carlisle united

Carlisle - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Brunton Park | Sức chứa: 18,202

Carlisle United

HUẤN LUYỆN VIÊN

Pressley, Steven
Pressley, Steven

CẦU THỦ

Adam Collin
1

Adam Collin

Vị trí: Thủ môn

Christie Elliot
2

Christie Elliot

Vị trí: Tiền đạo

Iredale, Jack
3

Iredale, Jack

Vị trí: Hậu vệ

Canice Carroll
4

Canice Carroll

Vị trí: Hậu vệ

Mellish, Jon
5

Mellish, Jon

Vị trí: Hậu vệ

Aaron Hayden
6

Aaron Hayden

Vị trí: Hậu vệ

Thomas, Nathan
7

Thomas, Nathan

Vị trí: Tiền vệ

Mike David Jones
8

Mike David Jones

Vị trí: Tiền vệ

Hallam Hope
9

Hallam Hope

Vị trí: Tiền đạo

Stefan Scougall
10

Stefan Scougall

Vị trí: Tiền vệ

McKirdy, Harry
11

McKirdy, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Galloway, Josh
16

Galloway, Josh

Vị trí: Tiền vệ

Byron Webster
17

Byron Webster

Vị trí: Hậu vệ

Dixon, Josh
18

Dixon, Josh

Vị trí: Hậu vệ

Jack Bridge
19

Jack Bridge

Vị trí: Tiền vệ

Kerr, Keighran
20

Kerr, Keighran

Vị trí: Tiền đạo

Kelvin Etuhu
21

Kelvin Etuhu

Vị trí: Tiền vệ

Louis Gray
22

Louis Gray

Vị trí: Thủ môn

Branthwaite, Jarrad
23

Branthwaite, Jarrad

Vị trí: Tiền vệ

Olomala, Olufela
24

Olomala, Olufela

Vị trí: Tiền đạo

Loft, Ryan
25

Loft, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

Nathaniel Knight-Percival
27

Nathaniel Knight-Percival

Vị trí: Hậu vệ

Sagaf, Mo
28

Sagaf, Mo

Vị trí: Tiền vệ

Sorensen, Elias
31

Sorensen, Elias

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Pressley, Steven
Pressley, Steven

CẦU THỦ

Adam Collin
1

Adam Collin

Vị trí: Thủ môn

Christie Elliot
2

Christie Elliot

Vị trí: Tiền đạo

Iredale, Jack
3

Iredale, Jack

Vị trí: Hậu vệ

Canice Carroll
4

Canice Carroll

Vị trí: Hậu vệ

Mellish, Jon
5

Mellish, Jon

Vị trí: Hậu vệ

Aaron Hayden
6

Aaron Hayden

Vị trí: Hậu vệ

Thomas, Nathan
7

Thomas, Nathan

Vị trí: Tiền vệ

Mike David Jones
8

Mike David Jones

Vị trí: Tiền vệ

Hallam Hope
9

Hallam Hope

Vị trí: Tiền đạo

Stefan Scougall
10

Stefan Scougall

Vị trí: Tiền vệ

McKirdy, Harry
11

McKirdy, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Galloway, Josh
16

Galloway, Josh

Vị trí: Tiền vệ

Byron Webster
17

Byron Webster

Vị trí: Hậu vệ

Dixon, Josh
18

Dixon, Josh

Vị trí: Hậu vệ

Jack Bridge
19

Jack Bridge

Vị trí: Tiền vệ

Kerr, Keighran
20

Kerr, Keighran

Vị trí: Tiền đạo

Kelvin Etuhu
21

Kelvin Etuhu

Vị trí: Tiền vệ

Louis Gray
22

Louis Gray

Vị trí: Thủ môn

Branthwaite, Jarrad
23

Branthwaite, Jarrad

Vị trí: Tiền vệ

Olomala, Olufela
24

Olomala, Olufela

Vị trí: Tiền đạo

Loft, Ryan
25

Loft, Ryan

Vị trí: Tiền đạo

Nathaniel Knight-Percival
27

Nathaniel Knight-Percival

Vị trí: Hậu vệ

Sagaf, Mo
28

Sagaf, Mo

Vị trí: Tiền vệ

Sorensen, Elias
31

Sorensen, Elias

Vị trí: Tiền đạo