chiangrai united

Chiang Rai - Thái Lan

Quốc tịch : Thái Lan | Sân nhà: Singha Stadium | Sức chứa: 11,354

Logo CHIANGRAI UNITED

HUẤN LUYỆN VIÊN

Gama, Alexandre

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Gama, Alexandre

CẦU THỦ