campuchia

- Campuchia

Quốc tịch : Campuchia | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Campuchia

HUẤN LUYỆN VIÊN

Honda, Keisuke

CẦU THỦ

1

Vansak, Chea

Vị trí: Thủ môn

2

Rosib, Sath

Vị trí: Hậu vệ

3

Sothearoth, Nen

Vị trí: Hậu vệ

4

Krya, Saret

Vị trí: Hậu vệ

5

Soeuy, Visal

Vị trí: Hậu vệ

7

Mony, Udom

Vị trí: Tiền đạo

8

Chanpolin, Orn

Vị trí: Tiền vệ

9

Keo, Sokpheng

Vị trí: Tiền đạo

10

Kouch, Solumpheak

Vị trí: Tiền vệ

11

Chan, Vathanaka

Vị trí: Tiền đạo

12

Suhana, Sos

Vị trí: Tiền vệ

13

Sodavid, In

Vị trí: Tiền vệ

14

Bunheing, Reung

Vị trí: Tiền đạo

15

Tith, Dina

Vị trí: Tiền vệ

16

Kakada, Sin

Vị trí: Tiền vệ

17

Chhin, Chhoeun

Vị trí: Tiền vệ

18

Piseth, Sor

Vị trí: Hậu vệ

19

Meng, Chheng

Vị trí: Hậu vệ

20

Thiva, Brak

Vị trí: Tiền vệ

21

Soksela, Keo

Vị trí: Thủ môn

22

Vichet, Um

Vị trí: Thủ môn

23

Chantacheary, Thierry

Vị trí: Tiền vệ

24

Dani, Kouch

Vị trí: Tiền vệ

25

Hong, Pheng

Vị trí: Hậu vệ

Chanthea, Sieng

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Honda, Keisuke

CẦU THỦ

1

Vansak, Chea

Vị trí: Thủ môn

2

Rosib, Sath

Vị trí: Hậu vệ

3

Sothearoth, Nen

Vị trí: Hậu vệ

4

Krya, Saret

Vị trí: Hậu vệ

5

Soeuy, Visal

Vị trí: Hậu vệ

7

Mony, Udom

Vị trí: Tiền đạo

8

Chanpolin, Orn

Vị trí: Tiền vệ

9

Keo, Sokpheng

Vị trí: Tiền đạo

10

Kouch, Solumpheak

Vị trí: Tiền vệ

11

Chan, Vathanaka

Vị trí: Tiền đạo

12

Suhana, Sos

Vị trí: Tiền vệ

13

Sodavid, In

Vị trí: Tiền vệ

14

Bunheing, Reung

Vị trí: Tiền đạo

15

Tith, Dina

Vị trí: Tiền vệ

16

Kakada, Sin

Vị trí: Tiền vệ

17

Chhin, Chhoeun

Vị trí: Tiền vệ

18

Piseth, Sor

Vị trí: Hậu vệ

19

Meng, Chheng

Vị trí: Hậu vệ

20

Thiva, Brak

Vị trí: Tiền vệ

21

Soksela, Keo

Vị trí: Thủ môn

22

Vichet, Um

Vị trí: Thủ môn

23

Chantacheary, Thierry

Vị trí: Tiền vệ

24

Dani, Kouch

Vị trí: Tiền vệ

25

Hong, Pheng

Vị trí: Hậu vệ

Chanthea, Sieng

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Campuchia

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu Campuchia

Huấn luyện viên

Honda, Keisuke

Quốc gia: Nhật Bản

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Campuchia

02/08/1999

2

Hậu vệ

Quốc gia: Campuchia

07/07/1997

3

Hậu vệ

Quốc gia: Campuchia

24/12/1995

4

Hậu vệ

Quốc gia: Campuchia

03/03/1995

5

Hậu vệ

Quốc gia: Campuchia

19/08/1995

7

Tiền đạo

Quốc gia: Campuchia

24/03/1994

8

Tiền vệ

Quốc gia: Campuchia

01/01/1970

9

Tiền đạo

Quốc gia: Campuchia

03/05/1992

10

Tiền vệ

Quốc gia: Campuchia

15/02/1987

11

Tiền đạo

Quốc gia: Campuchia

23/01/1994

12

Tiền vệ

Quốc gia: Campuchia

04/04/1992

13

Tiền vệ

Quốc gia: Campuchia

02/07/1998

14

Tiền đạo

Quốc gia: Campuchia

25/09/1992

15

Tiền vệ

Quốc gia: Campuchia

05/06/1993

16

Tiền vệ

Quốc gia: Campuchia

29/07/2000

17

Tiền vệ

Quốc gia: Campuchia

10/10/1992

18

Hậu vệ

Quốc gia: Campuchia

08/08/1992

19

Hậu vệ

Quốc gia: Campuchia

27/02/1998

20

Tiền vệ

Quốc gia: Campuchia

05/12/1998

21

Thủ môn

Quốc gia: Campuchia

01/08/1997

22

Thủ môn

Quốc gia: Campuchia

27/11/1993

23

Tiền vệ

Quốc gia: Campuchia

01/06/1991

24

Tiền vệ

Quốc gia: Campuchia

11/10/1990

25

Hậu vệ

Quốc gia: Campuchia

01/11/1989

Tiền đạo

Quốc gia: Campuchia

09/09/2002

728x90
130x300
130x300