chi lê

- Chi lê

Quốc tịch : Chi lê | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Chi le

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rueda, Reinaldo
Rueda, Reinaldo

CẦU THỦ

Bravo, Claudio
1

Bravo, Claudio

Vị trí: Thủ môn

Albornoz, Milko
3

Albornoz, Milko

Vị trí: Hậu vệ

Maripan, Guillermo
3

Maripan, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

Isla, Mauricio
4

Isla, Mauricio

Vị trí: Hậu vệ

Opazo, Oscar
4

Opazo, Oscar

Vị trí: Hậu vệ

Diaz, Paulo
5

Diaz, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

Parot, Alfonso
6

Parot, Alfonso

Vị trí: Hậu vệ

Sanchez, Alexis
7

Sanchez, Alexis

Vị trí: Tiền đạo

Rubio, Diego
7

Rubio, Diego

Vị trí: Tiền đạo

Pinares, Cesar
8

Pinares, Cesar

Vị trí: Tiền vệ

Vidal, Arturo
8

Vidal, Arturo

Vị trí: Tiền vệ

Mora, Felipe
11

Mora, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

Arias, Gabriel
12

Arias, Gabriel

Vị trí: Thủ môn

Pulgar, Erick
13

Pulgar, Erick

Vị trí: Tiền vệ

Pavez, Esteban
14

Pavez, Esteban

Vị trí: Tiền vệ

Orellana, Fabian
14

Orellana, Fabian

Vị trí: Tiền vệ

Sierralta, Francisco
15

Sierralta, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

Vegas, Sebastian
16

Vegas, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

Meneses, Jean
17

Meneses, Jean

Vị trí: Tiền đạo

Medel, Gary
17

Medel, Gary

Vị trí: Hậu vệ

Baeza, Claudio
24

Baeza, Claudio

Vị trí: Tiền vệ

Castro, Niklas Fernando

Castro, Niklas Fernando

Vị trí: Tiền đạo

Bravo, Christian
22

Bravo, Christian

Vị trí: Tiền đạo

Collao, Gonzalo
23

Collao, Gonzalo

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Rueda, Reinaldo
Rueda, Reinaldo

CẦU THỦ

Bravo, Claudio
1

Bravo, Claudio

Vị trí: Thủ môn

Albornoz, Milko
3

Albornoz, Milko

Vị trí: Hậu vệ

Maripan, Guillermo
3

Maripan, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

Isla, Mauricio
4

Isla, Mauricio

Vị trí: Hậu vệ

Opazo, Oscar
4

Opazo, Oscar

Vị trí: Hậu vệ

Diaz, Paulo
5

Diaz, Paulo

Vị trí: Hậu vệ

Parot, Alfonso
6

Parot, Alfonso

Vị trí: Hậu vệ

Sanchez, Alexis
7

Sanchez, Alexis

Vị trí: Tiền đạo

Rubio, Diego
7

Rubio, Diego

Vị trí: Tiền đạo

Pinares, Cesar
8

Pinares, Cesar

Vị trí: Tiền vệ

Vidal, Arturo
8

Vidal, Arturo

Vị trí: Tiền vệ

Mora, Felipe
11

Mora, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

Arias, Gabriel
12

Arias, Gabriel

Vị trí: Thủ môn

Pulgar, Erick
13

Pulgar, Erick

Vị trí: Tiền vệ

Pavez, Esteban
14

Pavez, Esteban

Vị trí: Tiền vệ

Orellana, Fabian
14

Orellana, Fabian

Vị trí: Tiền vệ

Sierralta, Francisco
15

Sierralta, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

Vegas, Sebastian
16

Vegas, Sebastian

Vị trí: Hậu vệ

Meneses, Jean
17

Meneses, Jean

Vị trí: Tiền đạo

Medel, Gary
17

Medel, Gary

Vị trí: Hậu vệ

Baeza, Claudio
24

Baeza, Claudio

Vị trí: Tiền vệ

Castro, Niklas Fernando

Castro, Niklas Fernando

Vị trí: Tiền đạo

Bravo, Christian
22

Bravo, Christian

Vị trí: Tiền đạo

Collao, Gonzalo
23

Collao, Gonzalo

Vị trí: Thủ môn