ca cerro

Montevideo - Uruguay

Quốc tịch : Uruguay | Sân nhà: Estadio Luis Troccoli | Sức chứa: 25,000

Logo CA Cerro

HUẤN LUYỆN VIÊN

Martinez, Richard

CẦU THỦ

1

Techera, Carlos

Vị trí: Thủ môn

2

Gonzalez, Richard Martin

Vị trí: Hậu vệ

3

Diaz, Emiliano

Vị trí: Hậu vệ

4

Furtado, Nahuel

Vị trí: Hậu vệ

Santana, Ariel

Vị trí: Hậu vệ

5

Pellejero, Richard

Vị trí: Tiền vệ

6

Moreira, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

7

Peraza, Facundo

Vị trí: Tiền đạo

8

Klein, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

9

Roldan, Nahuel

Vị trí: Tiền đạo

10

Fernandez, Pablo

Vị trí: Tiền đạo

11

Casas, Diego

Vị trí: Tiền đạo

12

Hernandez, Gaston

Vị trí: Thủ môn

13

Puente, Federico

Vị trí: Tiền vệ

14

Porras, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

15

Nunez, Richard

Vị trí: Tiền vệ

17

Pinheiro, Brahyan

Vị trí: Hậu vệ

21

Costa, Ayrton

Vị trí: Tiền vệ

Andrade, Federico

Vị trí: Tiền đạo

16

Negreira, Enzo

Vị trí: Tiền đạo

18

Pintos Pintos, Gonzalo Martin

Vị trí: Tiền đạo

19

Tancredi, Jose Luis

Vị trí: Tiền vệ

20

Izquierdo, Rodrigo

Vị trí: Hậu vệ

21

Machado, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

22

Viera, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

23

Alvarez, Ronald

Vị trí: Tiền vệ

25

Formento, Rodrigo

Vị trí: Thủ môn

26

Brasil, Mauro

Vị trí: Hậu vệ

27

Santana, Nahuel

Vị trí: Tiền vệ

27

Alonso, Federico

Vị trí: Hậu vệ

28

Pintos, John

Vị trí: Tiền vệ

30

Hernandez, Agustin

Vị trí: Tiền vệ

30

Francia Da Rosa, Robert Agustin

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Martinez, Richard

CẦU THỦ

1

Techera, Carlos

Vị trí: Thủ môn

2

Gonzalez, Richard Martin

Vị trí: Hậu vệ

3

Diaz, Emiliano

Vị trí: Hậu vệ

4

Furtado, Nahuel

Vị trí: Hậu vệ

Santana, Ariel

Vị trí: Hậu vệ

5

Pellejero, Richard

Vị trí: Tiền vệ

6

Moreira, Kevin

Vị trí: Hậu vệ

7

Peraza, Facundo

Vị trí: Tiền đạo

8

Klein, Felipe

Vị trí: Tiền đạo

9

Roldan, Nahuel

Vị trí: Tiền đạo

10

Fernandez, Pablo

Vị trí: Tiền đạo

11

Casas, Diego

Vị trí: Tiền đạo

12

Hernandez, Gaston

Vị trí: Thủ môn

13

Puente, Federico

Vị trí: Tiền vệ

14

Porras, Gonzalo

Vị trí: Tiền vệ

15

Nunez, Richard

Vị trí: Tiền vệ

17

Pinheiro, Brahyan

Vị trí: Hậu vệ

21

Costa, Ayrton

Vị trí: Tiền vệ

Andrade, Federico

Vị trí: Tiền đạo

16

Negreira, Enzo

Vị trí: Tiền đạo

18

Pintos Pintos, Gonzalo Martin

Vị trí: Tiền đạo

19

Tancredi, Jose Luis

Vị trí: Tiền vệ

20

Izquierdo, Rodrigo

Vị trí: Hậu vệ

21

Machado, Alexander

Vị trí: Tiền đạo

22

Viera, Santiago

Vị trí: Tiền vệ

23

Alvarez, Ronald

Vị trí: Tiền vệ

25

Formento, Rodrigo

Vị trí: Thủ môn

26

Brasil, Mauro

Vị trí: Hậu vệ

27

Santana, Nahuel

Vị trí: Tiền vệ

27

Alonso, Federico

Vị trí: Hậu vệ

28

Pintos, John

Vị trí: Tiền vệ

30

Hernandez, Agustin

Vị trí: Tiền vệ

30

Francia Da Rosa, Robert Agustin

Vị trí: Hậu vệ