cf lobos b.u.a.p.

Puebla - Mexico

Quốc tịch : Mexico | Sân nhà: Estadio Universitario Buap | Sức chứa: 19,283

Logo CF LOBOS B.U.A.P.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Palencia, Francisco

CẦU THỦ

1

Rodriguez, Jose

Vị trí: Thủ môn

2

Cercado, Cesar

Vị trí: Hậu vệ

3

Rodriguez, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

4

Esquivel, Jose Jaoquin

Vị trí: Hậu vệ

6

Crisanto, Felix

Vị trí: Hậu vệ

8

Ibarra, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

10

Abraham

Vị trí: Tiền vệ

12

Rojas, Oscar

Vị trí: Hậu vệ

14

Bryan Rabello

Vị trí: Tiền vệ

16

Orozco, Michael

Vị trí: Hậu vệ

17

Duran, Rafael

Vị trí: Tiền đạo

18

Cruz, Aldo

Vị trí: Hậu vệ

19

Lainez, Mauro

Vị trí: Tiền đạo

20

Zarate, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

21

Yago

Vị trí: Tiền đạo

22

Silva, Luiz

Vị trí: Tiền đạo

23

Duarte, Alejandro

Vị trí: Thủ môn

25

Velazquez, Victor

Vị trí: Hậu vệ

26

Gonzalez, Jairo

Vị trí: Hậu vệ

27

Olascoaga, Luis

Vị trí: Hậu vệ

28

Torres, Francisco

Vị trí: Tiền vệ

29

Ramos, Leonardo

Vị trí: Tiền đạo

30

Jimenez, Leiton

Vị trí: Hậu vệ

31

Canales, Jose Francisco

Vị trí: Thủ môn

33

Chirinos, Michaell

Vị trí: Tiền đạo

290

Linares, Dereck

Vị trí: Tiền vệ

298

Hernandez, Yair

Vị trí: Tiền vệ

301

Perez, Jorjan

Vị trí: Tiền đạo

302

De Dios, Rodrigo

Vị trí: Tiền đạo

307

Macias, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

310

Torres, Edson

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Palencia, Francisco

CẦU THỦ

1

Rodriguez, Jose

Vị trí: Thủ môn

2

Cercado, Cesar

Vị trí: Hậu vệ

3

Rodriguez, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

4

Esquivel, Jose Jaoquin

Vị trí: Hậu vệ

6

Crisanto, Felix

Vị trí: Hậu vệ

8

Ibarra, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

10

Abraham

Vị trí: Tiền vệ

12

Rojas, Oscar

Vị trí: Hậu vệ

14

Bryan Rabello

Vị trí: Tiền vệ

16

Orozco, Michael

Vị trí: Hậu vệ

17

Duran, Rafael

Vị trí: Tiền đạo

18

Cruz, Aldo

Vị trí: Hậu vệ

19

Lainez, Mauro

Vị trí: Tiền đạo

20

Zarate, Jorge

Vị trí: Tiền vệ

21

Yago

Vị trí: Tiền đạo

22

Silva, Luiz

Vị trí: Tiền đạo

23

Duarte, Alejandro

Vị trí: Thủ môn

25

Velazquez, Victor

Vị trí: Hậu vệ

26

Gonzalez, Jairo

Vị trí: Hậu vệ

27

Olascoaga, Luis

Vị trí: Hậu vệ

28

Torres, Francisco

Vị trí: Tiền vệ

29

Ramos, Leonardo

Vị trí: Tiền đạo

30

Jimenez, Leiton

Vị trí: Hậu vệ

31

Canales, Jose Francisco

Vị trí: Thủ môn

33

Chirinos, Michaell

Vị trí: Tiền đạo

290

Linares, Dereck

Vị trí: Tiền vệ

298

Hernandez, Yair

Vị trí: Tiền vệ

301

Perez, Jorjan

Vị trí: Tiền đạo

302

De Dios, Rodrigo

Vị trí: Tiền đạo

307

Macias, Oscar

Vị trí: Tiền vệ

310

Torres, Edson

Vị trí: Tiền vệ

Lịch thi đấu CF LOBOS B.U.A.P.

Huấn luyện viên

Palencia, Francisco

Quốc gia: Mexico

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

04/07/1992

2

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

23/03/1989

3

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

20/10/1981

4

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

07/01/1998

6

Hậu vệ

Quốc gia: Honduras

09/09/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

29/08/1988

10

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

16/07/1985

12

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

02/08/1981

14

Tiền vệ

Quốc gia: Chi lê

16/05/1994

16

Hậu vệ

Quốc gia: Mỹ

07/02/1986

17

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

20/08/1997

18

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

24/09/1997

19

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

09/05/1996

20

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

20/01/1992

21

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

26/05/1997

22

Tiền đạo

Quốc gia: Peru

28/12/1996

23

Thủ môn

Quốc gia: Peru

05/04/1994

25

Hậu vệ

Quốc gia: Paraguay

17/04/1991

26

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

27/02/1992

27

Hậu vệ

Quốc gia: Mexico

22/08/1991

28

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

12/05/1983

29

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

21/08/1989

30

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

26/04/1989

31

Thủ môn

Quốc gia: Mexico

04/05/1987

33

Tiền đạo

Quốc gia: Honduras

17/06/1995

290

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

13/07/2000

298

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

21/02/1999

301

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

10/11/1999

302

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

01/06/1999

307

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

09/07/1998

310

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

30/06/1998

728x90
130x300
130x300