cliftonville fc

Belfast - Bắc Ireland

Quốc tịch : Bắc Ireland | Sân nhà: Solitude | Sức chứa: 6,224

Logo CLIFTONVILLE FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Gray, Barry

CẦU THỦ

McKenna, Ruadhan

Vị trí: Thủ môn

1

Brush, Richard

Vị trí: Thủ môn

Gorman, Joe

Vị trí: Hậu vệ

2

McGovern, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

3

Levi Ives

Vị trí: Hậu vệ

4

Breen, Garry

Vị trí: Hậu vệ

6

Jamie Harney

Vị trí: Hậu vệ

7

Curran, Chris

Vị trí: Tiền vệ

8

Harkin, Ruairi

Vị trí: Tiền vệ

9

Curran, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

10

Garrett, Stephen

Vị trí: Tiền đạo

11

Rory Donnelly

Vị trí: Tiền đạo

12

White, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

13

Neeson, Brian

Vị trí: Thủ môn

14

McDonald, Conor

Vị trí: Tiền vệ

16

Bagnall, Liam

Vị trí: Hậu vệ

17

Catney, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

19

Gormley, Joe

Vị trí: Tiền đạo

21

Donnelly, Jay

Vị trí: Tiền đạo

22

Lavery, Ross

Vị trí: Tiền đạo

23

Maguire, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

24

Donnelly, Gary

Vị trí: Hậu vệ

25

Donnelly, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

30

Conn, Ronan

Vị trí: Hậu vệ

37

McNulty, Damien

Vị trí: Hậu vệ

McConnell, Caoimhin

Vị trí: Tiền vệ

24

McMenamin, Conor

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Gray, Barry

CẦU THỦ

McKenna, Ruadhan

Vị trí: Thủ môn

1

Brush, Richard

Vị trí: Thủ môn

Gorman, Joe

Vị trí: Hậu vệ

2

McGovern, Jamie

Vị trí: Hậu vệ

3

Levi Ives

Vị trí: Hậu vệ

4

Breen, Garry

Vị trí: Hậu vệ

6

Jamie Harney

Vị trí: Hậu vệ

7

Curran, Chris

Vị trí: Tiền vệ

8

Harkin, Ruairi

Vị trí: Tiền vệ

9

Curran, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

10

Garrett, Stephen

Vị trí: Tiền đạo

11

Rory Donnelly

Vị trí: Tiền đạo

12

White, Daniel

Vị trí: Tiền đạo

13

Neeson, Brian

Vị trí: Thủ môn

14

McDonald, Conor

Vị trí: Tiền vệ

16

Bagnall, Liam

Vị trí: Hậu vệ

17

Catney, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

19

Gormley, Joe

Vị trí: Tiền đạo

21

Donnelly, Jay

Vị trí: Tiền đạo

22

Lavery, Ross

Vị trí: Tiền đạo

23

Maguire, Thomas

Vị trí: Tiền đạo

24

Donnelly, Gary

Vị trí: Hậu vệ

25

Donnelly, Aaron

Vị trí: Hậu vệ

30

Conn, Ronan

Vị trí: Hậu vệ

37

McNulty, Damien

Vị trí: Hậu vệ

McConnell, Caoimhin

Vị trí: Tiền vệ

24

McMenamin, Conor

Vị trí: Tiền vệ

Lịch thi đấu CLIFTONVILLE FC

Huấn luyện viên

Gray, Barry

Quốc gia: Bắc Ireland

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Bắc Ireland

01/03/2002

1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

26/11/1984

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

01/09/1994

2

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

29/05/1989

3

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

28/07/1997

4

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

17/03/1989

6

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

04/03/1996

7

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

05/01/1991

8

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

11/10/1989

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

13/10/1993

10

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

13/04/1987

11

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

18/02/1992

12

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

16/06/1996

13

Thủ môn

Quốc gia: Bắc Ireland

28/06/1989

14

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

14/06/1995

16

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

17/05/1992

17

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

17/02/1987

19

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

26/11/1989

21

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

10/04/1995

22

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

29/07/1996

23

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

09/09/1999

24

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

14/11/1997

25

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

27/03/2000

30

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

03/10/2000

37

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

10/02/1991

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

18/09/2000

24

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

24/08/1995

728x90
130x300
130x300