calcio catania

Catania - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Angelo Massimino | Sức chứa: 23,420

Calcio Catania
Soi keo Sassuolo vs Catania, 00h00 ngay 6/12/2018 - Dang cap len ngoi

Soi kèo Sassuolo vs Catania, 00h00 ngày 6/12/2018 - Đẳng cấp lên ngôi

access_time 04-12-2018

Catania chỉ là một đội bóng yếu đến từ Serie B. Đây chính là cơ hội để Sassuolo có được chiến thắng, qua đó bước tiếp vào vòng trong Coppa Italia.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Camplone, Andrea
Camplone, Andrea

CẦU THỦ

Martinez, Miguel Angel

Martinez, Miguel Angel

Vị trí: Thủ môn

Della Valle, Salvatore

Della Valle, Salvatore

Vị trí: Thủ môn

Furlan, Jacopo

Furlan, Jacopo

Vị trí: Thủ môn

Mbende, Emmanuel

Mbende, Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

Marchese, Giovanni
2

Marchese, Giovanni

Vị trí: Hậu vệ

Calapai, Luca
3

Calapai, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Esposito, Andrea
6

Esposito, Andrea

Vị trí: Hậu vệ

Pino, Salvatore Simone

Pino, Salvatore Simone

Vị trí: Hậu vệ

Silvestri, Tommaso
5

Silvestri, Tommaso

Vị trí: Hậu vệ

Saporetti, Lorenzo

Saporetti, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Barisic, Maks
7

Barisic, Maks

Vị trí: Tiền vệ

Coriolano, Giorgio
12

Coriolano, Giorgio

Vị trí: Thủ môn

Pinto, Giovanni

Pinto, Giovanni

Vị trí: Tiền vệ

Lodi, Francesco
10

Lodi, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

Biondi, Kevin
13

Biondi, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Berti, Samuele
16

Berti, Samuele

Vị trí: Hậu vệ

Noce, Mario
18

Noce, Mario

Vị trí: Hậu vệ

Welbeck, Nana

Welbeck, Nana

Vị trí: Tiền vệ

Dall'Oglio, Jacopo

Dall'Oglio, Jacopo

Vị trí: Tiền vệ

Fornito, Giuseppe

Fornito, Giuseppe

Vị trí: Tiền vệ

Catania, Emanuele

Catania, Emanuele

Vị trí: Tiền vệ

Giuffrida, Giuseppe

Giuffrida, Giuseppe

Vị trí: Tiền vệ

Bucolo, Rosario
4

Bucolo, Rosario

Vị trí: Tiền vệ

Llama, Cristian
8

Llama, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Lombardo, Andrea
14

Lombardo, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Rizzo, Giuseppe
17

Rizzo, Giuseppe

Vị trí: Tiền vệ

Mazzarani, Andrea

Mazzarani, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Arena, Alessandro
22

Arena, Alessandro

Vị trí: Tiền đạo

Distefano, Gian Marco
23

Distefano, Gian Marco

Vị trí: Tiền đạo

Biagianti, Marco
27

Biagianti, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Di Molfetta, Davide

Di Molfetta, Davide

Vị trí: Tiền đạo

Pecorino, Emanuele

Pecorino, Emanuele

Vị trí: Tiền đạo

Sarno, Vincenzo
7

Sarno, Vincenzo

Vị trí: Tiền đạo

Di Piazza, Matteo
9

Di Piazza, Matteo

Vị trí: Tiền đạo

Liguori, Michael
19

Liguori, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Curiale, Davis
20

Curiale, Davis

Vị trí: Tiền đạo

Rossetti, Mattia
21

Rossetti, Mattia

Vị trí: Tiền đạo

Furlan, I.

Furlan, I.

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Camplone, Andrea
Camplone, Andrea

CẦU THỦ

Martinez, Miguel Angel

Martinez, Miguel Angel

Vị trí: Thủ môn

Della Valle, Salvatore

Della Valle, Salvatore

Vị trí: Thủ môn

Furlan, Jacopo

Furlan, Jacopo

Vị trí: Thủ môn

Mbende, Emmanuel

Mbende, Emmanuel

Vị trí: Hậu vệ

Marchese, Giovanni
2

Marchese, Giovanni

Vị trí: Hậu vệ

Calapai, Luca
3

Calapai, Luca

Vị trí: Hậu vệ

Esposito, Andrea
6

Esposito, Andrea

Vị trí: Hậu vệ

Pino, Salvatore Simone

Pino, Salvatore Simone

Vị trí: Hậu vệ

Silvestri, Tommaso
5

Silvestri, Tommaso

Vị trí: Hậu vệ

Saporetti, Lorenzo

Saporetti, Lorenzo

Vị trí: Hậu vệ

Barisic, Maks
7

Barisic, Maks

Vị trí: Tiền vệ

Coriolano, Giorgio
12

Coriolano, Giorgio

Vị trí: Thủ môn

Pinto, Giovanni

Pinto, Giovanni

Vị trí: Tiền vệ

Lodi, Francesco
10

Lodi, Francesco

Vị trí: Tiền vệ

Biondi, Kevin
13

Biondi, Kevin

Vị trí: Tiền vệ

Berti, Samuele
16

Berti, Samuele

Vị trí: Hậu vệ

Noce, Mario
18

Noce, Mario

Vị trí: Hậu vệ

Welbeck, Nana

Welbeck, Nana

Vị trí: Tiền vệ

Dall'Oglio, Jacopo

Dall'Oglio, Jacopo

Vị trí: Tiền vệ

Fornito, Giuseppe

Fornito, Giuseppe

Vị trí: Tiền vệ

Catania, Emanuele

Catania, Emanuele

Vị trí: Tiền vệ

Giuffrida, Giuseppe

Giuffrida, Giuseppe

Vị trí: Tiền vệ

Bucolo, Rosario
4

Bucolo, Rosario

Vị trí: Tiền vệ

Llama, Cristian
8

Llama, Cristian

Vị trí: Tiền vệ

Lombardo, Andrea
14

Lombardo, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Rizzo, Giuseppe
17

Rizzo, Giuseppe

Vị trí: Tiền vệ

Mazzarani, Andrea

Mazzarani, Andrea

Vị trí: Tiền vệ

Arena, Alessandro
22

Arena, Alessandro

Vị trí: Tiền đạo

Distefano, Gian Marco
23

Distefano, Gian Marco

Vị trí: Tiền đạo

Biagianti, Marco
27

Biagianti, Marco

Vị trí: Tiền vệ

Di Molfetta, Davide

Di Molfetta, Davide

Vị trí: Tiền đạo

Pecorino, Emanuele

Pecorino, Emanuele

Vị trí: Tiền đạo

Sarno, Vincenzo
7

Sarno, Vincenzo

Vị trí: Tiền đạo

Di Piazza, Matteo
9

Di Piazza, Matteo

Vị trí: Tiền đạo

Liguori, Michael
19

Liguori, Michael

Vị trí: Tiền đạo

Curiale, Davis
20

Curiale, Davis

Vị trí: Tiền đạo

Rossetti, Mattia
21

Rossetti, Mattia

Vị trí: Tiền đạo

Furlan, I.

Furlan, I.

Vị trí: