chesterfield fc

Chesterfield - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Proact Stadium | Sức chứa: 10,504

Logo Chesterfield FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sheridan, John

CẦU THỦ

Shwan Jalal

Vị trí: Thủ môn

2

Bradley Barry

Vị trí: Hậu vệ

Render, Alex

Vị trí: Hậu vệ

3

Jerome Binnom-Williams

Vị trí: Hậu vệ

4

Sam Hird

Vị trí: Hậu vệ

5

Will Evans

Vị trí: Hậu vệ

Sam Wedgbury

Vị trí: Tiền vệ

6

Maguire, Laurence

Vị trí: Tiền vệ

8

Curtis Weston

Vị trí: Tiền vệ

Beestin, Alfie

Vị trí: Tiền đạo

9

Shaw, Lee

Vị trí: Tiền đạo

11

Zavon Hines

Vị trí: Tiền đạo

12

Nelson, Michael

Vị trí: Hậu vệ

12

Michael Nelson

Vị trí: Hậu vệ

15

Robbie Weir

Vị trí: Tiền vệ

16

Rowley, Joe

Vị trí: Tiền vệ

17

George Smith

Vị trí: Hậu vệ

18

Wakefield, Charlie

Vị trí: Tiền đạo

21

Joe Anyon

Vị trí: Thủ môn

22

Sam Muggleton

Vị trí: Hậu vệ

25

Drew Talbot

Vị trí: Tiền vệ

28

Kyel Reid

Vị trí: Tiền vệ

29

Amantchi, Levi

Vị trí:

30

Tom Denton

Vị trí: Tiền đạo

32

Marc-Antoine Fortune

Vị trí: Tiền đạo

34

Jones, Brad

Vị trí: Thủ môn

37

Hallam, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

45

Holmes, Jack

Vị trí: Tiền vệ

Brandon, Howard

Vị trí:

Gibson, Chandler

Vị trí:

Bradbury, Brandon

Vị trí:

Warmsley, Callum

Vị trí:

Sharman, Jamie

Vị trí:

Foster, Robbie

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Sheridan, John

CẦU THỦ

Shwan Jalal

Vị trí: Thủ môn

2

Bradley Barry

Vị trí: Hậu vệ

Render, Alex

Vị trí: Hậu vệ

3

Jerome Binnom-Williams

Vị trí: Hậu vệ

4

Sam Hird

Vị trí: Hậu vệ

5

Will Evans

Vị trí: Hậu vệ

Sam Wedgbury

Vị trí: Tiền vệ

6

Maguire, Laurence

Vị trí: Tiền vệ

8

Curtis Weston

Vị trí: Tiền vệ

Beestin, Alfie

Vị trí: Tiền đạo

9

Shaw, Lee

Vị trí: Tiền đạo

11

Zavon Hines

Vị trí: Tiền đạo

12

Nelson, Michael

Vị trí: Hậu vệ

12

Michael Nelson

Vị trí: Hậu vệ

15

Robbie Weir

Vị trí: Tiền vệ

16

Rowley, Joe

Vị trí: Tiền vệ

17

George Smith

Vị trí: Hậu vệ

18

Wakefield, Charlie

Vị trí: Tiền đạo

21

Joe Anyon

Vị trí: Thủ môn

22

Sam Muggleton

Vị trí: Hậu vệ

25

Drew Talbot

Vị trí: Tiền vệ

28

Kyel Reid

Vị trí: Tiền vệ

29

Amantchi, Levi

Vị trí:

30

Tom Denton

Vị trí: Tiền đạo

32

Marc-Antoine Fortune

Vị trí: Tiền đạo

34

Jones, Brad

Vị trí: Thủ môn

37

Hallam, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

45

Holmes, Jack

Vị trí: Tiền vệ

Brandon, Howard

Vị trí:

Gibson, Chandler

Vị trí:

Bradbury, Brandon

Vị trí:

Warmsley, Callum

Vị trí:

Sharman, Jamie

Vị trí:

Foster, Robbie

Vị trí:

Huấn luyện viên

Sheridan, John

Quốc gia: Anh

Cầu thủ

Thủ môn

Quốc gia: Iraq

14/08/1983

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

13/12/1995

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/03/1995

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

07/09/1987

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

09/10/1991

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

26/02/1989

6

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

08/02/1997

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

24/01/1987

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/10/1997

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1970

11

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

27/12/1988

12

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

23/03/1980

12

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/03/1982

15

Tiền vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

09/12/1988

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/06/1999

17

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

14/08/1996

18

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

10/04/1998

21

Thủ môn

Quốc gia: Anh

29/12/1986

22

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

17/11/1995

25

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

19/07/1986

28

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

26/11/1987

29

Quốc gia:

01/01/1970

30

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/07/1989

32

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

02/07/1981

34

Thủ môn

Quốc gia: Anh

17/11/2000

37

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/10/1998

45

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

Quốc gia: Anh

01/01/1970

Quốc gia:

01/01/1970

Quốc gia:

01/01/1970

Quốc gia:

01/01/1970

Quốc gia:

01/01/1970

Quốc gia:

01/01/1970

728x90
130x300
130x300