Hiện tại các Server Hongkong đang bị sự cố nên rất nhiều Nhà cung cấp đang bảo trì

cd el nacional

Quito - Ecuador

Quốc tịch : Ecuador | Sân nhà: Olimpico Atahualpa | Sức chứa: 39,816

Logo CD EL NACIONAL

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zuleta, Marcelo Javier

CẦU THỦ

1

Padilla, Johan

Vị trí: Thủ môn

3

Arias, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Padilla, Nea

Vị trí: Hậu vệ

Mendoza, Andres

Vị trí: Hậu vệ

3

Medina, Ronny

Vị trí: Tiền vệ

4

Narvaez, Mauricio

Vị trí: Tiền vệ

5

Tana, Bryan

Vị trí: Tiền vệ

6

Fuertes, Edder

Vị trí: Hậu vệ

Zuniga, Ismael

Vị trí: Tiền vệ

4

Chala, Michael

Vị trí: Tiền vệ

6

Arce, Luis

Vị trí: Tiền đạo

7

Santana, Luis

Vị trí: Tiền đạo

8

Zamora, Steven

Vị trí: Tiền vệ

9

Padilla, Jairo

Vị trí: Tiền vệ

10

Balda, Manu

Vị trí: Tiền vệ

11

Borja, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

12

Chala, Leodan

Vị trí: Thủ môn

12

Cabezas, David

Vị trí: Thủ môn

13

Corozo, Eddy

Vị trí: Tiền vệ

14

Pazmino, Dario

Vị trí: Tiền vệ

15

Rodriguez, Darwin

Vị trí: Tiền vệ

16

Meneses, Wilmer

Vị trí: Hậu vệ

17

Pena, Jean

Vị trí: Hậu vệ

18

Segura, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

19

Corozo, Victor

Vị trí: Tiền đạo

19

Hurtado, Diego

Vị trí: Tiền đạo

20

Ordonez, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

21

Ayovi, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

22

Cardenas, Jose

Vị trí: Thủ môn

23

Caicedo, Jordy

Vị trí: Tiền đạo

24

Monaga, Jose

Vị trí: Tiền đạo

25

Cela, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

25

Montano, Marco

Vị trí: Hậu vệ

27

Peralta, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

29

Ortiz, Wilmer

Vị trí: Tiền vệ

29

Cifuentes, Pablo

Vị trí: Hậu vệ

30

Mina, Sixto

Vị trí: Hậu vệ

51

Amaya, Pablo

Vị trí: Hậu vệ

80

Lara, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Villa, Ronaldo

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Zuleta, Marcelo Javier

CẦU THỦ

1

Padilla, Johan

Vị trí: Thủ môn

3

Arias, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

Padilla, Nea

Vị trí: Hậu vệ

Mendoza, Andres

Vị trí: Hậu vệ

3

Medina, Ronny

Vị trí: Tiền vệ

4

Narvaez, Mauricio

Vị trí: Tiền vệ

5

Tana, Bryan

Vị trí: Tiền vệ

6

Fuertes, Edder

Vị trí: Hậu vệ

Zuniga, Ismael

Vị trí: Tiền vệ

4

Chala, Michael

Vị trí: Tiền vệ

6

Arce, Luis

Vị trí: Tiền đạo

7

Santana, Luis

Vị trí: Tiền đạo

8

Zamora, Steven

Vị trí: Tiền vệ

9

Padilla, Jairo

Vị trí: Tiền vệ

10

Balda, Manu

Vị trí: Tiền vệ

11

Borja, Jonathan

Vị trí: Tiền vệ

12

Chala, Leodan

Vị trí: Thủ môn

12

Cabezas, David

Vị trí: Thủ môn

13

Corozo, Eddy

Vị trí: Tiền vệ

14

Pazmino, Dario

Vị trí: Tiền vệ

15

Rodriguez, Darwin

Vị trí: Tiền vệ

16

Meneses, Wilmer

Vị trí: Hậu vệ

17

Pena, Jean

Vị trí: Hậu vệ

18

Segura, Miguel

Vị trí: Hậu vệ

19

Corozo, Victor

Vị trí: Tiền đạo

19

Hurtado, Diego

Vị trí: Tiền đạo

20

Ordonez, Jorge

Vị trí: Tiền đạo

21

Ayovi, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

22

Cardenas, Jose

Vị trí: Thủ môn

23

Caicedo, Jordy

Vị trí: Tiền đạo

24

Monaga, Jose

Vị trí: Tiền đạo

25

Cela, Adrian

Vị trí: Tiền vệ

25

Montano, Marco

Vị trí: Hậu vệ

27

Peralta, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

29

Ortiz, Wilmer

Vị trí: Tiền vệ

29

Cifuentes, Pablo

Vị trí: Hậu vệ

30

Mina, Sixto

Vị trí: Hậu vệ

51

Amaya, Pablo

Vị trí: Hậu vệ

80

Lara, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Villa, Ronaldo

Vị trí: Tiền đạo