cefn druids afc

Rhosymedre - Xứ Wales

Quốc tịch : Xứ Wales | Sân nhà: The Rock | Sức chứa: 2,500

Logo CEFN DRUIDS AFC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Griffiths, Huw

CẦU THỦ

1

Jones, Michael

Vị trí: Thủ môn

2

Parle, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

3

Arsan, Naim

Vị trí: Hậu vệ

4

Adam Hesp

Vị trí: Hậu vệ

5

Eckersley, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

5

Samassa, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

6

Peate, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

10

Evans, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

13

Thompson, Joel

Vị trí: Thủ môn

13

Bulmer, Niki Lee

Vị trí: Thủ môn

14

George, Lewis

Vị trí: Tiền vệ

15

Aaron Simpson

Vị trí: Hậu vệ

16

Cartwright, Iwan

Vị trí: Hậu vệ

18

Burrows, Ben

Vị trí: Hậu vệ

21

Ap Gareth, Ilan

Vị trí: Tiền vệ

22

Piskorski, Arkadiusz

Vị trí: Tiền vệ

27

Morris, Alun

Vị trí: Hậu vệ

30

Starkey, Jayson

Vị trí: Tiền vệ

31

Jones, Adam

Vị trí: Thủ môn

32

Neil Ashton

Vị trí: Hậu vệ

33

Moutaud, Virgil

Vị trí: Tiền vệ

Cook, Stuart

Vị trí: Tiền vệ

7

Owen, Matty

Vị trí: Tiền vệ

8

Alec Mudimu

Vị trí: Tiền vệ

9

Ashley Ruane

Vị trí: Tiền đạo

9

Rittenberg, Dean

Vị trí: Tiền đạo

11

Davies, James

Vị trí: Tiền đạo

14

Healing, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

14

Kershaw, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

17

Gosset, Danny

Vị trí: Tiền vệ

19

Hajdari, Fisnik

Vị trí: Tiền vệ

20

Taylor, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

23

Owen, John

Vị trí: Tiền vệ

25

Taylor, Dave

Vị trí: Tiền đạo

26

Barrow, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

33

Kenny, Jack

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Griffiths, Huw

CẦU THỦ

1

Jones, Michael

Vị trí: Thủ môn

2

Parle, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

3

Arsan, Naim

Vị trí: Hậu vệ

4

Adam Hesp

Vị trí: Hậu vệ

5

Eckersley, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

5

Samassa, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

6

Peate, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

10

Evans, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

13

Thompson, Joel

Vị trí: Thủ môn

13

Bulmer, Niki Lee

Vị trí: Thủ môn

14

George, Lewis

Vị trí: Tiền vệ

15

Aaron Simpson

Vị trí: Hậu vệ

16

Cartwright, Iwan

Vị trí: Hậu vệ

18

Burrows, Ben

Vị trí: Hậu vệ

21

Ap Gareth, Ilan

Vị trí: Tiền vệ

22

Piskorski, Arkadiusz

Vị trí: Tiền vệ

27

Morris, Alun

Vị trí: Hậu vệ

30

Starkey, Jayson

Vị trí: Tiền vệ

31

Jones, Adam

Vị trí: Thủ môn

32

Neil Ashton

Vị trí: Hậu vệ

33

Moutaud, Virgil

Vị trí: Tiền vệ

Cook, Stuart

Vị trí: Tiền vệ

7

Owen, Matty

Vị trí: Tiền vệ

8

Alec Mudimu

Vị trí: Tiền vệ

9

Ashley Ruane

Vị trí: Tiền đạo

9

Rittenberg, Dean

Vị trí: Tiền đạo

11

Davies, James

Vị trí: Tiền đạo

14

Healing, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

14

Kershaw, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

17

Gosset, Danny

Vị trí: Tiền vệ

19

Hajdari, Fisnik

Vị trí: Tiền vệ

20

Taylor, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

23

Owen, John

Vị trí: Tiền vệ

25

Taylor, Dave

Vị trí: Tiền đạo

26

Barrow, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

33

Kenny, Jack

Vị trí: Tiền đạo