bury fc

Bury - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Gigg Lane | Sức chứa: 11,840

Bury FC

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wilkinson, Paul
Wilkinson, Paul

CẦU THỦ

Tom Miller
2

Tom Miller

Vị trí: Hậu vệ

Adam Thompson
5

Adam Thompson

Vị trí: Hậu vệ

Eoghan O'Connell
6

Eoghan O'Connell

Vị trí: Hậu vệ

Da Silva, Wealth

Da Silva, Wealth

Vị trí: Tiền vệ

Stephen Dawson
8

Stephen Dawson

Vị trí: Tiền vệ

Archer, Jordan

Archer, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Jermaine Beckford
9

Jermaine Beckford

Vị trí: Tiền đạo

Phil Edwards
14

Phil Edwards

Vị trí: Hậu vệ

Byron Moore
15

Byron Moore

Vị trí: Tiền đạo

Cooney, Ryan
16

Cooney, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Adams, Joe
20

Adams, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Joe Skarz
23

Joe Skarz

Vị trí: Hậu vệ

Omotayo, Gold
27

Omotayo, Gold

Vị trí: Tiền đạo

Shotton, Saul
28

Shotton, Saul

Vị trí: Tiền vệ

Hulme, Callum
29

Hulme, Callum

Vị trí: Tiền đạo

Neil Danns
31

Neil Danns

Vị trí: Tiền vệ

Harry Bunn
33

Harry Bunn

Vị trí: Tiền đạo

Nyaupembe, Dougie
37

Nyaupembe, Dougie

Vị trí: Hậu vệ

Seriki, Femi
42

Seriki, Femi

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Wilkinson, Paul
Wilkinson, Paul

CẦU THỦ

Tom Miller
2

Tom Miller

Vị trí: Hậu vệ

Adam Thompson
5

Adam Thompson

Vị trí: Hậu vệ

Eoghan O'Connell
6

Eoghan O'Connell

Vị trí: Hậu vệ

Da Silva, Wealth

Da Silva, Wealth

Vị trí: Tiền vệ

Stephen Dawson
8

Stephen Dawson

Vị trí: Tiền vệ

Archer, Jordan

Archer, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Jermaine Beckford
9

Jermaine Beckford

Vị trí: Tiền đạo

Phil Edwards
14

Phil Edwards

Vị trí: Hậu vệ

Byron Moore
15

Byron Moore

Vị trí: Tiền đạo

Cooney, Ryan
16

Cooney, Ryan

Vị trí: Tiền vệ

Adams, Joe
20

Adams, Joe

Vị trí: Tiền vệ

Joe Skarz
23

Joe Skarz

Vị trí: Hậu vệ

Omotayo, Gold
27

Omotayo, Gold

Vị trí: Tiền đạo

Shotton, Saul
28

Shotton, Saul

Vị trí: Tiền vệ

Hulme, Callum
29

Hulme, Callum

Vị trí: Tiền đạo

Neil Danns
31

Neil Danns

Vị trí: Tiền vệ

Harry Bunn
33

Harry Bunn

Vị trí: Tiền đạo

Nyaupembe, Dougie
37

Nyaupembe, Dougie

Vị trí: Hậu vệ

Seriki, Femi
42

Seriki, Femi

Vị trí: Tiền vệ