Caracas FC

Quốc gia : Venezuela | Sân nhà: Estadio Olimpico de la UCV | Sức chứa: 23,940

Caracas FC

Caracas FC

Quốc gia : Venezuela | Sân nhà: Estadio Olimpico de la UCV | | Sức chứa: 23,940

Caracas FC

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Sanvicente, Noel

Quốc gia: Venezuela

Cầu thủ
Rivero Carlos
0

Hậu vệ

Quốc gia: Venezuela

27/11/1992

Rivero Carlos
0

Hậu vệ

27/11/1992

Moreno Junior
0

Hậu vệ

Quốc gia: Venezuela

03/03/2000

Moreno Junior
0

Hậu vệ

03/03/2000

Blanco, Alexis Hernan
0

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

06/06/1988

Blanco, Alexis Hernan
0

Tiền đạo

06/06/1988

Velasquez, Leonardo
0

Hậu vệ

Quốc gia: Venezuela

19/10/1998

Velasquez, Leonardo
0

Hậu vệ

19/10/1998

Rodriguez, Santiago
0

Tiền đạo

Quốc gia: Venezuela

29/01/2001

Rodriguez, Santiago
0

Tiền đạo

29/01/2001

Osei, Kwaku Bonsu
0

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

17/08/2000

Osei, Kwaku Bonsu
0

Tiền đạo

17/08/2000

Fereira Eduardo
2

Hậu vệ

Quốc gia: Venezuela

29/09/2000

Fereira Eduardo
2

Hậu vệ

29/09/2000

Villanueva Rosmel
3

Hậu vệ

Quốc gia: Venezuela

16/08/1992

Villanueva Rosmel
3

Hậu vệ

16/08/1992

Giraldo Juan
5

Tiền vệ

Quốc gia: Colombia

20/07/1997

Giraldo Juan
5

Tiền vệ

20/07/1997

Celis Richard
8

Tiền đạo

Quốc gia: Venezuela

23/04/1996

Celis Richard
8

Tiền đạo

23/04/1996

Espinoza Carlos
9

Tiền đạo

Quốc gia: Venezuela

25/06/1992

Espinoza Carlos
9

Tiền đạo

25/06/1992

Saggiomo Daniel
10

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

02/07/1998

Saggiomo Daniel
10

Tiền vệ

02/07/1998

Hernandez Robert
11

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

14/09/1993

Hernandez Robert
11

Tiền vệ

14/09/1993

Flores Cristian
12

Thủ môn

Quốc gia: Venezuela

28/07/1988

Flores Cristian
12

Thủ môn

28/07/1988

Hernandez, Wilberth
13

Thủ môn

Quốc gia: Venezuela

02/03/2001

Hernandez, Wilberth
13

Thủ môn

02/03/2001

Guerra Gilbert
14

Hậu vệ

Quốc gia: Venezuela

02/04/1993

Guerra Gilbert
14

Hậu vệ

02/04/1993

Andreutti Ricardo
15

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

30/06/1987

Andreutti Ricardo
15

Tiền vệ

30/06/1987

Toro, Leonel
16

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

30/01/2002

Toro, Leonel
16

Tiền vệ

30/01/2002

Llovera, Jose
16

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

15/10/1997

Llovera, Jose
16

Tiền vệ

15/10/1997

Chacon Ronaldo
17

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

18/02/1998

Chacon Ronaldo
17

Tiền vệ

18/02/1998

Febres, Rodrigo
17

Tiền đạo

Quốc gia: Venezuela

14/05/1996

Febres, Rodrigo
17

Tiền đạo

14/05/1996

Contreras, Anderson
18

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

30/03/2001

Contreras, Anderson
18

Tiền vệ

30/03/2001

Colmenares Luis
19

Hậu vệ

Quốc gia: Venezuela

26/09/1988

Colmenares Luis
19

Hậu vệ

26/09/1988

Martins Ricardo
20

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

24/01/1990

Martins Ricardo
20

Tiền vệ

24/01/1990

Flores, Leonardo
21

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

05/08/1995

Flores, Leonardo
21

Tiền vệ

05/08/1995

Echeverria, Jorge
22

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

13/02/2000

Echeverria, Jorge
22

Tiền vệ

13/02/2000

Anor Bernardo
23

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

24/05/1988

Anor Bernardo
23

Tiền vệ

24/05/1988

Muriel Juan
25

Hậu vệ

Quốc gia: Colombia

07/05/1989

Muriel Juan
25

Hậu vệ

07/05/1989

Silva, Edgar
26

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

12/02/1998

Silva, Edgar
26

Tiền vệ

12/02/1998

De Santis, Jeriel
27

Tiền đạo

Quốc gia: Venezuela

18/06/2002

De Santis, Jeriel
27

Tiền đạo

18/06/2002

Valladarez Luis
29

Tiền đạo

Quốc gia: Honduras

30/11/-0001

Valladarez Luis
29

Tiền đạo

30/11/-0001

Gonzalez, Luis
29

Tiền vệ

Quốc gia: Venezuela

27/11/1998

Gonzalez, Luis
29

Tiền vệ

27/11/1998

Rivas Alezones, Renne Alejandro
29

Hậu vệ

Quốc gia: Venezuela

21/03/2003

Rivas Alezones, Renne Alejandro
29

Hậu vệ

21/03/2003

Vega, Jesus
30

Thủ môn

Quốc gia: Venezuela

07/08/2002

Vega, Jesus
30

Thủ môn

07/08/2002