chainat fc

Mueang Chai Nat - Thái Lan

Quốc tịch : Thái Lan | Sân nhà: Kaoplong Stadium | Sức chứa: 5,574

Chainat FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Amato, Dennis
Amato, Dennis

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Amato, Dennis
Amato, Dennis

CẦU THỦ