chicago fire

Bridgeview - Mỹ

Quốc tịch : Mỹ | Sân nhà: SeatGeek Stadium | Sức chứa: 20,000

Chicago Fire

HUẤN LUYỆN VIÊN

Paunovic, Veljko
Paunovic, Veljko

CẦU THỦ

Ousted, David
1

Ousted, David

Vị trí: Thủ môn

Marcelo
2

Marcelo

Vị trí: Hậu vệ

Johan Kappelhof
4

Johan Kappelhof

Vị trí: Hậu vệ

Francisco Calvo
5

Francisco Calvo

Vị trí: Hậu vệ

McCarty, Dax
6

McCarty, Dax

Vị trí: Tiền vệ

Edwards, Raheem
7

Edwards, Raheem

Vị trí: Tiền đạo

C.J. Sapong
9

C.J. Sapong

Vị trí: Tiền đạo

Aleksandar Katai
10

Aleksandar Katai

Vị trí: Tiền vệ

Frankowski, Przemyslaw
11

Frankowski, Przemyslaw

Vị trí: Tiền vệ

Moreno, Amando
12

Moreno, Amando

Vị trí: Tiền đạo

Bronico, Brandt
13

Bronico, Brandt

Vị trí: Tiền vệ

Mihailovic, Djordje
14

Mihailovic, Djordje

Vị trí: Tiền vệ

Lillard, Grant
15

Lillard, Grant

Vị trí: Hậu vệ

Campos, Diego
17

Campos, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Martinez, Christian
18

Martinez, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Nicolas Gaitan
20

Nicolas Gaitan

Vị trí: Tiền vệ

Herbers, Fabian
21

Herbers, Fabian

Vị trí: Tiền vệ

Nikolic, Nemanja
23

Nikolic, Nemanja

Vị trí: Tiền đạo

Corrales, Jorge
25

Corrales, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

Kronholm, Kenneth
27

Kronholm, Kenneth

Vị trí: Thủ môn

Cleveland, Stefan
30

Cleveland, Stefan

Vị trí: Thủ môn

Schweinsteiger, Bastian
31

Schweinsteiger, Bastian

Vị trí: Tiền vệ

Slonina, Gabriel
32

Slonina, Gabriel

Vị trí: Thủ môn

Gutjahr, Jeremiah
33

Gutjahr, Jeremiah

Vị trí: Tiền vệ

Reynolds II, Andre
36

Reynolds II, Andre

Vị trí: Hậu vệ

Sanchez, Richard
45

Sanchez, Richard

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Paunovic, Veljko
Paunovic, Veljko

CẦU THỦ

Ousted, David
1

Ousted, David

Vị trí: Thủ môn

Marcelo
2

Marcelo

Vị trí: Hậu vệ

Johan Kappelhof
4

Johan Kappelhof

Vị trí: Hậu vệ

Francisco Calvo
5

Francisco Calvo

Vị trí: Hậu vệ

McCarty, Dax
6

McCarty, Dax

Vị trí: Tiền vệ

Edwards, Raheem
7

Edwards, Raheem

Vị trí: Tiền đạo

C.J. Sapong
9

C.J. Sapong

Vị trí: Tiền đạo

Aleksandar Katai
10

Aleksandar Katai

Vị trí: Tiền vệ

Frankowski, Przemyslaw
11

Frankowski, Przemyslaw

Vị trí: Tiền vệ

Moreno, Amando
12

Moreno, Amando

Vị trí: Tiền đạo

Bronico, Brandt
13

Bronico, Brandt

Vị trí: Tiền vệ

Mihailovic, Djordje
14

Mihailovic, Djordje

Vị trí: Tiền vệ

Lillard, Grant
15

Lillard, Grant

Vị trí: Hậu vệ

Campos, Diego
17

Campos, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Martinez, Christian
18

Martinez, Christian

Vị trí: Tiền vệ

Nicolas Gaitan
20

Nicolas Gaitan

Vị trí: Tiền vệ

Herbers, Fabian
21

Herbers, Fabian

Vị trí: Tiền vệ

Nikolic, Nemanja
23

Nikolic, Nemanja

Vị trí: Tiền đạo

Corrales, Jorge
25

Corrales, Jorge

Vị trí: Hậu vệ

Kronholm, Kenneth
27

Kronholm, Kenneth

Vị trí: Thủ môn

Cleveland, Stefan
30

Cleveland, Stefan

Vị trí: Thủ môn

Schweinsteiger, Bastian
31

Schweinsteiger, Bastian

Vị trí: Tiền vệ

Slonina, Gabriel
32

Slonina, Gabriel

Vị trí: Thủ môn

Gutjahr, Jeremiah
33

Gutjahr, Jeremiah

Vị trí: Tiền vệ

Reynolds II, Andre
36

Reynolds II, Andre

Vị trí: Hậu vệ

Sanchez, Richard
45

Sanchez, Richard

Vị trí: Thủ môn