chelsea

London - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Stamford Bridge | Sức chứa: 41,798

Logo Chelsea