Chiangrai United

Quốc tịch : Thái Lan | Sân nhà: Singha Stadium | Sức chứa: 11,354

HUẤN LUYỆN VIÊN

Thongaum, Alongkorn
Thongaum, Alongkorn

CẦU THỦ

Kang Min Gu

Kang Min Gu

Vị trí: Tiền đạo

Wongsaphat

Wongsaphat

Vị trí: Tiền vệ

Caique

Caique

Vị trí: Tiền đạo

Sangsamanan Kevin

Sangsamanan Kevin

Vị trí: Thủ môn

Silahiranrat, Wongsapat

Silahiranrat, Wongsapat

Vị trí: Tiền vệ

Srisai Tanasak
3

Srisai Tanasak

Vị trí: Hậu vệ

Phanichakul Piyaphon
4

Phanichakul Piyaphon

Vị trí: Tiền vệ

Brinner
5

Brinner

Vị trí: Hậu vệ

Yong Rae Lee
8

Yong Rae Lee

Vị trí: Tiền vệ

Promkeaw Sarun
8

Promkeaw Sarun

Vị trí: Tiền vệ

Bill
9

Bill

Vị trí: Tiền đạo

Hahn Jerri
10

Hahn Jerri

Vị trí: Tiền vệ

Macena Gilberto
11

Macena Gilberto

Vị trí: Tiền đạo

Henrique William
11

Henrique William

Vị trí: Tiền đạo

Tansopa Nantawat
13

Tansopa Nantawat

Vị trí: Tiền đạo

Charoenrattanapirom Pathomphol
14

Charoenrattanapirom Pathomphol

Vị trí: Tiền đạo

Nakwijit Chatchai
16

Nakwijit Chatchai

Vị trí: Tiền vệ

Nanok Anon
17

Nanok Anon

Vị trí: Hậu vệ

Kasemkulvilai Kritsana
17

Kasemkulvilai Kritsana

Vị trí: Tiền đạo

Sawasdee Akarawin
19

Sawasdee Akarawin

Vị trí: Tiền đạo

Silva Uilian
20

Silva Uilian

Vị trí: Tiền vệ

Saechio Wanlop
20

Saechio Wanlop

Vị trí: Thủ môn

Tiatrakul Siwakorn
21

Tiatrakul Siwakorn

Vị trí: Tiền vệ

Pichitchotirat Peerapong
23

Pichitchotirat Peerapong

Vị trí: Tiền vệ

Kamna Thanawit
27

Kamna Thanawit

Vị trí: Tiền vệ

Everton
28

Everton

Vị trí: Hậu vệ

Singmui Suriya
30

Singmui Suriya

Vị trí: Hậu vệ

Sailam Witthawat
32

Sailam Witthawat

Vị trí: Tiền vệ

Inpaen Sarawut
33

Inpaen Sarawut

Vị trí: Hậu vệ

Motim Warawut
34

Motim Warawut

Vị trí: Hậu vệ

Panya, Ekanit
37

Panya, Ekanit

Vị trí: Tiền vệ

Patee Farus
39

Patee Farus

Vị trí: Thủ môn

Sa-Ardchom, Decha
40

Sa-Ardchom, Decha

Vị trí: Tiền vệ

Klinkosum Adisak
45

Klinkosum Adisak

Vị trí: Tiền vệ

Yodyinghathaikul Sarawut
69

Yodyinghathaikul Sarawut

Vị trí: Hậu vệ

Inthanaka Narachai
73

Inthanaka Narachai

Vị trí: Tiền vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

Thongaum, Alongkorn
Thongaum, Alongkorn

CẦU THỦ

Kang Min Gu
0

Kang Min Gu

Vị trí: Tiền đạo

Wongsaphat
0

Wongsaphat

Vị trí: Tiền vệ

Caique
0

Caique

Vị trí: Tiền đạo

Sangsamanan Kevin
0

Sangsamanan Kevin

Vị trí: Thủ môn

Silahiranrat, Wongsapat
0

Silahiranrat, Wongsapat

Vị trí: Tiền vệ

Srisai Tanasak
3

Srisai Tanasak

Vị trí: Hậu vệ

Phanichakul Piyaphon
4

Phanichakul Piyaphon

Vị trí: Tiền vệ

Brinner
5

Brinner

Vị trí: Hậu vệ

Yong Rae Lee
8

Yong Rae Lee

Vị trí: Tiền vệ

Promkeaw Sarun
8

Promkeaw Sarun

Vị trí: Tiền vệ

Bill
9

Bill

Vị trí: Tiền đạo

Hahn Jerri
10

Hahn Jerri

Vị trí: Tiền vệ

Macena Gilberto
11

Macena Gilberto

Vị trí: Tiền đạo

Henrique William
11

Henrique William

Vị trí: Tiền đạo

Tansopa Nantawat
13

Tansopa Nantawat

Vị trí: Tiền đạo

Charoenrattanapirom Pathomphol
14

Charoenrattanapirom Pathomphol

Vị trí: Tiền đạo

Nakwijit Chatchai
16

Nakwijit Chatchai

Vị trí: Tiền vệ

Nanok Anon
17

Nanok Anon

Vị trí: Hậu vệ

Kasemkulvilai Kritsana
17

Kasemkulvilai Kritsana

Vị trí: Tiền đạo

Sawasdee Akarawin
19

Sawasdee Akarawin

Vị trí: Tiền đạo

Silva Uilian
20

Silva Uilian

Vị trí: Tiền vệ

Saechio Wanlop
20

Saechio Wanlop

Vị trí: Thủ môn

Tiatrakul Siwakorn
21

Tiatrakul Siwakorn

Vị trí: Tiền vệ

Pichitchotirat Peerapong
23

Pichitchotirat Peerapong

Vị trí: Tiền vệ

Kamna Thanawit
27

Kamna Thanawit

Vị trí: Tiền vệ

Everton
28

Everton

Vị trí: Hậu vệ

Singmui Suriya
30

Singmui Suriya

Vị trí: Hậu vệ

Sailam Witthawat
32

Sailam Witthawat

Vị trí: Tiền vệ

Inpaen Sarawut
33

Inpaen Sarawut

Vị trí: Hậu vệ

Motim Warawut
34

Motim Warawut

Vị trí: Hậu vệ

Panya, Ekanit
37

Panya, Ekanit

Vị trí: Tiền vệ

Patee Farus
39

Patee Farus

Vị trí: Thủ môn

Sa-Ardchom, Decha
40

Sa-Ardchom, Decha

Vị trí: Tiền vệ

Klinkosum Adisak
45

Klinkosum Adisak

Vị trí: Tiền vệ

Yodyinghathaikul Sarawut
69

Yodyinghathaikul Sarawut

Vị trí: Hậu vệ

Inthanaka Narachai
73

Inthanaka Narachai

Vị trí: Tiền vệ