cd mafra

Mafra - Bồ Đào Nha

Quốc tịch : Bồ Đào Nha | Sân nhà: Estadio Municipal de Mafra | Sức chứa: 1,200

Logo CD MAFRA

HUẤN LUYỆN VIÊN

Martins, Filipe

CẦU THỦ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Martins, Filipe

CẦU THỦ

Kết quả thi đấu CD MAFRA

Huấn luyện viên

Martins, Filipe

Quốc gia: Bồ Đào Nha

Cầu thủ
728x90
130x300
130x300