calcio chieri 1955

Chieri - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Piero de Paoli | Sức chứa: 4,000

Calcio Chieri 1955

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ