cliftonville fc

Belfast - Bắc Ireland

Quốc tịch : Bắc Ireland | Sân nhà: Solitude | Sức chứa: 6,224

Cliftonville FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

McLaughlin, Paddy
McLaughlin, Paddy

CẦU THỦ

Brush, Richard
1

Brush, Richard

Vị trí: Thủ môn

McKenna, Ruadhan

McKenna, Ruadhan

Vị trí: Thủ môn

McGovern, Jamie
2

McGovern, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

McDermott, Conor
2

McDermott, Conor

Vị trí: Tiền vệ

Ives, Levi
3

Ives, Levi

Vị trí: Hậu vệ

Breen, Garry
4

Breen, Garry

Vị trí: Hậu vệ

Casey, Odhran

Casey, Odhran

Vị trí: Hậu vệ

Harney, Jamie
6

Harney, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

Curran, Chris
7

Curran, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Harkin, Aaron
8

Harkin, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

Curran, Ryan
9

Curran, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

Garrett, Stephen
10

Garrett, Stephen

Vị trí: Tiền đạo

Donnelly, Rory
11

Donnelly, Rory

Vị trí: Tiền đạo

White, Daniel
12

White, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Foster, Seanan
12

Foster, Seanan

Vị trí: Hậu vệ

Whiteway, Dylan
12

Whiteway, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

Neeson, Brian
13

Neeson, Brian

Vị trí: Thủ môn

McDonald, Conor
14

McDonald, Conor

Vị trí: Tiền vệ

Wilson, Ronan
14

Wilson, Ronan

Vị trí: Tiền vệ

Bagnall, Liam
16

Bagnall, Liam

Vị trí: Hậu vệ

Doherty, Ronan
17

Doherty, Ronan

Vị trí: Tiền vệ

Catney, Ryan
17

Catney, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Gormley, Joe
19

Gormley, Joe

Vị trí: Tiền đạo

Dunne, Declan
20

Dunne, Declan

Vị trí: Thủ môn

Donnelly, Jay
21

Donnelly, Jay

Vị trí: Tiền đạo

Maguire, Thomas
23

Maguire, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

McMenamin, Conor
24

McMenamin, Conor

Vị trí: Tiền vệ

Donnelly, Aaron
25

Donnelly, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Conn, Ronan
30

Conn, Ronan

Vị trí: Hậu vệ

Gorman, Joe
32

Gorman, Joe

Vị trí: Hậu vệ

McConnell, Caoimhin

McConnell, Caoimhin

Vị trí: Tiền vệ

Grace, Niall

Grace, Niall

Vị trí: Tiền vệ

Rocks, Donal

Rocks, Donal

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

McLaughlin, Paddy
McLaughlin, Paddy

CẦU THỦ

Brush, Richard
1

Brush, Richard

Vị trí: Thủ môn

McKenna, Ruadhan

McKenna, Ruadhan

Vị trí: Thủ môn

McGovern, Jamie
2

McGovern, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

McDermott, Conor
2

McDermott, Conor

Vị trí: Tiền vệ

Ives, Levi
3

Ives, Levi

Vị trí: Hậu vệ

Breen, Garry
4

Breen, Garry

Vị trí: Hậu vệ

Casey, Odhran

Casey, Odhran

Vị trí: Hậu vệ

Harney, Jamie
6

Harney, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

Curran, Chris
7

Curran, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Harkin, Aaron
8

Harkin, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

Curran, Ryan
9

Curran, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

Garrett, Stephen
10

Garrett, Stephen

Vị trí: Tiền đạo

Donnelly, Rory
11

Donnelly, Rory

Vị trí: Tiền đạo

White, Daniel
12

White, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

Foster, Seanan
12

Foster, Seanan

Vị trí: Hậu vệ

Whiteway, Dylan
12

Whiteway, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

Neeson, Brian
13

Neeson, Brian

Vị trí: Thủ môn

McDonald, Conor
14

McDonald, Conor

Vị trí: Tiền vệ

Wilson, Ronan
14

Wilson, Ronan

Vị trí: Tiền vệ

Bagnall, Liam
16

Bagnall, Liam

Vị trí: Hậu vệ

Doherty, Ronan
17

Doherty, Ronan

Vị trí: Tiền vệ

Catney, Ryan
17

Catney, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Gormley, Joe
19

Gormley, Joe

Vị trí: Tiền đạo

Dunne, Declan
20

Dunne, Declan

Vị trí: Thủ môn

Donnelly, Jay
21

Donnelly, Jay

Vị trí: Tiền đạo

Maguire, Thomas
23

Maguire, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

McMenamin, Conor
24

McMenamin, Conor

Vị trí: Tiền vệ

Donnelly, Aaron
25

Donnelly, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

Conn, Ronan
30

Conn, Ronan

Vị trí: Hậu vệ

Gorman, Joe
32

Gorman, Joe

Vị trí: Hậu vệ

McConnell, Caoimhin

McConnell, Caoimhin

Vị trí: Tiền vệ

Grace, Niall

Grace, Niall

Vị trí: Tiền vệ

Rocks, Donal

Rocks, Donal

Vị trí: Tiền đạo