DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Viage, Jose Manuel

Quốc gia: Portugal

Cầu thủ
Fragnoli, Jony
0

Tiền đạo

Quốc gia: Portugal

31/01/1989

Fragnoli, Jony
0

Tiền đạo

31/01/1989

Gomes, Domingos
0

Tiền đạo

Quốc gia: Angola

29/08/1995

Gomes, Domingos
0

Tiền đạo

29/08/1995

Zangao, Anderson
0

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

03/04/1994

Zangao, Anderson
0

Tiền vệ

03/04/1994

Dias, Jonathan
0

Thủ môn

Quốc gia: Brazil

20/04/1996

Dias, Jonathan
0

Thủ môn

20/04/1996

Viana, Joao
1

Thủ môn

Quốc gia: Portugal

24/04/1999

Viana, Joao
1

Thủ môn

24/04/1999

Alves, Vitor
2

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

11/04/1985

Alves, Vitor
2

Hậu vệ

11/04/1985

Costa, Igor
3

Tiền đạo

Quốc gia: Portugal

17/04/1996

Costa, Igor
3

Tiền đạo

17/04/1996

Andrezinho
5

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

19/11/1995

Andrezinho
5

Tiền vệ

19/11/1995

Embalo, Lamine
6

Tiền vệ

Quốc gia: Guinea-bissau

10/12/1996

Embalo, Lamine
6

Tiền vệ

10/12/1996

Guerra, Leonel
7

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

20/06/1987

Guerra, Leonel
7

Tiền vệ

20/06/1987

Fernandes, Joao
8

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

02/07/1983

Fernandes, Joao
8

Tiền vệ

02/07/1983

Gabi
10

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

10/06/1994

Gabi
10

Tiền vệ

10/06/1994

Prince
11

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

22/05/1996

Prince
11

Tiền đạo

22/05/1996

Junior, Marcio
16

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

12/01/1996

Junior, Marcio
16

Tiền vệ

12/01/1996

Pinto, Rogerio
17

Tiền đạo

Quốc gia: Guinea-bissau

24/11/1998

Pinto, Rogerio
17

Tiền đạo

24/11/1998

Garcia, Roberto
19

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

28/06/1998

Garcia, Roberto
19

Tiền vệ

28/06/1998

Alvaro
23

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

18/03/1989

Alvaro
23

Hậu vệ

18/03/1989

Oliveira, Tiago
29

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

19/07/1991

Oliveira, Tiago
29

Tiền vệ

19/07/1991

Zack
30

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

17/03/1994

Zack
30

Tiền đạo

17/03/1994

Pereira, Vitor
31

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

08/01/1985

Pereira, Vitor
31

Hậu vệ

08/01/1985

Roberto, Paulo
37

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

04/07/1985

Roberto, Paulo
37

Tiền đạo

04/07/1985

Tavares, Bela
71

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

02/01/1993

Tavares, Bela
71

Hậu vệ

02/01/1993

Guedes, Tiago
91

Thủ môn

Quốc gia: Portugal

31/01/1991

Guedes, Tiago
91

Thủ môn

31/01/1991

Lopez, Beto
99

Tiền đạo

Quốc gia: Colombia

11/01/1999

Lopez, Beto
99

Tiền đạo

11/01/1999