calcio padova

Padova - Ý

Quốc tịch : Ý | Sân nhà: Stadio Euganeo | Sức chứa: 17,500

Logo Calcio Padova

HUẤN LUYỆN VIÊN

Foscarini, Claudio

CẦU THỦ

1

Samuele Perisan

Vị trí: Thủ môn

3

Contessa, Sergio

Vị trí: Hậu vệ

4

Serena, Riccardo

Vị trí: Tiền vệ

5

Trevisan, Trevor

Vị trí: Hậu vệ

6

Ceccaroni, Pietro

Vị trí: Hậu vệ

7

Pulzetti, Nico

Vị trí: Tiền vệ

8

Minesso, Mattia

Vị trí: Tiền vệ

9

Guidone, Marco

Vị trí: Tiền đạo

10

Sarno, Vincenzo

Vị trí: Tiền đạo

11

Giampiero Pinzi

Vị trí: Tiền vệ

12

Favaro, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

13

Daniele Capelli

Vị trí: Hậu vệ

14

Zambataro, Eyob

Vị trí: Hậu vệ

15

Jeremie Broh Tonye

Vị trí: Tiền vệ

16

Madonna, Nicola

Vị trí: Hậu vệ

18

Mazzocco, Davide

Vị trí: Tiền vệ

20

Luca Ravanelli

Vị trí: Hậu vệ

21

Marcandella, Davide

Vị trí: Tiền đạo

22

Davide Merelli

Vị trí: Thủ môn

23

Cappelletti, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

25

Belingheri, Luca

Vị trí: Tiền vệ

26

Cisco, Andrea

Vị trí: Tiền đạo

27

Federico Bonazzoli

Vị trí: Tiền đạo

28

Alessandro Capello

Vị trí: Tiền đạo

29

Vogliacco, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

30

Scevola, Matteo

Vị trí: Tiền vệ

32

Francesco Della Rocca

Vị trí: Tiền vệ

33

Salviato, Simone

Vị trí: Hậu vệ

34

Matteo Chinellato

Vị trí: Tiền đạo

35

Mandorlini, Matteo

Vị trí: Tiền vệ

38

Clemenza, Luca

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Foscarini, Claudio

CẦU THỦ

1

Samuele Perisan

Vị trí: Thủ môn

3

Contessa, Sergio

Vị trí: Hậu vệ

4

Serena, Riccardo

Vị trí: Tiền vệ

5

Trevisan, Trevor

Vị trí: Hậu vệ

6

Ceccaroni, Pietro

Vị trí: Hậu vệ

7

Pulzetti, Nico

Vị trí: Tiền vệ

8

Minesso, Mattia

Vị trí: Tiền vệ

9

Guidone, Marco

Vị trí: Tiền đạo

10

Sarno, Vincenzo

Vị trí: Tiền đạo

11

Giampiero Pinzi

Vị trí: Tiền vệ

12

Favaro, Alessandro

Vị trí: Thủ môn

13

Daniele Capelli

Vị trí: Hậu vệ

14

Zambataro, Eyob

Vị trí: Hậu vệ

15

Jeremie Broh Tonye

Vị trí: Tiền vệ

16

Madonna, Nicola

Vị trí: Hậu vệ

18

Mazzocco, Davide

Vị trí: Tiền vệ

20

Luca Ravanelli

Vị trí: Hậu vệ

21

Marcandella, Davide

Vị trí: Tiền đạo

22

Davide Merelli

Vị trí: Thủ môn

23

Cappelletti, Daniel

Vị trí: Hậu vệ

25

Belingheri, Luca

Vị trí: Tiền vệ

26

Cisco, Andrea

Vị trí: Tiền đạo

27

Federico Bonazzoli

Vị trí: Tiền đạo

28

Alessandro Capello

Vị trí: Tiền đạo

29

Vogliacco, Alessandro

Vị trí: Hậu vệ

30

Scevola, Matteo

Vị trí: Tiền vệ

32

Francesco Della Rocca

Vị trí: Tiền vệ

33

Salviato, Simone

Vị trí: Hậu vệ

34

Matteo Chinellato

Vị trí: Tiền đạo

35

Mandorlini, Matteo

Vị trí: Tiền vệ

38

Clemenza, Luca

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu Calcio Padova

Huấn luyện viên

Foscarini, Claudio

Quốc gia: Ý

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ý

21/08/1997

3

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

14/03/1990

4

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

26/09/1996

5

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

21/12/1983

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

21/12/1995

7

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

13/02/1984

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

30/03/1990

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

17/05/1986

10

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

11/03/1988

11

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

11/03/1981

12

Thủ môn

Quốc gia: Ý

18/07/1995

13

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

20/06/1986

14

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

18/08/1998

15

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

21/03/1997

16

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

31/10/1986

18

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

06/10/1995

20

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

06/01/1997

21

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

21/03/1997

22

Thủ môn

Quốc gia: Ý

03/03/1996

23

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

09/10/1991

25

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

06/04/1983

26

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

08/10/1998

27

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

21/05/1997

28

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

12/12/1995

29

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

14/09/1998

30

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

23/06/1998

32

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

14/09/1987

33

Hậu vệ

Quốc gia: Ý

12/07/1987

34

Tiền đạo

Quốc gia: Ý

02/09/1991

35

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

22/10/1988

38

Tiền vệ

Quốc gia: Ý

09/07/1997

728x90
130x300
130x300