CA Tigre

Quốc tịch : Argentina | Sân nhà: Estadio Jose Dellagiovanna | Sức chứa: 26,282

CA Tigre

CA Tigre

Quốc tịchs : Argentina | Sân nhà: Estadio Jose Dellagiovanna | | Sức chứa: 26,282

CA Tigre

Không có tin tức câu lạc bộ này !

Không có thông tin câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Gorosito, Nestor

Quốc gia: Argentina

Cầu thủ
Marcelo Larrondo
0

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

16/08/1988

Marcelo Larrondo
0

Tiền đạo

16/08/1988

Rodriguez Maxi
0

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

02/10/1990

Rodriguez Maxi
0

Tiền vệ

02/10/1990

Melivilo, Facundo
0

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

12/08/1992

Melivilo, Facundo
0

Tiền vệ

12/08/1992

Rodriguez, Ezequiel
2

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

26/10/1990

Rodriguez, Ezequiel
2

Tiền vệ

26/10/1990

Moiraghi Nestor
3

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

19/04/1985

Moiraghi Nestor
3

Hậu vệ

19/04/1985

Niz Alexis
4

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

17/05/1988

Niz Alexis
4

Hậu vệ

17/05/1988

Canuto Ignacio
6

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

20/02/1986

Canuto Ignacio
6

Hậu vệ

20/02/1986

Luna Carlos
7

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

17/01/1982

Luna Carlos
7

Tiền đạo

17/01/1982

Galmarini Martin
8

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

28/02/1982

Galmarini Martin
8

Tiền vệ

28/02/1982

Morales Diego
10

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

29/11/1986

Morales Diego
10

Tiền vệ

29/11/1986

Crivelli Federico
12

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

28/01/1982

Crivelli Federico
12

Thủ môn

28/01/1982

Ruiz Brian Nicolas
13

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

02/05/1998

Ruiz Brian Nicolas
13

Hậu vệ

02/05/1998

Perez Acuna Matias
17

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

09/02/1994

Perez Acuna Matias
17

Hậu vệ

09/02/1994

Bustamante, Franco
18

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

15/03/1999

Bustamante, Franco
18

Tiền vệ

15/03/1999

Alcoba Gerardo
19

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

25/11/1984

Alcoba Gerardo
19

Hậu vệ

25/11/1984

Rodriguez, Lucas
20

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

27/09/1993

Rodriguez, Lucas
20

Hậu vệ

27/09/1993

Prediger Sebastian
21

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

04/09/1986

Prediger Sebastian
21

Tiền vệ

04/09/1986

Ortiz Jorge
22

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

20/06/1984

Ortiz Jorge
22

Tiền vệ

20/06/1984

Merinelli Gonzalo
23

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

07/02/1989

Merinelli Gonzalo
23

Thủ môn

07/02/1989

Cardozo Agustin
27

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

30/05/1997

Cardozo Agustin
27

Tiền vệ

30/05/1997

Gutierrez, Pedro
28

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

10/03/1997

Gutierrez, Pedro
28

Tiền vệ

10/03/1997

Sosa, Diego
29

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

28/07/1997

Sosa, Diego
29

Hậu vệ

28/07/1997

Bolano Ivan
30

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

15/05/1998

Bolano Ivan
30

Tiền đạo

15/05/1998

Nutz, Laureano
31

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

01/05/1999

Nutz, Laureano
31

Hậu vệ

01/05/1999

Wolff Marco
34

Thủ môn

Quốc gia: Argentina

14/12/1996

Wolff Marco
34

Thủ môn

14/12/1996

Mazzantti Walter
36

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

05/09/1996

Mazzantti Walter
36

Tiền đạo

05/09/1996