Bursaspor

Quốc gia : Turkey | Sân nhà: Timsah Arena | Sức chứa: 43,761

Bursaspor

Bursaspor

Quốc gia : Turkey | Sân nhà: Timsah Arena | | Sức chứa: 43,761

Bursaspor

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Uzulmez, Ibrahim

Quốc gia: Turkey

Cầu thủ
Ozkan Serdar
0

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

01/01/1987

Ozkan Serdar
0

Tiền vệ

01/01/1987

Sefil, Gurkan
0

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

01/07/1998

Sefil, Gurkan
0

Tiền vệ

01/07/1998

Atasayar Onur
3

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

01/01/1995

Atasayar Onur
3

Hậu vệ

01/01/1995

Koz Cuneyt
4

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

12/10/1992

Koz Cuneyt
4

Hậu vệ

12/10/1992

Aydogan Emirhan
5

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

26/06/1997

Aydogan Emirhan
5

Tiền vệ

26/06/1997

Keskin, Ramazan
6

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

04/01/1999

Keskin, Ramazan
6

Tiền vệ

04/01/1999

Kapacak, Burak
7

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

08/12/1999

Kapacak, Burak
7

Hậu vệ

08/12/1999

Atanasov Jani
8

Tiền vệ

Quốc gia: North Macedonia

31/10/1999

Atanasov Jani
8

Tiền vệ

31/10/1999

Kanatsizkus Kubilay
9

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

28/03/1997

Kanatsizkus Kubilay
9

Tiền đạo

28/03/1997

Hurmaci Ozer
10

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

20/11/1986

Hurmaci Ozer
10

Tiền vệ

20/11/1986

Seleznyov Yevhen
11

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

20/07/1985

Seleznyov Yevhen
11

Tiền đạo

20/07/1985

Abdullahi Shehu
12

Hậu vệ

Quốc gia: Nigeria

12/03/1993

Abdullahi Shehu
12

Hậu vệ

12/03/1993

Latovlevici, Iasmin
14

Hậu vệ

Quốc gia: Romania

11/05/1986

Latovlevici, Iasmin
14

Hậu vệ

11/05/1986

Akgun Aykut
15

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

18/09/1987

Akgun Aykut
15

Tiền vệ

18/09/1987

Aydin Recep
17

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

27/01/1990

Aydin Recep
17

Tiền vệ

27/01/1990

Akman, Ali
18

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

18/04/2002

Akman, Ali
18

Tiền đạo

18/04/2002

Sahin, Selcuk
19

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

31/01/1981

Sahin, Selcuk
19

Tiền vệ

31/01/1981

Araz Musa
20

Tiền vệ

Quốc gia: Switzerland

17/01/1994

Araz Musa
20

Tiền vệ

17/01/1994

Cokcalis, Ismail
22

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

21/06/2000

Cokcalis, Ismail
22

Hậu vệ

21/06/2000

Igor
23

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

04/05/1996

Igor
23

Tiền vệ

04/05/1996

Piri Onurcan
24

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

28/09/1994

Piri Onurcan
24

Thủ môn

28/09/1994

Akbaba Caglar
25

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

17/03/1995

Akbaba Caglar
25

Thủ môn

17/03/1995

Dursun, Sedat
27

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

23/03/1997

Dursun, Sedat
27

Tiền vệ

23/03/1997

Kayar, Enes
29

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

01/03/2000

Kayar, Enes
29

Hậu vệ

01/03/2000

Hanli Rustu
30

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

03/01/1997

Hanli Rustu
30

Hậu vệ

03/01/1997

Dadakdeniz Araberk
35

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

05/08/1999

Dadakdeniz Araberk
35

Thủ môn

05/08/1999

Altiparmak Burak
36

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

15/10/1990

Altiparmak Burak
36

Tiền vệ

15/10/1990

Yurdakul, Canberk
40

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

30/04/2001

Yurdakul, Canberk
40

Thủ môn

30/04/2001

Ozcan, Ahmet Furkan
54

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

14/01/1999

Ozcan, Ahmet Furkan
54

Tiền vệ

14/01/1999

Diarra Mamadou
66

Hậu vệ

Quốc gia: Senegal

20/12/1997

Diarra Mamadou
66

Hậu vệ

20/12/1997

Cavusluk Ismail Can
76

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

29/03/1996

Cavusluk Ismail Can
76

Tiền đạo

29/03/1996

Koc, Ozan Ismail
79

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

06/01/2001

Koc, Ozan Ismail
79

Tiền vệ

06/01/2001

Kor, Batuhan
80

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

09/03/2001

Kor, Batuhan
80

Tiền đạo

09/03/2001

Guler, Eren
82

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

29/01/2003

Guler, Eren
82

Tiền đạo

29/01/2003

Turan, Ibrahim
83

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

01/01/2001

Turan, Ibrahim
83

Tiền vệ

01/01/2001

Kurtulus, Ertugrul
84

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

22/08/2002

Kurtulus, Ertugrul
84

Hậu vệ

22/08/2002

Karaer Anil
88

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

04/07/1988

Karaer Anil
88

Hậu vệ

04/07/1988

Akgonul, Berk
97

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

09/03/2000

Akgonul, Berk
97

Tiền đạo

09/03/2000