cd mafra

Mafra - Bồ Đào Nha

Quốc tịch : Bồ Đào Nha | Sân nhà: Estadio Municipal de Mafra | Sức chứa: 1,200

CD MAFRA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Seabra, Vasco
Seabra, Vasco

CẦU THỦ

Godinho, Joao
1

Godinho, Joao

Vị trí: Thủ môn

Miguel, Joao
4

Miguel, Joao

Vị trí: Hậu vệ

Pereira, Rui
5

Pereira, Rui

Vị trí: Tiền vệ

Franco, Junior
6

Franco, Junior

Vị trí: Tiền vệ

Silva, Falvio
7

Silva, Falvio

Vị trí: Tiền đạo

Tiago, Ze
8

Tiago, Ze

Vị trí: Tiền đạo

Areias
9

Areias

Vị trí: Tiền đạo

Medeiros, Diego
10

Medeiros, Diego

Vị trí: Tiền đạo

Soares, Juary
14

Soares, Juary

Vị trí: Hậu vệ

Guilherme, Ferreira
15

Guilherme, Ferreira

Vị trí: Hậu vệ

Fernandes, Cuca
16

Fernandes, Cuca

Vị trí: Tiền vệ

Gui, Rodrigo
18

Gui, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

Rodrigues, Nuno
22

Rodrigues, Nuno

Vị trí: Tiền vệ

Ventosa, Hugo
24

Ventosa, Hugo

Vị trí: Hậu vệ

Freitas, Ruben
25

Freitas, Ruben

Vị trí: Hậu vệ

Tae Oh, Kim
28

Tae Oh, Kim

Vị trí: Tiền đạo

Joel
29

Joel

Vị trí: Hậu vệ

Afonso, Francisco
33

Afonso, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

Miguel Lourenco
44

Miguel Lourenco

Vị trí: Hậu vệ

Cazonatti, Gustavo
55

Cazonatti, Gustavo

Vị trí: Tiền vệ

Chastre
77

Chastre

Vị trí: Thủ môn

Silva, Marcos

Silva, Marcos

Vị trí: Tiền vệ

Abreu, Goncalo
86

Abreu, Goncalo

Vị trí: Tiền đạo

Erikys

Erikys

Vị trí: Tiền đạo

Kadas, Orlando

Kadas, Orlando

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Seabra, Vasco
Seabra, Vasco

CẦU THỦ

Godinho, Joao
1

Godinho, Joao

Vị trí: Thủ môn

Miguel, Joao
4

Miguel, Joao

Vị trí: Hậu vệ

Pereira, Rui
5

Pereira, Rui

Vị trí: Tiền vệ

Franco, Junior
6

Franco, Junior

Vị trí: Tiền vệ

Silva, Falvio
7

Silva, Falvio

Vị trí: Tiền đạo

Tiago, Ze
8

Tiago, Ze

Vị trí: Tiền đạo

Areias
9

Areias

Vị trí: Tiền đạo

Medeiros, Diego
10

Medeiros, Diego

Vị trí: Tiền đạo

Soares, Juary
14

Soares, Juary

Vị trí: Hậu vệ

Guilherme, Ferreira
15

Guilherme, Ferreira

Vị trí: Hậu vệ

Fernandes, Cuca
16

Fernandes, Cuca

Vị trí: Tiền vệ

Gui, Rodrigo
18

Gui, Rodrigo

Vị trí: Tiền vệ

Rodrigues, Nuno
22

Rodrigues, Nuno

Vị trí: Tiền vệ

Ventosa, Hugo
24

Ventosa, Hugo

Vị trí: Hậu vệ

Freitas, Ruben
25

Freitas, Ruben

Vị trí: Hậu vệ

Tae Oh, Kim
28

Tae Oh, Kim

Vị trí: Tiền đạo

Joel
29

Joel

Vị trí: Hậu vệ

Afonso, Francisco
33

Afonso, Francisco

Vị trí: Hậu vệ

Miguel Lourenco
44

Miguel Lourenco

Vị trí: Hậu vệ

Cazonatti, Gustavo
55

Cazonatti, Gustavo

Vị trí: Tiền vệ

Chastre
77

Chastre

Vị trí: Thủ môn

Silva, Marcos

Silva, Marcos

Vị trí: Tiền vệ

Abreu, Goncalo
86

Abreu, Goncalo

Vị trí: Tiền đạo

Erikys

Erikys

Vị trí: Tiền đạo

Kadas, Orlando

Kadas, Orlando

Vị trí: Tiền đạo