cameroon

- Cameroon

Quốc tịch : Cameroon | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Cameroon

HUẤN LUYỆN VIÊN

Conceicao, Toni
Conceicao, Toni

CẦU THỦ

Onana, Andre
1

Onana, Andre

Vị trí: Thủ môn

Fai, Collins
2

Fai, Collins

Vị trí: Hậu vệ

Bong, Gaetan
3

Bong, Gaetan

Vị trí: Hậu vệ

Banana, Yaya
4

Banana, Yaya

Vị trí: Hậu vệ

Ngadeu, Michael
5

Ngadeu, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Oyongo, Ambroise
6

Oyongo, Ambroise

Vị trí: Hậu vệ

N'Jie, Clinton
7

N'Jie, Clinton

Vị trí: Tiền đạo

Zambo Anguissa, Andre-Frank
8

Zambo Anguissa, Andre-Frank

Vị trí: Tiền vệ

Bahoken, Stephane
9

Bahoken, Stephane

Vị trí: Tiền đạo

Djoum, Arnaud
10

Djoum, Arnaud

Vị trí: Tiền vệ

Bassogog, Christian
11

Bassogog, Christian

Vị trí: Tiền đạo

Dawa Tchakonte, Joyskim
12

Dawa Tchakonte, Joyskim

Vị trí: Hậu vệ

Choupo-Moting, Eric Maxim
13

Choupo-Moting, Eric Maxim

Vị trí: Tiền đạo

Kunde, Pierre
15

Kunde, Pierre

Vị trí: Tiền vệ

Ondoa, Fabrice
16

Ondoa, Fabrice

Vị trí: Thủ môn

Ekambi, Karl Toko
17

Ekambi, Karl Toko

Vị trí: Tiền đạo

Joel
18

Joel

Vị trí: Tiền đạo

Zoua, Jacques
19

Zoua, Jacques

Vị trí: Tiền đạo

Boumal, Olivier
20

Boumal, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

Kaptoum, Wilfrid
21

Kaptoum, Wilfrid

Vị trí: Tiền vệ

Kana-Biyik, Jean-Armel
22

Kana-Biyik, Jean-Armel

Vị trí: Hậu vệ

Kameni, Carlos
23

Kameni, Carlos

Vị trí: Thủ môn

Mandjeck, Georges
40

Mandjeck, Georges

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Conceicao, Toni
Conceicao, Toni

CẦU THỦ

Onana, Andre
1

Onana, Andre

Vị trí: Thủ môn

Fai, Collins
2

Fai, Collins

Vị trí: Hậu vệ

Bong, Gaetan
3

Bong, Gaetan

Vị trí: Hậu vệ

Banana, Yaya
4

Banana, Yaya

Vị trí: Hậu vệ

Ngadeu, Michael
5

Ngadeu, Michael

Vị trí: Hậu vệ

Oyongo, Ambroise
6

Oyongo, Ambroise

Vị trí: Hậu vệ

N'Jie, Clinton
7

N'Jie, Clinton

Vị trí: Tiền đạo

Zambo Anguissa, Andre-Frank
8

Zambo Anguissa, Andre-Frank

Vị trí: Tiền vệ

Bahoken, Stephane
9

Bahoken, Stephane

Vị trí: Tiền đạo

Djoum, Arnaud
10

Djoum, Arnaud

Vị trí: Tiền vệ

Bassogog, Christian
11

Bassogog, Christian

Vị trí: Tiền đạo

Dawa Tchakonte, Joyskim
12

Dawa Tchakonte, Joyskim

Vị trí: Hậu vệ

Choupo-Moting, Eric Maxim
13

Choupo-Moting, Eric Maxim

Vị trí: Tiền đạo

Kunde, Pierre
15

Kunde, Pierre

Vị trí: Tiền vệ

Ondoa, Fabrice
16

Ondoa, Fabrice

Vị trí: Thủ môn

Ekambi, Karl Toko
17

Ekambi, Karl Toko

Vị trí: Tiền đạo

Joel
18

Joel

Vị trí: Tiền đạo

Zoua, Jacques
19

Zoua, Jacques

Vị trí: Tiền đạo

Boumal, Olivier
20

Boumal, Olivier

Vị trí: Tiền vệ

Kaptoum, Wilfrid
21

Kaptoum, Wilfrid

Vị trí: Tiền vệ

Kana-Biyik, Jean-Armel
22

Kana-Biyik, Jean-Armel

Vị trí: Hậu vệ

Kameni, Carlos
23

Kameni, Carlos

Vị trí: Thủ môn

Mandjeck, Georges
40

Mandjeck, Georges

Vị trí: Tiền vệ