cercle brugge

Bruges - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Jan Breydel Stadium | Sức chứa: 29,975

Cercle Brugge

HUẤN LUYỆN VIÊN

Storck, Bernd
Storck, Bernd

CẦU THỦ

Hubert, Guillaume
1

Hubert, Guillaume

Vị trí: Thủ môn

Vitinho
2

Vitinho

Vị trí: Hậu vệ

Serrano, Julien
3

Serrano, Julien

Vị trí: Hậu vệ

Taravel, Jeremy
4

Taravel, Jeremy

Vị trí: Hậu vệ

Ueda, Naomichi
5

Ueda, Naomichi

Vị trí: Hậu vệ

Koshi, Andi

Koshi, Andi

Vị trí: Tiền vệ

Deuro, Aldom
6

Deuro, Aldom

Vị trí: Tiền vệ

Hazard, Kylian
7

Hazard, Kylian

Vị trí: Tiền vệ

Peeters, Stef
8

Peeters, Stef

Vị trí: Tiền vệ

Saadi, Idriss
9

Saadi, Idriss

Vị trí: Tiền đạo

Bongiovanni, Adrien
10

Bongiovanni, Adrien

Vị trí: Tiền vệ

De Belder, Dylan
12

De Belder, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

Foster, Lyle
13

Foster, Lyle

Vị trí: Tiền đạo

Panzo, Jonathan
14

Panzo, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

Omolo, Johanna
15

Omolo, Johanna

Vị trí: Tiền vệ

Van Damme, Miguel
16

Van Damme, Miguel

Vị trí: Thủ môn

Mboula, Jordi
17

Mboula, Jordi

Vị trí: Tiền đạo

Vanhoutte, Charles
18

Vanhoutte, Charles

Vị trí: Tiền vệ

Coulibaly, Lassana
18

Coulibaly, Lassana

Vị trí: Tiền vệ

Kouame, Romenique
19

Kouame, Romenique

Vị trí: Tiền vệ

Hoggas, Kevin
20

Hoggas, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Omeonga, Stephane
21

Omeonga, Stephane

Vị trí: Tiền đạo

Dabila, Kouadio-Yves
22

Dabila, Kouadio-Yves

Vị trí: Hậu vệ

Balikwisha, William
23

Balikwisha, William

Vị trí: Tiền vệ

Fiore, Corentin
24

Fiore, Corentin

Vị trí: Hậu vệ

Goblet, Merveille
25

Goblet, Merveille

Vị trí: Thủ môn

Deman, Olivier
27

Deman, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

Gory, Alimani
28

Gory, Alimani

Vị trí: Tiền đạo

Donsah, Godfred
30

Donsah, Godfred

Vị trí: Tiền vệ

Badiashile, Loic
40

Badiashile, Loic

Vị trí: Thủ môn

Biancone, Giulian
41

Biancone, Giulian

Vị trí: Hậu vệ

Bassong, Zorhan
65

Bassong, Zorhan

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Storck, Bernd
Storck, Bernd

CẦU THỦ

Hubert, Guillaume
1

Hubert, Guillaume

Vị trí: Thủ môn

Vitinho
2

Vitinho

Vị trí: Hậu vệ

Serrano, Julien
3

Serrano, Julien

Vị trí: Hậu vệ

Taravel, Jeremy
4

Taravel, Jeremy

Vị trí: Hậu vệ

Ueda, Naomichi
5

Ueda, Naomichi

Vị trí: Hậu vệ

Koshi, Andi

Koshi, Andi

Vị trí: Tiền vệ

Deuro, Aldom
6

Deuro, Aldom

Vị trí: Tiền vệ

Hazard, Kylian
7

Hazard, Kylian

Vị trí: Tiền vệ

Peeters, Stef
8

Peeters, Stef

Vị trí: Tiền vệ

Saadi, Idriss
9

Saadi, Idriss

Vị trí: Tiền đạo

Bongiovanni, Adrien
10

Bongiovanni, Adrien

Vị trí: Tiền vệ

De Belder, Dylan
12

De Belder, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

Foster, Lyle
13

Foster, Lyle

Vị trí: Tiền đạo

Panzo, Jonathan
14

Panzo, Jonathan

Vị trí: Hậu vệ

Omolo, Johanna
15

Omolo, Johanna

Vị trí: Tiền vệ

Van Damme, Miguel
16

Van Damme, Miguel

Vị trí: Thủ môn

Mboula, Jordi
17

Mboula, Jordi

Vị trí: Tiền đạo

Vanhoutte, Charles
18

Vanhoutte, Charles

Vị trí: Tiền vệ

Coulibaly, Lassana
18

Coulibaly, Lassana

Vị trí: Tiền vệ

Kouame, Romenique
19

Kouame, Romenique

Vị trí: Tiền vệ

Hoggas, Kevin
20

Hoggas, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

Omeonga, Stephane
21

Omeonga, Stephane

Vị trí: Tiền đạo

Dabila, Kouadio-Yves
22

Dabila, Kouadio-Yves

Vị trí: Hậu vệ

Balikwisha, William
23

Balikwisha, William

Vị trí: Tiền vệ

Fiore, Corentin
24

Fiore, Corentin

Vị trí: Hậu vệ

Goblet, Merveille
25

Goblet, Merveille

Vị trí: Thủ môn

Deman, Olivier
27

Deman, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

Gory, Alimani
28

Gory, Alimani

Vị trí: Tiền đạo

Donsah, Godfred
30

Donsah, Godfred

Vị trí: Tiền vệ

Badiashile, Loic
40

Badiashile, Loic

Vị trí: Thủ môn

Biancone, Giulian
41

Biancone, Giulian

Vị trí: Hậu vệ

Bassong, Zorhan
65

Bassong, Zorhan

Vị trí: Hậu vệ