chi lê

- Chi lê

Quốc tịch : Chi lê | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Chi le

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rueda, Reinaldo
Rueda, Reinaldo

CẦU THỦ

Bravo, Claudio
1

Bravo, Claudio

Vị trí: Thủ môn

Lichnovsky, Igor
2

Lichnovsky, Igor

Vị trí: Hậu vệ

Campos, Felipe
3

Campos, Felipe

Vị trí: Hậu vệ

Opazo, Oscar
4

Opazo, Oscar

Vị trí: Hậu vệ

Diaz, Paulo
5

Diaz, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

Parot, Alfonso
6

Parot, Alfonso

Vị trí: Hậu vệ

Sanchez, Alexis
7

Sanchez, Alexis

Vị trí: Tiền đạo

Diego Rubio
7

Diego Rubio

Vị trí: Tiền đạo

Pinares, Cesar
8

Pinares, Cesar

Vị trí: Tiền vệ

Ignacio Jeraldino
9

Ignacio Jeraldino

Vị trí: Tiền đạo

Valdes, Diego
10

Valdes, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Vargas, Eduardo
11

Vargas, Eduardo

Vị trí: Tiền đạo

Arias, Gabriel
12

Arias, Gabriel

Vị trí: Thủ môn

Soto, Guillermo
13

Soto, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

Felipe Gutierrez
14

Felipe Gutierrez

Vị trí: Tiền vệ

Sierralta, Francisco
15

Sierralta, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

Vegas, Sebastian
16

Vegas, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

Meneses, Jean
17

Meneses, Jean

Vị trí: Tiền đạo

Sagal, Angelo
18

Sagal, Angelo

Vị trí: Tiền vệ

Bizama, Jose
19

Bizama, Jose

Vị trí: Hậu vệ

Aranguiz, Charles
20

Aranguiz, Charles

Vị trí: Tiền vệ

Alarcon, Tomas
21

Alarcon, Tomas

Vị trí: Tiền vệ

Bravo, Christian
22

Bravo, Christian

Vị trí: Tiền đạo

Cortes, Brayan
23

Cortes, Brayan

Vị trí: Thủ môn

Baeza, Claudio
24

Baeza, Claudio

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rueda, Reinaldo
Rueda, Reinaldo

CẦU THỦ

Bravo, Claudio
1

Bravo, Claudio

Vị trí: Thủ môn

Lichnovsky, Igor
2

Lichnovsky, Igor

Vị trí: Hậu vệ

Campos, Felipe
3

Campos, Felipe

Vị trí: Hậu vệ

Opazo, Oscar
4

Opazo, Oscar

Vị trí: Hậu vệ

Diaz, Paulo
5

Diaz, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

Parot, Alfonso
6

Parot, Alfonso

Vị trí: Hậu vệ

Sanchez, Alexis
7

Sanchez, Alexis

Vị trí: Tiền đạo

Diego Rubio
7

Diego Rubio

Vị trí: Tiền đạo

Pinares, Cesar
8

Pinares, Cesar

Vị trí: Tiền vệ

Ignacio Jeraldino
9

Ignacio Jeraldino

Vị trí: Tiền đạo

Valdes, Diego
10

Valdes, Diego

Vị trí: Tiền vệ

Vargas, Eduardo
11

Vargas, Eduardo

Vị trí: Tiền đạo

Arias, Gabriel
12

Arias, Gabriel

Vị trí: Thủ môn

Soto, Guillermo
13

Soto, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

Felipe Gutierrez
14

Felipe Gutierrez

Vị trí: Tiền vệ

Sierralta, Francisco
15

Sierralta, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

Vegas, Sebastian
16

Vegas, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

Meneses, Jean
17

Meneses, Jean

Vị trí: Tiền đạo

Sagal, Angelo
18

Sagal, Angelo

Vị trí: Tiền vệ

Bizama, Jose
19

Bizama, Jose

Vị trí: Hậu vệ

Aranguiz, Charles
20

Aranguiz, Charles

Vị trí: Tiền vệ

Alarcon, Tomas
21

Alarcon, Tomas

Vị trí: Tiền vệ

Bravo, Christian
22

Bravo, Christian

Vị trí: Tiền đạo

Cortes, Brayan
23

Cortes, Brayan

Vị trí: Thủ môn

Baeza, Claudio
24

Baeza, Claudio

Vị trí: Tiền vệ