carlisle united

Carlisle - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Brunton Park | Sức chứa: 18,202

Logo Carlisle United

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wright, Tommy

CẦU THỦ

1

Fryer, Joe

Vị trí: Thủ môn

2

Gary Miller

Vị trí: Hậu vệ

3

Danny Grainger

Vị trí: Hậu vệ

4

Gary Liddle

Vị trí: Tiền vệ

5

Anthony Gerrard

Vị trí: Hậu vệ

6

Tom Parkes

Vị trí: Hậu vệ

7

Jason Kennedy

Vị trí: Tiền vệ

8

Mike David Jones

Vị trí: Tiền vệ

9

Hallam Hope

Vị trí: Tiền đạo

10

Jamie Devitt

Vị trí: Tiền vệ

11

George Glendon

Vị trí: Tiền vệ

12

Gillesphey, Macauley

Vị trí: Hậu vệ

14

Bennett, Richard

Vị trí: Tiền đạo

15

Slater, Regan

Vị trí: Hậu vệ

16

Adam Armstrong

Vị trí: Tiền đạo

18

Jack Sowerby

Vị trí: Tiền đạo

19

Simpson, Connor

Vị trí: Tiền đạo

21

Kelvin Etuhu

Vị trí: Tiền vệ

23

Nadesan, Ashley

Vị trí: Tiền đạo

24

Adewusi, Sam

Vị trí: Tiền vệ

25

Holt, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

26

Egan, Jack

Vị trí: Tiền vệ

27

Hutchinson, Aidan

Vị trí: Hậu vệ

27

McCarron, Liam

Vị trí: Tiền đạo

28

Birch, Charlie

Vị trí: Hậu vệ

29

Louis Gray

Vị trí: Thủ môn

30

Adam Collin

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wright, Tommy

CẦU THỦ

1

Fryer, Joe

Vị trí: Thủ môn

2

Gary Miller

Vị trí: Hậu vệ

3

Danny Grainger

Vị trí: Hậu vệ

4

Gary Liddle

Vị trí: Tiền vệ

5

Anthony Gerrard

Vị trí: Hậu vệ

6

Tom Parkes

Vị trí: Hậu vệ

7

Jason Kennedy

Vị trí: Tiền vệ

8

Mike David Jones

Vị trí: Tiền vệ

9

Hallam Hope

Vị trí: Tiền đạo

10

Jamie Devitt

Vị trí: Tiền vệ

11

George Glendon

Vị trí: Tiền vệ

12

Gillesphey, Macauley

Vị trí: Hậu vệ

14

Bennett, Richard

Vị trí: Tiền đạo

15

Slater, Regan

Vị trí: Hậu vệ

16

Adam Armstrong

Vị trí: Tiền đạo

18

Jack Sowerby

Vị trí: Tiền đạo

19

Simpson, Connor

Vị trí: Tiền đạo

21

Kelvin Etuhu

Vị trí: Tiền vệ

23

Nadesan, Ashley

Vị trí: Tiền đạo

24

Adewusi, Sam

Vị trí: Tiền vệ

25

Holt, Jordan

Vị trí: Tiền vệ

26

Egan, Jack

Vị trí: Tiền vệ

27

Hutchinson, Aidan

Vị trí: Hậu vệ

27

McCarron, Liam

Vị trí: Tiền đạo

28

Birch, Charlie

Vị trí: Hậu vệ

29

Louis Gray

Vị trí: Thủ môn

30

Adam Collin

Vị trí: Thủ môn

Huấn luyện viên

Wright, Tommy

Quốc gia: Scotland

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

14/11/1995

2

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

15/04/1987

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/07/1986

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/06/1986

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

06/02/1986

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/01/1992

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

11/09/1986

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/08/1987

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

17/03/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

06/07/1990

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/05/1995

12

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

24/11/1995

14

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

03/03/1991

15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

11/09/1999

16

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1995

18

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

23/03/1995

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/01/2000

21

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

30/05/1988

23

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

01/01/1995

24

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

25

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

27/06/1999

26

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

16/10/1998

27

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

19/09/1999

27

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

07/03/2001

28

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

29

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

11/08/1995

30

Thủ môn

Quốc gia: Anh

09/12/1984

728x90
130x300
130x300