các tiểu vương quốc ả rập thống nhất

- Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất

Quốc tịch : Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Cac tieu vuong quoc A Rap Thong Nhat

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bert van Marwijk
Bert van Marwijk

CẦU THỦ

Khaseif, Ali
1

Khaseif, Ali

Vị trí: Thủ môn

Salmin, Ali
2

Salmin, Ali

Vị trí: Tiền vệ

Abbas, Walid
3

Abbas, Walid

Vị trí: Hậu vệ

Mubarak, Khalifa
4

Mubarak, Khalifa

Vị trí: Hậu vệ

Abdulrahman, Amer
5

Abdulrahman, Amer

Vị trí: Tiền vệ

Juma, Fares
6

Juma, Fares

Vị trí: Hậu vệ

Mabkhout, Ali
7

Mabkhout, Ali

Vị trí: Tiền đạo

Hassan, Majed
8

Hassan, Majed

Vị trí: Tiền vệ

Alahbabi, Bandar
9

Alahbabi, Bandar

Vị trí: Hậu vệ

Matar, Ismaeil
10

Matar, Ismaeil

Vị trí: Tiền đạo

Khalil, Ahmed
11

Khalil, Ahmed

Vị trí: Tiền đạo

Mubarak, Khalifa
12

Mubarak, Khalifa

Vị trí: Hậu vệ

Esmaeel, Khamis
13

Esmaeel, Khamis

Vị trí: Tiền vệ

Al Hammadi, Khalil
14

Al Hammadi, Khalil

Vị trí: Tiền đạo

Khalfan, Mohamed
14

Khalfan, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

Al Hammadi, Ismail
15

Al Hammadi, Ismail

Vị trí: Tiền vệ

Abdulrahman, Mohamed
16

Abdulrahman, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Eisa, Khalid
17

Eisa, Khalid

Vị trí: Thủ môn

Saleh, Alhasan
18

Saleh, Alhasan

Vị trí: Hậu vệ

Ahmed, Ismail
19

Ahmed, Ismail

Vị trí: Hậu vệ

Rashid, Saif
20

Rashid, Saif

Vị trí: Tiền vệ

Mubarak, Khalfan
21

Mubarak, Khalfan

Vị trí: Tiền vệ

Abdelrahman, Tariq
21

Abdelrahman, Tariq

Vị trí: Tiền vệ

Alshamsi, Mohamed
22

Alshamsi, Mohamed

Vị trí: Thủ môn

Gharib, Mohamed
23

Gharib, Mohamed

Vị trí: Hậu vệ

D Silva, Darius

D Silva, Darius

Vị trí:

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bert van Marwijk
Bert van Marwijk

CẦU THỦ

Khaseif, Ali
1

Khaseif, Ali

Vị trí: Thủ môn

Salmin, Ali
2

Salmin, Ali

Vị trí: Tiền vệ

Abbas, Walid
3

Abbas, Walid

Vị trí: Hậu vệ

Mubarak, Khalifa
4

Mubarak, Khalifa

Vị trí: Hậu vệ

Abdulrahman, Amer
5

Abdulrahman, Amer

Vị trí: Tiền vệ

Juma, Fares
6

Juma, Fares

Vị trí: Hậu vệ

Mabkhout, Ali
7

Mabkhout, Ali

Vị trí: Tiền đạo

Hassan, Majed
8

Hassan, Majed

Vị trí: Tiền vệ

Alahbabi, Bandar
9

Alahbabi, Bandar

Vị trí: Hậu vệ

Matar, Ismaeil
10

Matar, Ismaeil

Vị trí: Tiền đạo

Khalil, Ahmed
11

Khalil, Ahmed

Vị trí: Tiền đạo

Mubarak, Khalifa
12

Mubarak, Khalifa

Vị trí: Hậu vệ

Esmaeel, Khamis
13

Esmaeel, Khamis

Vị trí: Tiền vệ

Al Hammadi, Khalil
14

Al Hammadi, Khalil

Vị trí: Tiền đạo

Khalfan, Mohamed
14

Khalfan, Mohamed

Vị trí: Tiền đạo

Al Hammadi, Ismail
15

Al Hammadi, Ismail

Vị trí: Tiền vệ

Abdulrahman, Mohamed
16

Abdulrahman, Mohamed

Vị trí: Tiền vệ

Eisa, Khalid
17

Eisa, Khalid

Vị trí: Thủ môn

Saleh, Alhasan
18

Saleh, Alhasan

Vị trí: Hậu vệ

Ahmed, Ismail
19

Ahmed, Ismail

Vị trí: Hậu vệ

Rashid, Saif
20

Rashid, Saif

Vị trí: Tiền vệ

Mubarak, Khalfan
21

Mubarak, Khalfan

Vị trí: Tiền vệ

Abdelrahman, Tariq
21

Abdelrahman, Tariq

Vị trí: Tiền vệ

Alshamsi, Mohamed
22

Alshamsi, Mohamed

Vị trí: Thủ môn

Gharib, Mohamed
23

Gharib, Mohamed

Vị trí: Hậu vệ

D Silva, Darius

D Silva, Darius

Vị trí: