cliftonville fc

Belfast - Bắc Ireland

Quốc tịch : Bắc Ireland | Sân nhà: Solitude | Sức chứa: 6,224

Logo CLIFTONVILLE FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

McLaughlin, Paddy

CẦU THỦ

McKenna, Ruadhan

Vị trí: Thủ môn

1

Brush, Richard

Vị trí: Thủ môn

2

McGovern, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

4

Breen, Garry

Vị trí: Hậu vệ

Gorman, Joe

Vị trí: Hậu vệ

6

Jamie Harney

Vị trí: Hậu vệ

Casey, Odhran

Vị trí: Hậu vệ

3

Levi Ives

Vị trí: Hậu vệ

Grace, Niall

Vị trí: Tiền vệ

McConnell, Caoimhin

Vị trí: Tiền vệ

Harkin, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

7

Curran, Chris

Vị trí: Tiền vệ

8

Harkin, Ruairi

Vị trí: Tiền vệ

9

Curran, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

Rocks, Donal

Vị trí: Tiền đạo

10

Garrett, Stephen

Vị trí: Tiền đạo

11

Rory Donnelly

Vị trí: Tiền đạo

12

White, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

12

Whiteway, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

13

Neeson, Brian

Vị trí: Thủ môn

14

McDonald, Conor

Vị trí: Tiền vệ

16

Bagnall, Liam

Vị trí: Hậu vệ

17

Catney, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

19

Gormley, Joe

Vị trí: Tiền đạo

21

Donnelly, Jay

Vị trí: Tiền đạo

22

Lavery, Ross

Vị trí: Tiền đạo

23

Maguire, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

24

McMenamin, Conor

Vị trí: Tiền vệ

25

Donnelly, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

30

Conn, Ronan

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

McLaughlin, Paddy

CẦU THỦ

McKenna, Ruadhan

Vị trí: Thủ môn

1

Brush, Richard

Vị trí: Thủ môn

2

McGovern, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

4

Breen, Garry

Vị trí: Hậu vệ

Gorman, Joe

Vị trí: Hậu vệ

6

Jamie Harney

Vị trí: Hậu vệ

Casey, Odhran

Vị trí: Hậu vệ

3

Levi Ives

Vị trí: Hậu vệ

Grace, Niall

Vị trí: Tiền vệ

McConnell, Caoimhin

Vị trí: Tiền vệ

Harkin, Aaron

Vị trí: Tiền vệ

7

Curran, Chris

Vị trí: Tiền vệ

8

Harkin, Ruairi

Vị trí: Tiền vệ

9

Curran, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

Rocks, Donal

Vị trí: Tiền đạo

10

Garrett, Stephen

Vị trí: Tiền đạo

11

Rory Donnelly

Vị trí: Tiền đạo

12

White, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

12

Whiteway, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

13

Neeson, Brian

Vị trí: Thủ môn

14

McDonald, Conor

Vị trí: Tiền vệ

16

Bagnall, Liam

Vị trí: Hậu vệ

17

Catney, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

19

Gormley, Joe

Vị trí: Tiền đạo

21

Donnelly, Jay

Vị trí: Tiền đạo

22

Lavery, Ross

Vị trí: Tiền đạo

23

Maguire, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

24

McMenamin, Conor

Vị trí: Tiền vệ

25

Donnelly, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

30

Conn, Ronan

Vị trí: Hậu vệ