cerro porteno

Asuncion - Paraguay

Quốc tịch : Paraguay | Sân nhà: General Pablo Rojas | Sức chứa: 45,876

Logo CERRO PORTENO

Soi kèo Cerro Porteno vs Palmeiras, 7h45 ngày 10/8

access_time 08-08-2018

Palmeiras đang không có được phong độ tốt nhất trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, họ vẫn hoàn toàn đủ sức để đánh bại một Cerro Porteno kém xa về đẳng cấp.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jubero, Fernando

CẦU THỦ

1

Juan Pablo Carrizo

Vị trí: Thủ môn

2

Espinola, Alberto

Vị trí: Hậu vệ

3

Caceres, Marcos

Vị trí: Hậu vệ

5

Fernando Amorebieta

Vị trí: Hậu vệ

6

Candia, Salustiano

Vị trí: Hậu vệ

7

Carrizo, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Franco, Blas

Vị trí: Tiền vệ

4

Novick, Hernan

Vị trí: Tiền vệ

8

Palau, Marcelo

Vị trí: Tiền vệ

9

Joaquin Larrivey

Vị trí: Tiền đạo

10

Santos, Julio

Vị trí: Tiền vệ

11

Ruiz, Oscar

Vị trí: Tiền đạo

12

Munoz, Rodrigo

Vị trí: Thủ môn

13

Duarte, Alexis

Vị trí: Hậu vệ

14

Caceres, Victor

Vị trí: Tiền vệ

15

Rodriguez, Alan

Vị trí: Tiền vệ

16

Vargas, Luis

Vị trí: Hậu vệ

17

Ovelar, Fernando

Vị trí: Tiền đạo

18

Nelson Valdez

Vị trí: Tiền đạo

19

Churin, Diego

Vị trí: Tiền đạo

20

Villasanti, Mathias

Vị trí: Tiền vệ

21

Arzamendia, Santiago

Vị trí: Hậu vệ

22

Aguilar, Juan

Vị trí: Tiền vệ

23

Escobar, Juan

Vị trí: Hậu vệ

24

Gomez, Stevens

Vị trí: Tiền vệ

25

Colman, Jose

Vị trí: Thủ môn

25

Cheng, Arturo

Vị trí: Thủ môn

25

Miers, Jose

Vị trí: Thủ môn

26

Acosta, Marcos

Vị trí: Tiền vệ

27

Jorge Benitez

Vị trí: Tiền đạo

28

Namandu, Marcelino

Vị trí: Tiền vệ

29

Saiz, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

30

Baez, Julio

Vị trí: Tiền vệ

30

Fernandez, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jubero, Fernando

CẦU THỦ

1

Juan Pablo Carrizo

Vị trí: Thủ môn

2

Espinola, Alberto

Vị trí: Hậu vệ

3

Caceres, Marcos

Vị trí: Hậu vệ

5

Fernando Amorebieta

Vị trí: Hậu vệ

6

Candia, Salustiano

Vị trí: Hậu vệ

7

Carrizo, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Franco, Blas

Vị trí: Tiền vệ

4

Novick, Hernan

Vị trí: Tiền vệ

8

Palau, Marcelo

Vị trí: Tiền vệ

9

Joaquin Larrivey

Vị trí: Tiền đạo

10

Santos, Julio

Vị trí: Tiền vệ

11

Ruiz, Oscar

Vị trí: Tiền đạo

12

Munoz, Rodrigo

Vị trí: Thủ môn

13

Duarte, Alexis

Vị trí: Hậu vệ

14

Caceres, Victor

Vị trí: Tiền vệ

15

Rodriguez, Alan

Vị trí: Tiền vệ

16

Vargas, Luis

Vị trí: Hậu vệ

17

Ovelar, Fernando

Vị trí: Tiền đạo

18

Nelson Valdez

Vị trí: Tiền đạo

19

Churin, Diego

Vị trí: Tiền đạo

20

Villasanti, Mathias

Vị trí: Tiền vệ

21

Arzamendia, Santiago

Vị trí: Hậu vệ

22

Aguilar, Juan

Vị trí: Tiền vệ

23

Escobar, Juan

Vị trí: Hậu vệ

24

Gomez, Stevens

Vị trí: Tiền vệ

25

Colman, Jose

Vị trí: Thủ môn

25

Cheng, Arturo

Vị trí: Thủ môn

25

Miers, Jose

Vị trí: Thủ môn

26

Acosta, Marcos

Vị trí: Tiền vệ

27

Jorge Benitez

Vị trí: Tiền đạo

28

Namandu, Marcelino

Vị trí: Tiền vệ

29

Saiz, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

30

Baez, Julio

Vị trí: Tiền vệ

30

Fernandez, Kevin

Vị trí: Tiền vệ