Ceres-Negros FC

Quốc gia : Philippin | Sân nhà: Panaad Stadium | Sức chứa: 15,500

Ceres-Negros FC

Ceres-Negros FC

Quốc gia : Philippin | Sân nhà: Panaad Stadium | | Sức chứa: 15,500

Ceres-Negros FC

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Vidakovic Savic, Risto

Quốc gia: Serbia

Cầu thủ
Robles, Tristan Kit
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Robles, Tristan Kit
0
Barberan, Charles Ivan
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Grommen Joshua
3

Hậu vệ

Quốc gia: Philippines

10/07/1996

Grommen Joshua
3

Hậu vệ

10/07/1996

Super
4

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

12/11/1991

Super
4

Hậu vệ

12/11/1991

Maranon Bienvenido
7

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

05/05/1986

Maranon Bienvenido
7

Tiền vệ

05/05/1986

Odawara, Takashi
9

Tiền vệ

Quốc gia: Japan

03/12/1992

Odawara, Takashi
9

Tiền vệ

03/12/1992

Villanueva Dennis
13

Tiền vệ

Quốc gia: Philippines

28/04/1992

Villanueva Dennis
13

Tiền vệ

28/04/1992

De Bruycker, Dylan
16

Tiền vệ

Quốc gia: Philippines

05/12/1997

De Bruycker, Dylan
16

Tiền vệ

05/12/1997

Munoz Junior
17

Hậu vệ

Quốc gia: Philippines

18/05/1987

Munoz Junior
17

Hậu vệ

18/05/1987

Dutosme Joshua
18

Tiền vệ

Quốc gia: Philippines

23/11/1995

Dutosme Joshua
18

Tiền vệ

23/11/1995

Powell Blake
21

Tiền vệ

Quốc gia: Australia

18/04/1991

Powell Blake
21

Tiền vệ

18/04/1991

Florencio Gamba Badelic Jr
24

Thủ môn

Quốc gia: Philippines

22/05/1994

Florencio Gamba Badelic Jr
24

Thủ môn

22/05/1994

Vallez Bayan Ronilo Jr
25

Thủ môn

Quốc gia: Philippines

28/01/1995

Vallez Bayan Ronilo Jr
25

Thủ môn

28/01/1995

Christiaens Jeffrey
28

Hậu vệ

Quốc gia: Philippines

17/05/1991

Christiaens Jeffrey
28

Hậu vệ

17/05/1991

Minegishi, Hikaru
29

Tiền vệ

Quốc gia: Philippines

05/06/1991

Minegishi, Hikaru
29

Tiền vệ

05/06/1991

Verheye Angelo Marasigan
30

Tiền vệ

Quốc gia: Philippines

14/05/1992

Verheye Angelo Marasigan
30

Tiền vệ

14/05/1992

Mendy Robert
77

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

23/02/1987

Mendy Robert
77

Tiền đạo

23/02/1987

Muller Roland
99

Thủ môn

Quốc gia: Philippines

02/03/1988

Muller Roland
99

Thủ môn

02/03/1988