carpi fc

Carpi - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Sandro Cabassi | Sức chứa: 4,164

Logo CARPI FC

Soi kèo Carpi vs Palermo, 03h00 ngày 31/10

access_time 28-10-2018

Carpi đang thể hiện một bộ mặt rất kém cỏi. Dù được thi đấu trên sân nhà, nhưng họ khó lòng có thể đánh bại một Palermo có phong độ tốt hơn.

HUẤN LUYỆN VIÊN

Castori, Fabrizio

CẦU THỦ

1

Serraiocco, Federico

Vị trí: Thủ môn

2

Emanuele Suagher

Vị trí: Hậu vệ

Lulja, Senaid

Vị trí: Hậu vệ

3

Marcjanik, Michal

Vị trí: Hậu vệ

4

Sabbione, Alessio

Vị trí: Tiền vệ

5

Pezzi, Enrico

Vị trí: Hậu vệ

6

Buongiorno, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

7

Concas, Fabio

Vị trí: Tiền vệ

8

Mattia Vitale

Vị trí: Tiền vệ

9

Cisse, Karamoko

Vị trí: Tiền đạo

10

Giammario Piscitella

Vị trí: Tiền đạo

11

Marsura, Davide

Vị trí: Tiền đạo

12

Pasotti, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

12

Sambo, Nicola

Vị trí: Thủ môn

13

Poli, Fabrizio

Vị trí: Hậu vệ

15

Vano, Michele

Vị trí: Tiền đạo

16

Romairone, Alessandro

Vị trí: Tiền đạo

17

Mustacchio, Mattia

Vị trí: Tiền vệ

18

Arrighini, Andrea

Vị trí: Tiền đạo

19

Pasciuti, Lorenzo

Vị trí: Tiền vệ

20

Jelenic, Enej

Vị trí: Tiền vệ

21

Saric, Dario

Vị trí: Tiền vệ

22

Simone Colombi

Vị trí: Thủ môn

23

Barnofsky, Max

Vị trí: Hậu vệ

24

Luca Rizzo

Vị trí: Tiền vệ

25

Pachonik, Tobias

Vị trí: Hậu vệ

27

Rolando, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

29

Colombo, Edoardo

Vị trí: Thủ môn

30

Crociata, Giovanni

Vị trí: Tiền vệ

31

Coulibaly, Mamadou

Vị trí: Tiền vệ

32

Noia, Giovanni

Vị trí: Tiền vệ

33

Wilmots, Reno

Vị trí: Tiền vệ

34

Anton Kresic

Vị trí: Hậu vệ

35

Piscitelli, Riccardo

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Castori, Fabrizio

CẦU THỦ

1

Serraiocco, Federico

Vị trí: Thủ môn

2

Emanuele Suagher

Vị trí: Hậu vệ

Lulja, Senaid

Vị trí: Hậu vệ

3

Marcjanik, Michal

Vị trí: Hậu vệ

4

Sabbione, Alessio

Vị trí: Tiền vệ

5

Pezzi, Enrico

Vị trí: Hậu vệ

6

Buongiorno, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

7

Concas, Fabio

Vị trí: Tiền vệ

8

Mattia Vitale

Vị trí: Tiền vệ

9

Cisse, Karamoko

Vị trí: Tiền đạo

10

Giammario Piscitella

Vị trí: Tiền đạo

11

Marsura, Davide

Vị trí: Tiền đạo

12

Pasotti, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

12

Sambo, Nicola

Vị trí: Thủ môn

13

Poli, Fabrizio

Vị trí: Hậu vệ

15

Vano, Michele

Vị trí: Tiền đạo

16

Romairone, Alessandro

Vị trí: Tiền đạo

17

Mustacchio, Mattia

Vị trí: Tiền vệ

18

Arrighini, Andrea

Vị trí: Tiền đạo

19

Pasciuti, Lorenzo

Vị trí: Tiền vệ

20

Jelenic, Enej

Vị trí: Tiền vệ

21

Saric, Dario

Vị trí: Tiền vệ

22

Simone Colombi

Vị trí: Thủ môn

23

Barnofsky, Max

Vị trí: Hậu vệ

24

Luca Rizzo

Vị trí: Tiền vệ

25

Pachonik, Tobias

Vị trí: Hậu vệ

27

Rolando, Gabriele

Vị trí: Hậu vệ

29

Colombo, Edoardo

Vị trí: Thủ môn

30

Crociata, Giovanni

Vị trí: Tiền vệ

31

Coulibaly, Mamadou

Vị trí: Tiền vệ

32

Noia, Giovanni

Vị trí: Tiền vệ

33

Wilmots, Reno

Vị trí: Tiền vệ

34

Anton Kresic

Vị trí: Hậu vệ

35

Piscitelli, Riccardo

Vị trí: Thủ môn