ca cerro

Montevideo - Uruguay

Quốc tịch : Uruguay | Sân nhà: Estadio Luis Troccoli | Sức chứa: 25,000

Logo CA Cerro

HUẤN LUYỆN VIÊN

Gonzalez, Jorge

CẦU THỦ

1

Techera, Carlos

Vị trí: Thủ môn

Santana, Ariel

Vị trí: Hậu vệ

2

Gonzalez, Richard Martin

Vị trí: Hậu vệ

3

Diaz, Emiliano

Vị trí: Hậu vệ

4

Furtado, Nahuel

Vị trí: Hậu vệ

5

Pellejero, Richard

Vị trí: Tiền vệ

6

Moreira, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

7

Peraza, Facundo

Vị trí: Tiền đạo

8

Klein, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

9

Roldan, Nahuel

Vị trí: Tiền đạo

10

Fernandez, Pablo

Vị trí: Tiền đạo

11

Casas, Diego

Vị trí: Tiền đạo

12

Hernandez, Gaston

Vị trí: Thủ môn

13

Puente, Federico

Vị trí: Tiền vệ

14

Porras, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

15

Nunez, Richard

Vị trí: Tiền vệ

16

Negreira, Enzo

Vị trí: Tiền đạo

17

Pinheiro, Brahyan

Vị trí: Hậu vệ

17

Alonso, Federico

Vị trí: Hậu vệ

20

Izquierdo, Rodrigo

Vị trí: Hậu vệ

22

Viera, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

23

Alvarez, Ronald

Vị trí: Tiền vệ

25

Formento, Rodrigo

Vị trí: Thủ môn

26

Brasil, Mauro

Vị trí: Hậu vệ

Hernandez, Agustin

Vị trí: Tiền vệ

18

Pintos Pintos, Gonzalo Martin

Vị trí: Tiền đạo

21

Costa, Ayrton

Vị trí: Tiền vệ

27

Santana, Nahuel

Vị trí: Tiền vệ

28

Pintos, John

Vị trí: Tiền vệ

30

Francia Da Rosa, Robert Agustin

Vị trí: Hậu vệ

32

Tancredi, Jose Luis

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Gonzalez, Jorge

CẦU THỦ

1

Techera, Carlos

Vị trí: Thủ môn

Santana, Ariel

Vị trí: Hậu vệ

2

Gonzalez, Richard Martin

Vị trí: Hậu vệ

3

Diaz, Emiliano

Vị trí: Hậu vệ

4

Furtado, Nahuel

Vị trí: Hậu vệ

5

Pellejero, Richard

Vị trí: Tiền vệ

6

Moreira, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

7

Peraza, Facundo

Vị trí: Tiền đạo

8

Klein, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

9

Roldan, Nahuel

Vị trí: Tiền đạo

10

Fernandez, Pablo

Vị trí: Tiền đạo

11

Casas, Diego

Vị trí: Tiền đạo

12

Hernandez, Gaston

Vị trí: Thủ môn

13

Puente, Federico

Vị trí: Tiền vệ

14

Porras, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

15

Nunez, Richard

Vị trí: Tiền vệ

16

Negreira, Enzo

Vị trí: Tiền đạo

17

Pinheiro, Brahyan

Vị trí: Hậu vệ

17

Alonso, Federico

Vị trí: Hậu vệ

20

Izquierdo, Rodrigo

Vị trí: Hậu vệ

22

Viera, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

23

Alvarez, Ronald

Vị trí: Tiền vệ

25

Formento, Rodrigo

Vị trí: Thủ môn

26

Brasil, Mauro

Vị trí: Hậu vệ

Hernandez, Agustin

Vị trí: Tiền vệ

18

Pintos Pintos, Gonzalo Martin

Vị trí: Tiền đạo

21

Costa, Ayrton

Vị trí: Tiền vệ

27

Santana, Nahuel

Vị trí: Tiền vệ

28

Pintos, John

Vị trí: Tiền vệ

30

Francia Da Rosa, Robert Agustin

Vị trí: Hậu vệ

32

Tancredi, Jose Luis

Vị trí: Tiền vệ

Kết quả thi đấu CA Cerro

Huấn luyện viên

Gonzalez, Jorge

Quốc gia: Uruguay

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

28/04/1992

Hậu vệ

Quốc gia: Đài Loan

27/09/1997

2

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

03/06/1994

3

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

29/06/1990

4

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

20/03/1998

5

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

30/05/1976

6

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

06/07/1997

7

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

27/07/1992

8

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

09/01/1987

9

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

21/12/1998

10

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

08/12/1987

11

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

04/03/1995

12

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

19/01/1996

13

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

29/12/1995

14

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

31/01/1984

15

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

25/10/1997

16

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

21/03/1997

17

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

22/05/1995

17

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

04/04/1991

20

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

13/02/1995

22

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

04/06/1998

23

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

14/11/1997

25

Thủ môn

Quốc gia: Uruguay

25/09/1999

26

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

27/04/1999

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

19/07/1998

18

Tiền đạo

Quốc gia: Uruguay

16/02/1998

21

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

07/07/1998

27

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

04/01/1997

28

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

14/01/1996

30

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

24/07/1998

32

Tiền vệ

Quốc gia: Uruguay

14/02/1983

728x90
130x300
130x300