bsg chemie leipzig

Leipzig -

Quốc tịch : | Sân nhà: Alfred-Kunze-Sportpark | Sức chứa: 4,999

Logo BSG CHEMIE LEIPZIG

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

2

Rode, Sascha

Vị trí: Hậu vệ

3

Karau, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

4

Wajer, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

5

Opolka, Niklas

Vị trí: Tiền vệ

6

Wendschuch, Andy

Vị trí: Tiền vệ

7

Bury, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

8

Trogrlic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

9

Berger, Eric

Vị trí: Hậu vệ

10

Heinze, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

11

Bottger, Marc

Vị trí: Tiền vệ

12

Kamin, Rene

Vị trí: Thủ môn

12

Kirstein, Florian

Vị trí: Tiền vệ

13

Schmidt, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

15

Berg, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

16

Heine, Dominic

Vị trí: Thủ môn

17

Omote, Ryutare

Vị trí: Tiền đạo

18

Wendt, Phillipp

Vị trí: Tiền vệ

19

Kessler, Max

Vị trí: Tiền đạo

23

Stelmak, Branden

Vị trí: Tiền đạo

27

Schmidt, Florian

Vị trí: Tiền đạo

31

Latendresse, Julien

Vị trí: Thủ môn

39

Schmidt, Lars

Vị trí: Tiền vệ

77

Druschky, Kai

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

2

Rode, Sascha

Vị trí: Hậu vệ

3

Karau, Stefan

Vị trí: Hậu vệ

4

Wajer, Manuel

Vị trí: Hậu vệ

5

Opolka, Niklas

Vị trí: Tiền vệ

6

Wendschuch, Andy

Vị trí: Tiền vệ

7

Bury, Alexander

Vị trí: Tiền vệ

8

Trogrlic, Marko

Vị trí: Hậu vệ

9

Berger, Eric

Vị trí: Hậu vệ

10

Heinze, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

11

Bottger, Marc

Vị trí: Tiền vệ

12

Kamin, Rene

Vị trí: Thủ môn

12

Kirstein, Florian

Vị trí: Tiền vệ

13

Schmidt, Benjamin

Vị trí: Tiền vệ

15

Berg, Sebastian

Vị trí: Tiền vệ

16

Heine, Dominic

Vị trí: Thủ môn

17

Omote, Ryutare

Vị trí: Tiền đạo

18

Wendt, Phillipp

Vị trí: Tiền vệ

19

Kessler, Max

Vị trí: Tiền đạo

23

Stelmak, Branden

Vị trí: Tiền đạo

27

Schmidt, Florian

Vị trí: Tiền đạo

31

Latendresse, Julien

Vị trí: Thủ môn

39

Schmidt, Lars

Vị trí: Tiền vệ

77

Druschky, Kai

Vị trí: Tiền đạo

Huấn luyện viên

Quốc gia:

Cầu thủ
2

Hậu vệ

Quốc gia: Đức

05/06/1988

3

Hậu vệ

Quốc gia: Đức

09/02/1986

4

Hậu vệ

Quốc gia: Đức

27/12/1994

5

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

06/07/1998

6

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

11/04/1988

7

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

22/11/1991

8

Hậu vệ

Quốc gia: Đức

04/06/1991

9

Hậu vệ

Quốc gia: Đức

25/02/1998

10

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

17/10/1987

11

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

26/04/1994

12

Thủ môn

Quốc gia: Đức

15/08/1987

12

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

03/08/1995

13

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

14/01/1990

15

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

11/12/1990

16

Thủ môn

Quốc gia: Đức

12/09/1995

17

Tiền đạo

Quốc gia: Nhật Bản

03/09/1991

18

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

28/02/1997

19

Tiền đạo

Quốc gia: Đức

20/01/1999

23

Tiền đạo

Quốc gia: Mỹ

22/06/1989

27

Tiền đạo

Quốc gia: Đức

04/03/1990

31

Thủ môn

Quốc gia: Canada

27/02/1991

39

Tiền vệ

Quốc gia: Đức

07/06/1995

77

Tiền đạo

Quốc gia: Đức

19/04/1993

728x90
130x300
130x300