cefn druids afc

Rhosymedre - Xứ Wales

Quốc tịch : Xứ Wales | Sân nhà: The Rock | Sức chứa: 2,500

Logo CEFN DRUIDS AFC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Griffiths, Huw

CẦU THỦ

1

Jones, Michael

Vị trí: Thủ môn

2

Parle, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

3

Arsan, Naim

Vị trí: Hậu vệ

4

Adam Hesp

Vị trí: Hậu vệ

5

Eckersley, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

5

Samassa, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

6

Peate, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

10

Evans, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

13

Thompson, Joel

Vị trí: Thủ môn

13

Bulmer, Niki Lee

Vị trí: Thủ môn

14

George, Lewis

Vị trí: Tiền vệ

15

Aaron Simpson

Vị trí: Hậu vệ

16

Cartwright, Iwan

Vị trí: Hậu vệ

18

Burrows, Ben

Vị trí: Hậu vệ

21

Ap Gareth, Ilan

Vị trí: Tiền vệ

22

Piskorski, Arkadiusz

Vị trí: Tiền vệ

27

Morris, Alun

Vị trí: Hậu vệ

30

Starkey, Jayson

Vị trí: Tiền vệ

31

Jones, Adam

Vị trí: Thủ môn

32

Neil Ashton

Vị trí: Hậu vệ

33

Moutaud, Virgil

Vị trí: Tiền vệ

Cook, Stuart

Vị trí: Tiền vệ

7

Owen, Matty

Vị trí: Tiền vệ

8

Alec Mudimu

Vị trí: Tiền vệ

9

Ashley Ruane

Vị trí: Tiền đạo

9

Rittenberg, Dean

Vị trí: Tiền đạo

11

Davies, James

Vị trí: Tiền đạo

14

Healing, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

14

Kershaw, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

17

Gosset, Danny

Vị trí: Tiền vệ

19

Hajdari, Fisnik

Vị trí: Tiền vệ

20

Taylor, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

23

Owen, John

Vị trí: Tiền vệ

25

Taylor, Dave

Vị trí: Tiền đạo

26

Barrow, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

33

Kenny, Jack

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Griffiths, Huw

CẦU THỦ

1

Jones, Michael

Vị trí: Thủ môn

2

Parle, Kyle

Vị trí: Hậu vệ

3

Arsan, Naim

Vị trí: Hậu vệ

4

Adam Hesp

Vị trí: Hậu vệ

5

Eckersley, Matthew

Vị trí: Hậu vệ

5

Samassa, Moussa

Vị trí: Tiền vệ

6

Peate, Nathan

Vị trí: Hậu vệ

10

Evans, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

13

Thompson, Joel

Vị trí: Thủ môn

13

Bulmer, Niki Lee

Vị trí: Thủ môn

14

George, Lewis

Vị trí: Tiền vệ

15

Aaron Simpson

Vị trí: Hậu vệ

16

Cartwright, Iwan

Vị trí: Hậu vệ

18

Burrows, Ben

Vị trí: Hậu vệ

21

Ap Gareth, Ilan

Vị trí: Tiền vệ

22

Piskorski, Arkadiusz

Vị trí: Tiền vệ

27

Morris, Alun

Vị trí: Hậu vệ

30

Starkey, Jayson

Vị trí: Tiền vệ

31

Jones, Adam

Vị trí: Thủ môn

32

Neil Ashton

Vị trí: Hậu vệ

33

Moutaud, Virgil

Vị trí: Tiền vệ

Cook, Stuart

Vị trí: Tiền vệ

7

Owen, Matty

Vị trí: Tiền vệ

8

Alec Mudimu

Vị trí: Tiền vệ

9

Ashley Ruane

Vị trí: Tiền đạo

9

Rittenberg, Dean

Vị trí: Tiền đạo

11

Davies, James

Vị trí: Tiền đạo

14

Healing, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

14

Kershaw, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

17

Gosset, Danny

Vị trí: Tiền vệ

19

Hajdari, Fisnik

Vị trí: Tiền vệ

20

Taylor, Jonathan

Vị trí: Tiền đạo

23

Owen, John

Vị trí: Tiền vệ

25

Taylor, Dave

Vị trí: Tiền đạo

26

Barrow, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

33

Kenny, Jack

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu CEFN DRUIDS AFC

Huấn luyện viên

Griffiths, Huw

Quốc gia: Xứ Wales

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

03/12/1987

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

24/02/1995

3

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

14/12/1993

4

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

30/08/1991

5

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

07/01/1989

5

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

07/08/1996

6

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

02/05/1991

10

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

23/09/1995

13

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

16/05/1997

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

06/09/1991

14

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

13/11/1999

15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

19/10/1995

16

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

09/08/1996

18

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

06/10/1998

21

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

11/05/1999

22

Tiền vệ

Quốc gia: Ba Lan

24/04/1990

27

Hậu vệ

Quốc gia: Xứ Wales

13/04/1989

30

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

02/12/1986

31

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

24/03/2001

32

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/04/1985

33

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

06/11/1992

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

29/03/1986

7

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

23/06/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Zimbabwe

08/04/1995

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

25/06/1985

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

13/05/1996

11

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

02/10/1993

14

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

11/05/1994

14

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

21/09/1995

17

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

30/09/1994

19

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

16/03/1997

20

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

12/05/1989

23

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

18/08/1992

25

Tiền đạo

Quốc gia: Xứ Wales

25/08/1965

26

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/10/1993

33

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

14/10/1991

728x90
130x300
130x300