bury fc

Bury - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Gigg Lane | Sức chứa: 11,840

Logo Bury FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lowe, Ryan

CẦU THỦ

1

Joe Murphy

Vị trí: Thủ môn

2

Tom Miller

Vị trí: Hậu vệ

3

Christopher Stokes

Vị trí: Hậu vệ

4

Aimson, Will

Vị trí: Hậu vệ

5

Adam Thompson

Vị trí: Hậu vệ

6

Eoghan O'Connell

Vị trí: Hậu vệ

7

Nicky Adams

Vị trí: Tiền vệ

8

Stephen Dawson

Vị trí: Tiền vệ

9

Jermaine Beckford

Vị trí: Tiền đạo

10

Danny Mayor

Vị trí: Tiền vệ

11

Jordan Rossiter

Vị trí: Tiền vệ

14

Phil Edwards

Vị trí: Hậu vệ

15

Byron Moore

Vị trí: Tiền đạo

16

Cooney, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

18

Dominic Telford

Vị trí: Tiền đạo

19

Wharton, Scott

Vị trí: Hậu vệ

Da Silva, Wealth

Vị trí: Tiền vệ

20

Adams, Joe

Vị trí: Tiền vệ

21

Callum McFadzean

Vị trí: Tiền vệ

26

Jay O'Shea

Vị trí: Tiền vệ

28

Shotton, Saul

Vị trí: Tiền vệ

29

Hulme, Callum

Vị trí: Tiền đạo

31

Neil Danns

Vị trí: Tiền vệ

32

Caolan Lavery

Vị trí: Tiền đạo

35

Scott Burgess

Vị trí: Tiền vệ

36

Nicky Maynard

Vị trí: Tiền đạo

37

Nyaupembe, Dougie

Vị trí: Hậu vệ

43

Maloney, Scott

Vị trí: Thủ môn

Archer, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

27

Omotayo, Gold

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Lowe, Ryan

CẦU THỦ

1

Joe Murphy

Vị trí: Thủ môn

2

Tom Miller

Vị trí: Hậu vệ

3

Christopher Stokes

Vị trí: Hậu vệ

4

Aimson, Will

Vị trí: Hậu vệ

5

Adam Thompson

Vị trí: Hậu vệ

6

Eoghan O'Connell

Vị trí: Hậu vệ

7

Nicky Adams

Vị trí: Tiền vệ

8

Stephen Dawson

Vị trí: Tiền vệ

9

Jermaine Beckford

Vị trí: Tiền đạo

10

Danny Mayor

Vị trí: Tiền vệ

11

Jordan Rossiter

Vị trí: Tiền vệ

14

Phil Edwards

Vị trí: Hậu vệ

15

Byron Moore

Vị trí: Tiền đạo

16

Cooney, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

18

Dominic Telford

Vị trí: Tiền đạo

19

Wharton, Scott

Vị trí: Hậu vệ

Da Silva, Wealth

Vị trí: Tiền vệ

20

Adams, Joe

Vị trí: Tiền vệ

21

Callum McFadzean

Vị trí: Tiền vệ

26

Jay O'Shea

Vị trí: Tiền vệ

28

Shotton, Saul

Vị trí: Tiền vệ

29

Hulme, Callum

Vị trí: Tiền đạo

31

Neil Danns

Vị trí: Tiền vệ

32

Caolan Lavery

Vị trí: Tiền đạo

35

Scott Burgess

Vị trí: Tiền vệ

36

Nicky Maynard

Vị trí: Tiền đạo

37

Nyaupembe, Dougie

Vị trí: Hậu vệ

43

Maloney, Scott

Vị trí: Thủ môn

Archer, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

27

Omotayo, Gold

Vị trí: Tiền đạo

Lịch thi đấu Bury FC

Kết quả thi đấu Bury FC

Huấn luyện viên

Lowe, Ryan

Quốc gia: Anh

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Ireland

21/08/1981

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

29/06/1990

3

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

08/03/1991

4

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1994

5

Hậu vệ

Quốc gia: Bắc Ireland

28/09/1992

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

13/08/1995

7

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

16/10/1986

8

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

04/12/1985

9

Tiền đạo

Quốc gia: Jamaica

09/12/1983

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

18/10/1990

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

24/03/1997

14

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

08/11/1985

15

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

24/08/1988

16

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

26/02/2000

18

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

05/12/1996

19

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

03/10/1997

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

09/03/2000

20

Tiền vệ

Quốc gia: Xứ Wales

13/02/2001

21

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

16/01/1994

26

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

10/08/1988

28

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

10/11/2000

29

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

10/11/2000

31

Tiền vệ

Quốc gia: Guyana

23/11/1982

32

Tiền đạo

Quốc gia: Bắc Ireland

22/10/1992

35

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

27/06/1996

36

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

11/12/1986

37

Hậu vệ

Quốc gia: Zimbabwe

02/10/1999

43

Thủ môn

Quốc gia: Anh

05/02/2001

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

11/11/1995

27

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

27/01/1994

728x90
130x300
130x300