carlisle united

Carlisle - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Brunton Park | Sức chứa: 18,202

Logo Carlisle United

HUẤN LUYỆN VIÊN

Pressley, Steven

CẦU THỦ

1

Fryer, Joe

Vị trí: Thủ môn

2

Gary Miller

Vị trí: Hậu vệ

3

Danny Grainger

Vị trí: Hậu vệ

4

Gary Liddle

Vị trí: Tiền vệ

5

Anthony Gerrard

Vị trí: Hậu vệ

6

Tom Parkes

Vị trí: Hậu vệ

7

Jason Kennedy

Vị trí: Tiền vệ

8

Mike David Jones

Vị trí: Tiền vệ

9

Hallam Hope

Vị trí: Tiền đạo

10

Jamie Devitt

Vị trí: Tiền vệ

11

George Glendon

Vị trí: Tiền vệ

12

Gillesphey, Macauley

Vị trí: Hậu vệ

13

Mark Cullen

Vị trí: Tiền đạo

15

Slater, Regan

Vị trí: Hậu vệ

16

Nathan Thomas

Vị trí: Tiền vệ

17

O'Hare, Callum

Vị trí: Tiền vệ

18

Grant, Peter

Vị trí: Hậu vệ

19

Simpson, Connor

Vị trí: Tiền đạo

21

Kelvin Etuhu

Vị trí: Tiền vệ

22

Stefan Scougall

Vị trí: Tiền vệ

23

Branthwaite, Jarrad

Vị trí: Tiền vệ

25

Arthur Gnahoua

Vị trí: Tiền đạo

27

McCarron, Liam

Vị trí: Tiền đạo

28

Birch, Charlie

Vị trí: Hậu vệ

29

Louis Gray

Vị trí: Thủ môn

30

Adam Collin

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Pressley, Steven

CẦU THỦ

1

Fryer, Joe

Vị trí: Thủ môn

2

Gary Miller

Vị trí: Hậu vệ

3

Danny Grainger

Vị trí: Hậu vệ

4

Gary Liddle

Vị trí: Tiền vệ

5

Anthony Gerrard

Vị trí: Hậu vệ

6

Tom Parkes

Vị trí: Hậu vệ

7

Jason Kennedy

Vị trí: Tiền vệ

8

Mike David Jones

Vị trí: Tiền vệ

9

Hallam Hope

Vị trí: Tiền đạo

10

Jamie Devitt

Vị trí: Tiền vệ

11

George Glendon

Vị trí: Tiền vệ

12

Gillesphey, Macauley

Vị trí: Hậu vệ

13

Mark Cullen

Vị trí: Tiền đạo

15

Slater, Regan

Vị trí: Hậu vệ

16

Nathan Thomas

Vị trí: Tiền vệ

17

O'Hare, Callum

Vị trí: Tiền vệ

18

Grant, Peter

Vị trí: Hậu vệ

19

Simpson, Connor

Vị trí: Tiền đạo

21

Kelvin Etuhu

Vị trí: Tiền vệ

22

Stefan Scougall

Vị trí: Tiền vệ

23

Branthwaite, Jarrad

Vị trí: Tiền vệ

25

Arthur Gnahoua

Vị trí: Tiền đạo

27

McCarron, Liam

Vị trí: Tiền đạo

28

Birch, Charlie

Vị trí: Hậu vệ

29

Louis Gray

Vị trí: Thủ môn

30

Adam Collin

Vị trí: Thủ môn

Lịch thi đấu Carlisle United

Kết quả thi đấu Carlisle United

Huấn luyện viên

Pressley, Steven

Quốc gia: Scotland

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

14/11/1995

2

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

15/04/1987

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

28/07/1986

4

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/06/1986

5

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

06/02/1986

6

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

15/01/1992

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

11/09/1986

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/08/1987

9

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

17/03/1994

10

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

06/07/1990

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

03/05/1995

12

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

24/11/1995

13

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

21/04/1992

15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

11/09/1999

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

27/09/1994

17

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/05/1998

18

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

11/03/1994

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/01/2000

21

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

30/05/1988

22

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

07/12/1992

23

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

27/06/2002

25

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

18/09/1992

27

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

07/03/2001

28

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

29

Thủ môn

Quốc gia: Xứ Wales

11/08/1995

30

Thủ môn

Quốc gia: Anh

09/12/1984

728x90
130x300
130x300