cheltenham town

Cheltenham - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Jonny-Rocks Stadium | Sức chứa: 7,066

Logo Cheltenham Town

HUẤN LUYỆN VIÊN

Duff, Michael

CẦU THỦ

1

Scott Flinders

Vị trí: Thủ môn

2

Sean Long

Vị trí: Hậu vệ

3

Chris Hussey

Vị trí: Hậu vệ

4

Ben Tozer

Vị trí: Hậu vệ

5

Johnny Mullins

Vị trí: Hậu vệ

6

Nigel Atangana

Vị trí: Tiền vệ

7

Conor Thomas

Vị trí: Tiền vệ

8

Kevin Dawson

Vị trí: Tiền vệ

9

Duku, Manny

Vị trí: Tiền đạo

10

Liam McAlinden

Vị trí: Tiền đạo

11

Broom, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

15

William Boyle

Vị trí: Hậu vệ

16

Addai, Alex

Vị trí: Tiền đạo

17

Debayo, Josh

Vị trí: Hậu vệ

18

Bower, Matt

Vị trí: Hậu vệ

19

Lloyd, George

Vị trí: Tiền đạo

20

Maddox, Jacob

Vị trí: Tiền vệ

21

Billy Waters

Vị trí: Tiền vệ

22

Lovett, Rhys

Vị trí: Thủ môn

23

Forster, Jordon

Vị trí: Hậu vệ

24

Charlie Raglan

Vị trí: Hậu vệ

24

Kalala, Kalvin Lumbombo

Vị trí: Tiền vệ

25

Jones, Sam

Vị trí: Tiền vệ

26

Chris Clements

Vị trí: Tiền vệ

27

Field, Tom

Vị trí: Hậu vệ

28

Pring, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

29

Tyrone Barnett

Vị trí: Tiền đạo

30

Craig Alcock

Vị trí: Hậu vệ

32

Luke Varney

Vị trí: Tiền đạo

33

Duncan, Camden

Vị trí: Hậu vệ

34

Basford, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

35

Brennan, Archie

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Duff, Michael

CẦU THỦ

1

Scott Flinders

Vị trí: Thủ môn

2

Sean Long

Vị trí: Hậu vệ

3

Chris Hussey

Vị trí: Hậu vệ

4

Ben Tozer

Vị trí: Hậu vệ

5

Johnny Mullins

Vị trí: Hậu vệ

6

Nigel Atangana

Vị trí: Tiền vệ

7

Conor Thomas

Vị trí: Tiền vệ

8

Kevin Dawson

Vị trí: Tiền vệ

9

Duku, Manny

Vị trí: Tiền đạo

10

Liam McAlinden

Vị trí: Tiền đạo

11

Broom, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

15

William Boyle

Vị trí: Hậu vệ

16

Addai, Alex

Vị trí: Tiền đạo

17

Debayo, Josh

Vị trí: Hậu vệ

18

Bower, Matt

Vị trí: Hậu vệ

19

Lloyd, George

Vị trí: Tiền đạo

20

Maddox, Jacob

Vị trí: Tiền vệ

21

Billy Waters

Vị trí: Tiền vệ

22

Lovett, Rhys

Vị trí: Thủ môn

23

Forster, Jordon

Vị trí: Hậu vệ

24

Charlie Raglan

Vị trí: Hậu vệ

24

Kalala, Kalvin Lumbombo

Vị trí: Tiền vệ

25

Jones, Sam

Vị trí: Tiền vệ

26

Chris Clements

Vị trí: Tiền vệ

27

Field, Tom

Vị trí: Hậu vệ

28

Pring, Cameron

Vị trí: Hậu vệ

29

Tyrone Barnett

Vị trí: Tiền đạo

30

Craig Alcock

Vị trí: Hậu vệ

32

Luke Varney

Vị trí: Tiền đạo

33

Duncan, Camden

Vị trí: Hậu vệ

34

Basford, Aaron

Vị trí: Tiền đạo

35

Brennan, Archie

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu Cheltenham Town

Huấn luyện viên

Duff, Michael

Quốc gia: Bắc Ireland

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

12/06/1986

2

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

02/05/1995

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/01/1989

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/03/1990

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

06/11/1985

6

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

09/09/1989

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

29/10/1993

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

30/06/1990

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

28/12/1992

10

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

26/09/1993

11

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

04/09/1996

15

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

01/09/1995

16

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

20/12/1993

17

Hậu vệ

Quốc gia: Nigeria

17/10/1996

18

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

11/12/1998

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

11/02/2000

20

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/11/1998

21

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/10/1994

22

Thủ môn

Quốc gia: Anh

15/05/1997

23

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

23/09/1993

24

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/04/1993

24

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

01/01/1998

25

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

18/11/1991

26

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/02/1990

27

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

14/03/1997

28

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

22/01/1998

29

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

28/10/1985

30

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

08/12/1987

32

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

28/09/1982

33

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

30/01/2001

34

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

21/11/2001

35

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

728x90
130x300
130x300