cheltenham town

Cheltenham - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Jonny-Rocks Stadium | Sức chứa: 7,066

Logo Cheltenham Town

HUẤN LUYỆN VIÊN

Duff, Michael

CẦU THỦ

1

Scott Flinders

Vị trí: Thủ môn

2

Sean Long

Vị trí: Hậu vệ

3

Chris Hussey

Vị trí: Hậu vệ

4

Ben Tozer

Vị trí: Hậu vệ

5

Johnny Mullins

Vị trí: Hậu vệ

7

Conor Thomas

Vị trí: Tiền vệ

8

Kevin Dawson

Vị trí: Tiền vệ

9

Duku, Manny

Vị trí: Tiền đạo

10

Liam McAlinden

Vị trí: Tiền đạo

11

Broom, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

15

William Boyle

Vị trí: Hậu vệ

16

Addai, Alex

Vị trí: Tiền đạo

17

Debayo, Josh

Vị trí: Hậu vệ

18

Bower, Matt

Vị trí: Hậu vệ

19

Lloyd, George

Vị trí: Tiền đạo

22

Lovett, Rhys

Vị trí: Thủ môn

23

Forster, Jordon

Vị trí: Hậu vệ

26

Chris Clements

Vị trí: Tiền vệ

27

Rakish Bingham

Vị trí: Tiền đạo

29

Tyrone Barnett

Vị trí: Tiền đạo

31

Lapworth, Freddie

Vị trí: Thủ môn

32

Luke Varney

Vị trí: Tiền đạo

33

Duncan, Camden

Vị trí: Hậu vệ

34

Basford, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

35

Brennan, Archie

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Duff, Michael

CẦU THỦ

1

Scott Flinders

Vị trí: Thủ môn

2

Sean Long

Vị trí: Hậu vệ

3

Chris Hussey

Vị trí: Hậu vệ

4

Ben Tozer

Vị trí: Hậu vệ

5

Johnny Mullins

Vị trí: Hậu vệ

7

Conor Thomas

Vị trí: Tiền vệ

8

Kevin Dawson

Vị trí: Tiền vệ

9

Duku, Manny

Vị trí: Tiền đạo

10

Liam McAlinden

Vị trí: Tiền đạo

11

Broom, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

15

William Boyle

Vị trí: Hậu vệ

16

Addai, Alex

Vị trí: Tiền đạo

17

Debayo, Josh

Vị trí: Hậu vệ

18

Bower, Matt

Vị trí: Hậu vệ

19

Lloyd, George

Vị trí: Tiền đạo

22

Lovett, Rhys

Vị trí: Thủ môn

23

Forster, Jordon

Vị trí: Hậu vệ

26

Chris Clements

Vị trí: Tiền vệ

27

Rakish Bingham

Vị trí: Tiền đạo

29

Tyrone Barnett

Vị trí: Tiền đạo

31

Lapworth, Freddie

Vị trí: Thủ môn

32

Luke Varney

Vị trí: Tiền đạo

33

Duncan, Camden

Vị trí: Hậu vệ

34

Basford, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

35

Brennan, Archie

Vị trí: Tiền vệ