chiangrai united

Chiang Rai - Thái Lan

Quốc tịch : Thái Lan | Sân nhà: Singha Stadium | Sức chứa: 11,354

Chiangrai United

HUẤN LUYỆN VIÊN

Silva, Ailton Dos Santos
Silva, Ailton Dos Santos

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Silva, Ailton Dos Santos
Silva, Ailton Dos Santos

CẦU THỦ