cerro porteno

Asuncion - Paraguay

Quốc tịch : Paraguay | Sân nhà: General Pablo Rojas | Sức chứa: 45,876

CERRO PORTENO
Soi keo Cerro Porteno vs Palmeiras, 7h45 ngay 10/8

Soi kèo Cerro Porteno vs Palmeiras, 7h45 ngày 10/8

access_time 08-08-2018

Palmeiras đang không có được phong độ tốt nhất trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, họ vẫn hoàn toàn đủ sức để đánh bại một Cerro Porteno kém xa về đẳng cấp.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jubero, Fernando
Jubero, Fernando

CẦU THỦ

Juan Pablo Carrizo
1

Juan Pablo Carrizo

Vị trí: Thủ môn

Espinola, Alberto
2

Espinola, Alberto

Vị trí: Hậu vệ

Caceres, Marcos
3

Caceres, Marcos

Vị trí: Hậu vệ

Novick, Hernan
4

Novick, Hernan

Vị trí: Tiền vệ

Fernando Amorebieta
5

Fernando Amorebieta

Vị trí: Hậu vệ

Candia, Salustiano
6

Candia, Salustiano

Vị trí: Hậu vệ

Carrizo, Federico
7

Carrizo, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Palau, Marcelo
8

Palau, Marcelo

Vị trí: Tiền vệ

Joaquin Larrivey
9

Joaquin Larrivey

Vị trí: Tiền đạo

Santos, Julio
10

Santos, Julio

Vị trí: Tiền vệ

Ruiz, Oscar
11

Ruiz, Oscar

Vị trí: Tiền đạo

Munoz, Rodrigo
12

Munoz, Rodrigo

Vị trí: Thủ môn

Duarte, Alexis
13

Duarte, Alexis

Vị trí: Hậu vệ

Patino, Juan

Patino, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Caceres, Victor
14

Caceres, Victor

Vị trí: Tiền vệ

Rodriguez, Alan
15

Rodriguez, Alan

Vị trí: Tiền vệ

Luis Farina

Luis Farina

Vị trí: Tiền vệ

Franco, Blas

Franco, Blas

Vị trí: Tiền vệ

Colman, Josue

Colman, Josue

Vị trí: Tiền vệ

Diaz, Sergio
16

Diaz, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

Vargas, Luis
16

Vargas, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Ovelar, Fernando
17

Ovelar, Fernando

Vị trí: Tiền đạo

Nelson Valdez
18

Nelson Valdez

Vị trí: Tiền đạo

Churin, Diego
19

Churin, Diego

Vị trí: Tiền đạo

Villasanti, Mathias
20

Villasanti, Mathias

Vị trí: Tiền vệ

Arzamendia, Santiago
21

Arzamendia, Santiago

Vị trí: Hậu vệ

Aguilar, Juan
22

Aguilar, Juan

Vị trí: Tiền vệ

Gomez, Stevens
24

Gomez, Stevens

Vị trí: Tiền vệ

Colman, Jose
25

Colman, Jose

Vị trí: Thủ môn

Cheng, Arturo
25

Cheng, Arturo

Vị trí: Thủ môn

Miers, Jose
25

Miers, Jose

Vị trí: Thủ môn

Acosta, Marcos
26

Acosta, Marcos

Vị trí: Tiền vệ

Jorge Benitez
27

Jorge Benitez

Vị trí: Tiền đạo

Namandu, Marcelino
28

Namandu, Marcelino

Vị trí: Tiền vệ

Saiz, Camilo
29

Saiz, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

Baez, Julio
30

Baez, Julio

Vị trí: Tiền vệ

Fernandez, Kevin
30

Fernandez, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Rivas, Leonardo
31

Rivas, Leonardo

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jubero, Fernando
Jubero, Fernando

CẦU THỦ

Juan Pablo Carrizo
1

Juan Pablo Carrizo

Vị trí: Thủ môn

Espinola, Alberto
2

Espinola, Alberto

Vị trí: Hậu vệ

Caceres, Marcos
3

Caceres, Marcos

Vị trí: Hậu vệ

Novick, Hernan
4

Novick, Hernan

Vị trí: Tiền vệ

Fernando Amorebieta
5

Fernando Amorebieta

Vị trí: Hậu vệ

Candia, Salustiano
6

Candia, Salustiano

Vị trí: Hậu vệ

Carrizo, Federico
7

Carrizo, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Palau, Marcelo
8

Palau, Marcelo

Vị trí: Tiền vệ

Joaquin Larrivey
9

Joaquin Larrivey

Vị trí: Tiền đạo

Santos, Julio
10

Santos, Julio

Vị trí: Tiền vệ

Ruiz, Oscar
11

Ruiz, Oscar

Vị trí: Tiền đạo

Munoz, Rodrigo
12

Munoz, Rodrigo

Vị trí: Thủ môn

Duarte, Alexis
13

Duarte, Alexis

Vị trí: Hậu vệ

Patino, Juan

Patino, Juan

Vị trí: Hậu vệ

Caceres, Victor
14

Caceres, Victor

Vị trí: Tiền vệ

Rodriguez, Alan
15

Rodriguez, Alan

Vị trí: Tiền vệ

Luis Farina

Luis Farina

Vị trí: Tiền vệ

Franco, Blas

Franco, Blas

Vị trí: Tiền vệ

Colman, Josue

Colman, Josue

Vị trí: Tiền vệ

Diaz, Sergio
16

Diaz, Sergio

Vị trí: Tiền đạo

Vargas, Luis
16

Vargas, Luis

Vị trí: Hậu vệ

Ovelar, Fernando
17

Ovelar, Fernando

Vị trí: Tiền đạo

Nelson Valdez
18

Nelson Valdez

Vị trí: Tiền đạo

Churin, Diego
19

Churin, Diego

Vị trí: Tiền đạo

Villasanti, Mathias
20

Villasanti, Mathias

Vị trí: Tiền vệ

Arzamendia, Santiago
21

Arzamendia, Santiago

Vị trí: Hậu vệ

Aguilar, Juan
22

Aguilar, Juan

Vị trí: Tiền vệ

Gomez, Stevens
24

Gomez, Stevens

Vị trí: Tiền vệ

Colman, Jose
25

Colman, Jose

Vị trí: Thủ môn

Cheng, Arturo
25

Cheng, Arturo

Vị trí: Thủ môn

Miers, Jose
25

Miers, Jose

Vị trí: Thủ môn

Acosta, Marcos
26

Acosta, Marcos

Vị trí: Tiền vệ

Jorge Benitez
27

Jorge Benitez

Vị trí: Tiền đạo

Namandu, Marcelino
28

Namandu, Marcelino

Vị trí: Tiền vệ

Saiz, Camilo
29

Saiz, Camilo

Vị trí: Hậu vệ

Baez, Julio
30

Baez, Julio

Vị trí: Tiền vệ

Fernandez, Kevin
30

Fernandez, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Rivas, Leonardo
31

Rivas, Leonardo

Vị trí: Hậu vệ