CD Lugo

Quốc gia : Spain | Sân nhà: Anxo Carro | Sức chứa: 7,840

CD Lugo

CD Lugo

Quốc gia : Spain | Sân nhà: Anxo Carro | | Sức chứa: 7,840

CD Lugo

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Curro Torres

Quốc gia: Spain

Cầu thủ
Lara Alberto
1

Thủ môn

Quốc gia: Spain

18/03/1993

Lara Alberto
1

Thủ môn

18/03/1993

Tchaha Serge
2

Hậu vệ

Quốc gia: Cameroon

04/08/1993

Tchaha Serge
2

Hậu vệ

04/08/1993

Jose Carlos
3

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

10/05/1996

Jose Carlos
3

Hậu vệ

10/05/1996

Djalo, Marcelo
4

Hậu vệ

Quốc gia: Guinea-bissau

08/10/1993

Djalo, Marcelo
4

Hậu vệ

08/10/1993

Pita
5

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

08/12/1984

Pita
5

Tiền vệ

08/12/1984

Grau, Jaume
6

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

05/05/1997

Grau, Jaume
6

Tiền vệ

05/05/1997

Herrera Cristian
7

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

13/03/1991

Herrera Cristian
7

Tiền đạo

13/03/1991

Seoane Fernando
8

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

25/03/1983

Seoane Fernando
8

Tiền vệ

25/03/1983

Barreiro Manu
9

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

08/07/1986

Barreiro Manu
9

Tiền đạo

08/07/1986

Casamayor Jose
10

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

07/01/1994

Casamayor Jose
10

Tiền đạo

07/01/1994

Campillo Antonio
10

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

16/12/1990

Campillo Antonio
10

Tiền vệ

16/12/1990

Morente Tete
11

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

04/12/1996

Morente Tete
11

Tiền đạo

04/12/1996

Mathieu Peybernes
12

Hậu vệ

Quốc gia: France

21/10/1990

Mathieu Peybernes
12

Hậu vệ

21/10/1990

Cantero Ander
13

Thủ môn

Quốc gia: Spain

09/01/1995

Cantero Ander
13

Thủ môn

09/01/1995

Dominguez Borja
14

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

30/05/1992

Dominguez Borja
14

Tiền vệ

30/05/1992

Roberto Canella
15

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

07/02/1988

Roberto Canella
15

Hậu vệ

07/02/1988

Casto
16

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

01/06/1995

Casto
16

Tiền đạo

01/06/1995

Lebedenko Orest
17

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

23/09/1998

Lebedenko Orest
17

Hậu vệ

23/09/1998

Lopez Alex
18

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

02/06/1997

Lopez Alex
18

Tiền vệ

02/06/1997

Rahmani, Yanis
19

Tiền vệ

Quốc gia: France

13/05/1995

Rahmani, Yanis
19

Tiền vệ

13/05/1995

Sancho Gerard
20

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

28/07/1993

Sancho Gerard
20

Hậu vệ

28/07/1993

Rama Hugo
21

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

22/11/1996

Rama Hugo
21

Tiền vệ

22/11/1996

Eduard Campabadal
22

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

26/01/1993

Eduard Campabadal
22

Hậu vệ

26/01/1993

Josete
23

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

28/05/1988

Josete
23

Hậu vệ

28/05/1988

Gonzalez Iriome
24

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

22/06/1987

Gonzalez Iriome
24

Tiền đạo

22/06/1987

Escobar, Anton
28

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

16/06/1998

Escobar, Anton
28

Tiền đạo

16/06/1998

Quezada Gustavo
29

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

06/04/1997

Quezada Gustavo
29

Tiền vệ

06/04/1997

Brunet Bordin, Juan Ignacio
30

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

24/01/1998

Brunet Bordin, Juan Ignacio
30

Tiền vệ

24/01/1998

Fraga Angel
31

Thủ môn

Quốc gia: Spain

13/05/1996

Fraga Angel
31

Thủ môn

13/05/1996

Rey, Alejandro
33

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

29/01/1998

Rey, Alejandro
33

Tiền vệ

29/01/1998

Castellano, Oscar
37

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

07/10/1997

Castellano, Oscar
37

Tiền đạo

07/10/1997