cercle brugge

Bruges - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Jan Breydel Stadium | Sức chứa: 29,975

Cercle Brugge

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mercadal, Fabien
Mercadal, Fabien

CẦU THỦ

Guillaume Hubert
1

Guillaume Hubert

Vị trí: Thủ môn

Vitinho
2

Vitinho

Vị trí: Hậu vệ

Serrano, Julien
3

Serrano, Julien

Vị trí: Hậu vệ

Jeremy Taravel
4

Jeremy Taravel

Vị trí: Hậu vệ

Ueda, Naomichi
5

Ueda, Naomichi

Vị trí: Hậu vệ

Koshi, Andi

Koshi, Andi

Vị trí: Tiền vệ

Deuro, Aldom
6

Deuro, Aldom

Vị trí: Tiền vệ

Hazard, Kylian
7

Hazard, Kylian

Vị trí: Tiền vệ

Peeters, Steff
8

Peeters, Steff

Vị trí: Tiền vệ

Saadi, Idriss
9

Saadi, Idriss

Vị trí: Tiền đạo

Bongiovanni, Adrien
10

Bongiovanni, Adrien

Vị trí: Tiền vệ

Kante, Aboubakary
11

Kante, Aboubakary

Vị trí: Tiền đạo

Belder, Dylan
12

Belder, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

Omolo, Johanna
15

Omolo, Johanna

Vị trí: Tiền vệ

Damme, Miguel
16

Damme, Miguel

Vị trí: Thủ môn

Queralt, Jordi
17

Queralt, Jordi

Vị trí: Tiền đạo

Vanhoutte, Charles
18

Vanhoutte, Charles

Vị trí: Tiền vệ

Kouame, Romenique
19

Kouame, Romenique

Vị trí: Tiền vệ

Hoggas, Kevin
20

Hoggas, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Omeonga, Stephane
21

Omeonga, Stephane

Vị trí: Tiền đạo

Dabila, Kouadio-Yves
22

Dabila, Kouadio-Yves

Vị trí: Hậu vệ

Balikwisha, William
23

Balikwisha, William

Vị trí: Tiền vệ

Corentin Fiore
24

Corentin Fiore

Vị trí: Hậu vệ

Goblet, Merveille
25

Goblet, Merveille

Vị trí: Thủ môn

Deman, Olivier
27

Deman, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

Decostere, Robbe
34

Decostere, Robbe

Vị trí: Hậu vệ

Badiashile, Loic
40

Badiashile, Loic

Vị trí: Thủ môn

Biancone, Giulian
41

Biancone, Giulian

Vị trí: Hậu vệ

Bassong, Zorhan
65

Bassong, Zorhan

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Mercadal, Fabien
Mercadal, Fabien

CẦU THỦ

Guillaume Hubert
1

Guillaume Hubert

Vị trí: Thủ môn

Vitinho
2

Vitinho

Vị trí: Hậu vệ

Serrano, Julien
3

Serrano, Julien

Vị trí: Hậu vệ

Jeremy Taravel
4

Jeremy Taravel

Vị trí: Hậu vệ

Ueda, Naomichi
5

Ueda, Naomichi

Vị trí: Hậu vệ

Koshi, Andi

Koshi, Andi

Vị trí: Tiền vệ

Deuro, Aldom
6

Deuro, Aldom

Vị trí: Tiền vệ

Hazard, Kylian
7

Hazard, Kylian

Vị trí: Tiền vệ

Peeters, Steff
8

Peeters, Steff

Vị trí: Tiền vệ

Saadi, Idriss
9

Saadi, Idriss

Vị trí: Tiền đạo

Bongiovanni, Adrien
10

Bongiovanni, Adrien

Vị trí: Tiền vệ

Kante, Aboubakary
11

Kante, Aboubakary

Vị trí: Tiền đạo

Belder, Dylan
12

Belder, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

Omolo, Johanna
15

Omolo, Johanna

Vị trí: Tiền vệ

Damme, Miguel
16

Damme, Miguel

Vị trí: Thủ môn

Queralt, Jordi
17

Queralt, Jordi

Vị trí: Tiền đạo

Vanhoutte, Charles
18

Vanhoutte, Charles

Vị trí: Tiền vệ

Kouame, Romenique
19

Kouame, Romenique

Vị trí: Tiền vệ

Hoggas, Kevin
20

Hoggas, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Omeonga, Stephane
21

Omeonga, Stephane

Vị trí: Tiền đạo

Dabila, Kouadio-Yves
22

Dabila, Kouadio-Yves

Vị trí: Hậu vệ

Balikwisha, William
23

Balikwisha, William

Vị trí: Tiền vệ

Corentin Fiore
24

Corentin Fiore

Vị trí: Hậu vệ

Goblet, Merveille
25

Goblet, Merveille

Vị trí: Thủ môn

Deman, Olivier
27

Deman, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

Decostere, Robbe
34

Decostere, Robbe

Vị trí: Hậu vệ

Badiashile, Loic
40

Badiashile, Loic

Vị trí: Thủ môn

Biancone, Giulian
41

Biancone, Giulian

Vị trí: Hậu vệ

Bassong, Zorhan
65

Bassong, Zorhan

Vị trí: Hậu vệ