bungary

- Bungary

Quốc tịch : Bungary | Sân nhà: | Sức chứa: 0

Bungary

HUẤN LUYỆN VIÊN

Balakov, Krasimir
Balakov, Krasimir

CẦU THỦ

Ivanov, Hristo
1

Ivanov, Hristo

Vị trí: Thủ môn

Popov, Strahil
2

Popov, Strahil

Vị trí: Hậu vệ

Stoyanov, Krum
3

Stoyanov, Krum

Vị trí: Hậu vệ

Genev, Viktor
4

Genev, Viktor

Vị trí: Hậu vệ

Turitsov, Ivan

Turitsov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Hadzhiev, Kamen
4

Hadzhiev, Kamen

Vị trí: Hậu vệ

Nikolay Georgiev Bodurov
5

Nikolay Georgiev Bodurov

Vị trí: Hậu vệ

Dimitrov, Kristian
5

Dimitrov, Kristian

Vị trí: Hậu vệ

Sarmov, Georgi
6

Sarmov, Georgi

Vị trí: Tiền vệ

Georgi Kostadinov
7

Georgi Kostadinov

Vị trí: Tiền vệ

Todor Nedelev
8

Todor Nedelev

Vị trí: Tiền vệ

Despodov, Kiril
9

Despodov, Kiril

Vị trí: Tiền đạo

Popov, Ivelin
10

Popov, Ivelin

Vị trí: Tiền vệ

Ivanov, Stanislav
11

Ivanov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

Ivan Bandalovski
11

Ivan Bandalovski

Vị trí: Hậu vệ

Mihaylov, Nikolay
13

Mihaylov, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

Anton Nedyalkov
14

Anton Nedyalkov

Vị trí: Hậu vệ

Bozhikov, Vasil
15

Bozhikov, Vasil

Vị trí: Hậu vệ

Kristiyan Malinov
16

Kristiyan Malinov

Vị trí: Tiền vệ

Kostov, Stanislav
19

Kostov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

Goranov, Ivan
20

Goranov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Rusev, Georgi Iliev
21

Rusev, Georgi Iliev

Vị trí: Tiền vệ

Iliev, Plamen
23

Iliev, Plamen

Vị trí: Thủ môn

Marcelinho

Marcelinho

Vị trí: Tiền vệ

Chunchukov, Tsvetelin
17

Chunchukov, Tsvetelin

Vị trí: Tiền đạo

Ivanov, Galin
18

Ivanov, Galin

Vị trí: Tiền vệ

Isa, Ismail
19

Isa, Ismail

Vị trí: Tiền đạo

Minchev, Martin Yankov
22

Minchev, Martin Yankov

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Balakov, Krasimir
Balakov, Krasimir

CẦU THỦ

Ivanov, Hristo
1

Ivanov, Hristo

Vị trí: Thủ môn

Popov, Strahil
2

Popov, Strahil

Vị trí: Hậu vệ

Stoyanov, Krum
3

Stoyanov, Krum

Vị trí: Hậu vệ

Genev, Viktor
4

Genev, Viktor

Vị trí: Hậu vệ

Turitsov, Ivan

Turitsov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Hadzhiev, Kamen
4

Hadzhiev, Kamen

Vị trí: Hậu vệ

Nikolay Georgiev Bodurov
5

Nikolay Georgiev Bodurov

Vị trí: Hậu vệ

Dimitrov, Kristian
5

Dimitrov, Kristian

Vị trí: Hậu vệ

Sarmov, Georgi
6

Sarmov, Georgi

Vị trí: Tiền vệ

Georgi Kostadinov
7

Georgi Kostadinov

Vị trí: Tiền vệ

Todor Nedelev
8

Todor Nedelev

Vị trí: Tiền vệ

Despodov, Kiril
9

Despodov, Kiril

Vị trí: Tiền đạo

Popov, Ivelin
10

Popov, Ivelin

Vị trí: Tiền vệ

Ivanov, Stanislav
11

Ivanov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

Ivan Bandalovski
11

Ivan Bandalovski

Vị trí: Hậu vệ

Mihaylov, Nikolay
13

Mihaylov, Nikolay

Vị trí: Thủ môn

Anton Nedyalkov
14

Anton Nedyalkov

Vị trí: Hậu vệ

Bozhikov, Vasil
15

Bozhikov, Vasil

Vị trí: Hậu vệ

Kristiyan Malinov
16

Kristiyan Malinov

Vị trí: Tiền vệ

Kostov, Stanislav
19

Kostov, Stanislav

Vị trí: Tiền đạo

Goranov, Ivan
20

Goranov, Ivan

Vị trí: Hậu vệ

Rusev, Georgi Iliev
21

Rusev, Georgi Iliev

Vị trí: Tiền vệ

Iliev, Plamen
23

Iliev, Plamen

Vị trí: Thủ môn

Marcelinho

Marcelinho

Vị trí: Tiền vệ

Chunchukov, Tsvetelin
17

Chunchukov, Tsvetelin

Vị trí: Tiền đạo

Ivanov, Galin
18

Ivanov, Galin

Vị trí: Tiền vệ

Isa, Ismail
19

Isa, Ismail

Vị trí: Tiền đạo

Minchev, Martin Yankov
22

Minchev, Martin Yankov

Vị trí: Tiền đạo