cf lobos b.u.a.p.

Puebla - Mexico

Quốc tịch : Mexico | Sân nhà: Estadio Universitario Buap | Sức chứa: 19,283

Logo CF LOBOS B.U.A.P.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Palencia, Francisco

CẦU THỦ

1

Rodriguez, Jose

Vị trí: Thủ môn

2

Cercado, Cesar

Vị trí: Hậu vệ

3

Rodriguez, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

4

Esquivel, Jose Jaoquin

Vị trí: Hậu vệ

6

Crisanto, Felix

Vị trí: Hậu vệ

8

Ibarra, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

9

Jimenez, Diego

Vị trí: Tiền đạo

10

Abraham

Vị trí: Tiền vệ

11

Cortez, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

12

Rojas, Oscar

Vị trí: Hậu vệ

13

Tejeda Lopez, Omar Alejandro

Vị trí: Tiền đạo

14

Bryan Rabello

Vị trí: Tiền vệ

15

Sierra, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

16

Orozco, Michael

Vị trí: Hậu vệ

18

Cruz, Aldo

Vị trí: Hậu vệ

19

Lainez, Mauro

Vị trí: Tiền đạo

20

Zarate, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

21

Yago

Vị trí: Tiền đạo

23

Duarte, Alejandro

Vị trí: Thủ môn

24

Godinez, Rodrigo

Vị trí: Hậu vệ

26

Gonzalez, Jairo

Vị trí: Hậu vệ

27

Olascoaga, Luis

Vị trí: Hậu vệ

28

Torres, Francisco

Vị trí: Tiền vệ

29

Ramos, Leonardo

Vị trí: Tiền đạo

30

Kazim Kazim

Vị trí: Tiền đạo

31

Canales, Jose Francisco

Vị trí: Thủ môn

33

Chirinos, Michaell

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Palencia, Francisco

CẦU THỦ

1

Rodriguez, Jose

Vị trí: Thủ môn

2

Cercado, Cesar

Vị trí: Hậu vệ

3

Rodriguez, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

4

Esquivel, Jose Jaoquin

Vị trí: Hậu vệ

6

Crisanto, Felix

Vị trí: Hậu vệ

8

Ibarra, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

9

Jimenez, Diego

Vị trí: Tiền đạo

10

Abraham

Vị trí: Tiền vệ

11

Cortez, Gabriel

Vị trí: Tiền vệ

12

Rojas, Oscar

Vị trí: Hậu vệ

13

Tejeda Lopez, Omar Alejandro

Vị trí: Tiền đạo

14

Bryan Rabello

Vị trí: Tiền vệ

15

Sierra, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

16

Orozco, Michael

Vị trí: Hậu vệ

18

Cruz, Aldo

Vị trí: Hậu vệ

19

Lainez, Mauro

Vị trí: Tiền đạo

20

Zarate, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

21

Yago

Vị trí: Tiền đạo

23

Duarte, Alejandro

Vị trí: Thủ môn

24

Godinez, Rodrigo

Vị trí: Hậu vệ

26

Gonzalez, Jairo

Vị trí: Hậu vệ

27

Olascoaga, Luis

Vị trí: Hậu vệ

28

Torres, Francisco

Vị trí: Tiền vệ

29

Ramos, Leonardo

Vị trí: Tiền đạo

30

Kazim Kazim

Vị trí: Tiền đạo

31

Canales, Jose Francisco

Vị trí: Thủ môn

33

Chirinos, Michaell

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu CF LOBOS B.U.A.P.

Kết quả thi đấu CF LOBOS B.U.A.P.

Huấn luyện viên

Palencia, Francisco

Quốc gia: Mexico

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

04/07/1992

2

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

23/03/1989

3

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

20/10/1981

4

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

07/01/1998

6

Hậu vệ

Quốc gia: Honduras

09/09/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

29/08/1988

9

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

18/09/1988

10

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

16/07/1985

11

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

10/10/1995

12

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

02/08/1981

13

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

22/08/1988

14

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

16/05/1994

15

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

23/04/1997

16

Hậu vệ

Quốc gia: Mỹ

07/02/1986

18

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

24/09/1997

19

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

09/05/1996

20

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

20/01/1992

21

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

26/05/1997

23

Thủ môn

Quốc gia: Peru

05/04/1994

24

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

21/09/1992

26

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

27/02/1992

27

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

22/08/1991

28

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

12/05/1983

29

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

21/08/1989

30

Tiền đạo

Quốc gia: Thổ Nhĩ Kỳ

26/08/1986

31

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

04/05/1987

33

Tiền đạo

Quốc gia: Honduras

17/06/1995

728x90
130x300
130x300