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

24/09/1995

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

26/02/1993

12

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

14/10/1996

14

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/11/1995

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

22/02/1998

18

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

21/10/1991

19

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

11/10/1994

22

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/03/1996

23

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

06/06/1997

25

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

31/05/1987

27

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

22/02/2001

29

Thủ môn

Quốc gia: Anh

06/03/1997

31

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

02/09/1997

32

Thủ môn

Quốc gia: Anh

11/05/1998

33

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

07/09/1998

35

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

20/04/2000

39

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

27/05/1997

42

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

05/11/1998

44

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

29/01/1999

45

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/09/1991

728x90
130x300
130x300