cercle brugge

Bruges - Bỉ

Quốc tịch : Bỉ | Sân nhà: Jan Breydel Stadium | Sức chứa: 29,975

Logo Cercle Brugge

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jeunechamps, Jose

CẦU THỦ

1

Paul Nardi

Vị trí: Thủ môn

2

Nguida, Pierre-Daniel

Vị trí: Hậu vệ

4

Jeremy Taravel

Vị trí: Hậu vệ

5

Kone, Isaac

Vị trí: Hậu vệ

6

Serge Gakpe

Vị trí: Tiền đạo

7

Bassong, Zorhan

Vị trí: Hậu vệ

8

Lloyd Palun

Vị trí: Hậu vệ

9

Bruno, Gianni

Vị trí: Tiền đạo

10

Mercier, Xavier

Vị trí: Tiền vệ

11

Tormin, Guevin

Vị trí: Tiền đạo

12

Belder, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

13

Hazard, Kylian

Vị trí: Tiền vệ

14

Cardona, Irvin

Vị trí: Tiền đạo

15

Omolo, Johanna

Vị trí: Tiền vệ

16

Damme, Miguel

Vị trí: Thủ môn

17

Etienne, Yoann

Vị trí: Hậu vệ

18

Alioui, Nabil

Vị trí: Tiền đạo

19

Lambot, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

20

Hoggas, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

22

Lopez, Anderson

Vị trí: Tiền đạo

23

Marega, Issa

Vị trí: Hậu vệ

24

Naomichi Ueda

Vị trí: Hậu vệ

25

Vandenbussche, Brian

Vị trí: Thủ môn

26

Appin, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

27

Bongiovanni, Adrien

Vị trí: Tiền vệ

28

Delacourt, Benjamin

Vị trí: Hậu vệ

29

Vitinho

Vị trí: Hậu vệ

30

Adama Traore

Vị trí: Tiền vệ

31

Decostere, Robbe

Vị trí: Hậu vệ

98

Cathenis, Francis

Vị trí: Hậu vệ

Koshi, Andi

Vị trí: Tiền vệ

32

Vanhoutte, Charles

Vị trí: Tiền vệ

33

Deman, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

Deuro, Aldom

Vị trí: Tiền vệ

33

Deman, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Jeunechamps, Jose

CẦU THỦ

1

Paul Nardi

Vị trí: Thủ môn

2

Nguida, Pierre-Daniel

Vị trí: Hậu vệ

4

Jeremy Taravel

Vị trí: Hậu vệ

5

Kone, Isaac

Vị trí: Hậu vệ

6

Serge Gakpe

Vị trí: Tiền đạo

7

Bassong, Zorhan

Vị trí: Hậu vệ

8

Lloyd Palun

Vị trí: Hậu vệ

9

Bruno, Gianni

Vị trí: Tiền đạo

10

Mercier, Xavier

Vị trí: Tiền vệ

11

Tormin, Guevin

Vị trí: Tiền đạo

12

Belder, Dylan

Vị trí: Tiền đạo

13

Hazard, Kylian

Vị trí: Tiền vệ

14

Cardona, Irvin

Vị trí: Tiền đạo

15

Omolo, Johanna

Vị trí: Tiền vệ

16

Damme, Miguel

Vị trí: Thủ môn

17

Etienne, Yoann

Vị trí: Hậu vệ

18

Alioui, Nabil

Vị trí: Tiền đạo

19

Lambot, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

20

Hoggas, Kevin

Vị trí: Tiền đạo

22

Lopez, Anderson

Vị trí: Tiền đạo

23

Marega, Issa

Vị trí: Hậu vệ

24

Naomichi Ueda

Vị trí: Hậu vệ

25

Vandenbussche, Brian

Vị trí: Thủ môn

26

Appin, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

27

Bongiovanni, Adrien

Vị trí: Tiền vệ

28

Delacourt, Benjamin

Vị trí: Hậu vệ

29

Vitinho

Vị trí: Hậu vệ

30

Adama Traore

Vị trí: Tiền vệ

31

Decostere, Robbe

Vị trí: Hậu vệ

98

Cathenis, Francis

Vị trí: Hậu vệ

Koshi, Andi

Vị trí: Tiền vệ

32

Vanhoutte, Charles

Vị trí: Tiền vệ

33

Deman, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

Deuro, Aldom

Vị trí: Tiền vệ

33

Deman, Olivier

Vị trí: Tiền vệ