cercle brugge

Bruges - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Jan Breydel Stadium | Sức chứa: 29,975

Logo Cercle Brugge

HUẤN LUYỆN VIÊN

Guyot, Laurent

CẦU THỦ

1

Paul Nardi

Vị trí: Thủ môn

2

Nguida, Pierre-Daniel

Vị trí: Hậu vệ

4

Jeremy Taravel

Vị trí: Hậu vệ

5

Kone, Isaac

Vị trí: Hậu vệ

6

Serge Gakpe

Vị trí: Tiền đạo

7

Farias, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

8

Lloyd Palun

Vị trí: Hậu vệ

9

Bruno, Gianni

Vị trí: Tiền đạo

10

Mercier, Xavier

Vị trí: Tiền vệ

11

Tormin, Guevin

Vị trí: Tiền đạo

12

Belder, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

13

Hazard, Kylian

Vị trí: Tiền vệ

14

Cardona, Irvin

Vị trí: Tiền đạo

15

Omolo, Johanna

Vị trí: Tiền vệ

16

Damme, Miguel

Vị trí: Thủ môn

17

Etienne, Yoann

Vị trí: Hậu vệ

19

Lambot, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

20

Hoggas, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

21

Lusamba, Arnaud

Vị trí: Tiền vệ

22

Lopez, Anderson

Vị trí: Tiền đạo

23

Irie, Franck

Vị trí: Tiền vệ

24

Naomichi Ueda

Vị trí: Hậu vệ

25

Vandenbussche, Brian

Vị trí: Thủ môn

26

Appin, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

27

Bongiovanni, Adrien

Vị trí: Tiền vệ

28

Delacourt, Benjamin

Vị trí: Hậu vệ

29

Vitinho

Vị trí: Hậu vệ

30

Omar, Aboud

Vị trí: Hậu vệ

31

Vanhoutte, Charles

Vị trí: Tiền vệ

31

Decostere, Robbe

Vị trí: Hậu vệ

32

Deman, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

98

Cathenis, Francis

Vị trí: Hậu vệ

Koshi, Andi

Vị trí: Tiền vệ

Alioui, Nabil

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Guyot, Laurent

CẦU THỦ

1

Paul Nardi

Vị trí: Thủ môn

2

Nguida, Pierre-Daniel

Vị trí: Hậu vệ

4

Jeremy Taravel

Vị trí: Hậu vệ

5

Kone, Isaac

Vị trí: Hậu vệ

6

Serge Gakpe

Vị trí: Tiền đạo

7

Farias, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

8

Lloyd Palun

Vị trí: Hậu vệ

9

Bruno, Gianni

Vị trí: Tiền đạo

10

Mercier, Xavier

Vị trí: Tiền vệ

11

Tormin, Guevin

Vị trí: Tiền đạo

12

Belder, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

13

Hazard, Kylian

Vị trí: Tiền vệ

14

Cardona, Irvin

Vị trí: Tiền đạo

15

Omolo, Johanna

Vị trí: Tiền vệ

16

Damme, Miguel

Vị trí: Thủ môn

17

Etienne, Yoann

Vị trí: Hậu vệ

19

Lambot, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

20

Hoggas, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

21

Lusamba, Arnaud

Vị trí: Tiền vệ

22

Lopez, Anderson

Vị trí: Tiền đạo

23

Irie, Franck

Vị trí: Tiền vệ

24

Naomichi Ueda

Vị trí: Hậu vệ

25

Vandenbussche, Brian

Vị trí: Thủ môn

26

Appin, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

27

Bongiovanni, Adrien

Vị trí: Tiền vệ

28

Delacourt, Benjamin

Vị trí: Hậu vệ

29

Vitinho

Vị trí: Hậu vệ

30

Omar, Aboud

Vị trí: Hậu vệ

31

Vanhoutte, Charles

Vị trí: Tiền vệ

31

Decostere, Robbe

Vị trí: Hậu vệ

32

Deman, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

98

Cathenis, Francis

Vị trí: Hậu vệ

Koshi, Andi

Vị trí: Tiền vệ

Alioui, Nabil

Vị trí: Tiền đạo

Kết quả thi đấu Cercle Brugge

Huấn luyện viên

Guyot, Laurent

Quốc gia:

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

18/05/1994

2

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

18/06/1996

4

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

17/04/1987

5

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

03/01/1991

6

Tiền đạo

Quốc gia: Togo

07/05/1987

7

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

27/03/1998

8

Hậu vệ

Quốc gia: Gabon

28/11/1988

9

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

19/08/1991

10

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

25/07/1989

11

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

28/10/1997

12

Tiền đạo

Quốc gia: Bỉ

03/04/1992

13

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

05/08/1995

14

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

08/08/1997

15

Tiền vệ

Quốc gia: Kenya

13/05/1988

16

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

25/09/1993

17

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

19/05/1997

19

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

02/05/1987

20

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

16/11/1991

21

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

04/01/1997

22

Tiền đạo

Quốc gia: Hà Lan

25/01/1999

23

Tiền vệ

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

15/05/1998

24

Hậu vệ

Quốc gia: Nhật Bản

24/10/1994

25

Thủ môn

Quốc gia: Bỉ

24/09/1981

26

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

20/01/1998

27

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

20/09/1999

28

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

10/09/1985

29

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

23/07/1999

30

Hậu vệ

Quốc gia: Kenya

09/09/1992

31

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

16/09/1998

31

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

08/05/1998

32

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

06/04/2000

98

Hậu vệ

Quốc gia: Bỉ

06/05/1998

Tiền vệ

Quốc gia: Bỉ

17/02/2001

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

18/02/1999

728x90
130x300
130x300