bungary

- Bungary

Quốc tịch : Bungary | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Logo Bungary

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hubchev, Petar

CẦU THỦ

1

Dimitar Ivanov Evtimov

Vị trí: Thủ môn

2

Popov, Strahil

Vị trí: Hậu vệ

3

Zanev, Petar

Vị trí: Hậu vệ

4

Hadzhiev, Kamen

Vị trí: Hậu vệ

5

Nikolay Georgiev Bodurov

Vị trí: Hậu vệ

6

Simeon Slavchev

Vị trí: Tiền vệ

7

Georgi Kostadinov

Vị trí: Tiền vệ

8

Todor Nedelev

Vị trí: Tiền vệ

9

Spas Delev

Vị trí: Tiền vệ

10

Popov, Ivelin

Vị trí: Tiền vệ

11

Antonio Vutov

Vị trí: Tiền vệ

12

Antov, Valentin

Vị trí: Hậu vệ

13

Mihaylov, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

14

Anton Nedyalkov

Vị trí: Hậu vệ

15

Bozhikov, Vasil

Vị trí: Hậu vệ

16

Ivanov, Galin

Vị trí: Tiền vệ

17

Minchev, Martin Yankov

Vị trí: Tiền đạo

18

Ivaylo Chochev

Vị trí: Tiền vệ

19

Kostov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

19

Despodov, Kiril

Vị trí: Tiền đạo

19

Vasilev, Radoslav

Vị trí: Tiền đạo

20

Kristiyan Malinov

Vị trí: Tiền vệ

21

Radoslav Kirilov

Vị trí: Tiền đạo

22

Dimitrov, Nikolay

Vị trí: Tiền vệ

23

Iliev, Plamen

Vị trí: Thủ môn

23

Blagoy Makendzhiev

Vị trí: Thủ môn

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hubchev, Petar

CẦU THỦ

1

Dimitar Ivanov Evtimov

Vị trí: Thủ môn

2

Popov, Strahil

Vị trí: Hậu vệ

3

Zanev, Petar

Vị trí: Hậu vệ

4

Hadzhiev, Kamen

Vị trí: Hậu vệ

5

Nikolay Georgiev Bodurov

Vị trí: Hậu vệ

6

Simeon Slavchev

Vị trí: Tiền vệ

7

Georgi Kostadinov

Vị trí: Tiền vệ

8

Todor Nedelev

Vị trí: Tiền vệ

9

Spas Delev

Vị trí: Tiền vệ

10

Popov, Ivelin

Vị trí: Tiền vệ

11

Antonio Vutov

Vị trí: Tiền vệ

12

Antov, Valentin

Vị trí: Hậu vệ

13

Mihaylov, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

14

Anton Nedyalkov

Vị trí: Hậu vệ

15

Bozhikov, Vasil

Vị trí: Hậu vệ

16

Ivanov, Galin

Vị trí: Tiền vệ

17

Minchev, Martin Yankov

Vị trí: Tiền đạo

18

Ivaylo Chochev

Vị trí: Tiền vệ

19

Kostov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

19

Despodov, Kiril

Vị trí: Tiền đạo

19

Vasilev, Radoslav

Vị trí: Tiền đạo

20

Kristiyan Malinov

Vị trí: Tiền vệ

21

Radoslav Kirilov

Vị trí: Tiền đạo

22

Dimitrov, Nikolay

Vị trí: Tiền vệ

23

Iliev, Plamen

Vị trí: Thủ môn

23

Blagoy Makendzhiev

Vị trí: Thủ môn