ca cerro

Montevideo - Uruguay

Quốc tịch : Uruguay | Sân nhà: Estadio Luis Troccoli | Sức chứa: 25,000

Logo CA Cerro

HUẤN LUYỆN VIÊN

Correa, Fernando

CẦU THỦ

1

Deniz, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

1

Formento, Rodrigo

Vị trí: Thủ môn

2

Torres, Darwin

Vị trí: Hậu vệ

3

Diaz, Emiliano

Vị trí: Hậu vệ

4

Rodriguez, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

Reynoso, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

5

Pellejero, Richard

Vị trí: Tiền vệ

6

Zazpe, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

Puente, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Toranza, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

7

Ciganda, Santiago

Vị trí: Tiền đạo

8

Klein, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

9

Gonzalez, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

10

Hernandez, Anibal

Vị trí: Tiền vệ

11

Franco, Maureen

Vị trí: Tiền đạo

11

Acevedo, Luis

Vị trí: Tiền đạo

12

Irrazabal, Yonatan

Vị trí: Thủ môn

13

Izquierdo, Juan

Vị trí: Hậu vệ

14

Tamareo, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

15

Quiroz, Franco

Vị trí: Tiền vệ

15

Nunez, Richard

Vị trí: Tiền vệ

15

Alvarez, Ronald

Vị trí: Tiền vệ

16

Paiva, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

17

Pinheiro, Brahyan

Vị trí: Hậu vệ

18

Acuna, Hector

Vị trí: Tiền đạo

19

Lopez, Franco

Vị trí: Tiền đạo

20

Porras, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

22

Sant'Anna, Agustin

Vị trí: Hậu vệ

24

Nunez, Christian

Vị trí: Hậu vệ

27

Negreira, Enzo

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Correa, Fernando

CẦU THỦ

1

Deniz, Jonathan

Vị trí: Thủ môn

1

Formento, Rodrigo

Vị trí: Thủ môn

2

Torres, Darwin

Vị trí: Hậu vệ

3

Diaz, Emiliano

Vị trí: Hậu vệ

4

Rodriguez, Guillermo

Vị trí: Hậu vệ

Reynoso, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

5

Pellejero, Richard

Vị trí: Tiền vệ

6

Zazpe, Leandro

Vị trí: Hậu vệ

Puente, Federico

Vị trí: Tiền vệ

Toranza, Roberto

Vị trí: Tiền đạo

7

Ciganda, Santiago

Vị trí: Tiền đạo

8

Klein, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

9

Gonzalez, Nicolas

Vị trí: Tiền đạo

10

Hernandez, Anibal

Vị trí: Tiền vệ

11

Franco, Maureen

Vị trí: Tiền đạo

11

Acevedo, Luis

Vị trí: Tiền đạo

12

Irrazabal, Yonatan

Vị trí: Thủ môn

13

Izquierdo, Juan

Vị trí: Hậu vệ

14

Tamareo, Lucas

Vị trí: Tiền vệ

15

Quiroz, Franco

Vị trí: Tiền vệ

15

Nunez, Richard

Vị trí: Tiền vệ

15

Alvarez, Ronald

Vị trí: Tiền vệ

16

Paiva, Leandro

Vị trí: Tiền vệ

17

Pinheiro, Brahyan

Vị trí: Hậu vệ

18

Acuna, Hector

Vị trí: Tiền đạo

19

Lopez, Franco

Vị trí: Tiền đạo

20

Porras, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

22

Sant'Anna, Agustin

Vị trí: Hậu vệ

24

Nunez, Christian

Vị trí: Hậu vệ

27

Negreira, Enzo

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu CA Cerro

Giờ Chủ Tỷ số Khách Châu Á Hiệp 1

Kết quả thi đấu CA Cerro

Huấn luyện viên

Correa, Fernando

Quốc gia: Uruguay

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

23/08/1990

1

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

25/09/1999

2

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

16/02/1991

3

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

29/06/1990

4

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

21/03/1984

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

15/04/1994

5

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

30/05/1976

6

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

29/04/1994

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

29/12/1995

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

14/01/1995

7

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

16/01/1994

8

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

09/01/1987

9

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

23/06/1997

10

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

29/06/1986

11

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

13/12/1983

11

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

05/10/1996

12

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

12/02/1988

13

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

04/07/1997

14

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

26/01/1988

15

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

10/09/1990

15

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

25/10/1997

15

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

14/11/1997

16

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

15/02/1994

17

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

22/05/1995

18

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

27/10/1981

19

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

20/10/1992

20

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

31/01/1984

22

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

27/09/1997

24

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

24/09/1982

27

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

21/03/1997

728x90
130x300
130x300