bradford city

Bradford - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Northern Commercials Stadium | Sức chứa: 25,136

Logo Bradford City

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hopkin, David

CẦU THỦ

1

Richard O'Donnell

Vị trí: Thủ môn

2

Riley, Joe

Vị trí: Hậu vệ

3

Adam Chicksen

Vị trí: Hậu vệ

4

Ryan McGowan

Vị trí: Hậu vệ

5

Jim O'Brien

Vị trí: Tiền đạo

6

Anthony O'Connor

Vị trí: Hậu vệ

7

Sean Scannell

Vị trí: Tiền đạo

8

Jake Reeves

Vị trí: Tiền vệ

9

Eoin Doyle

Vị trí: Tiền đạo

10

Jack Payne

Vị trí: Tiền vệ

11

Robinson, Tyrell

Vị trí: Tiền vệ

12

Miller, George

Vị trí: Tiền đạo

13

Ben Wilson

Vị trí: Thủ môn

15

Kelvin Mellor

Vị trí: Hậu vệ

17

Seedorf, Sherwin

Vị trí: Tiền vệ

18

Brunker, Kai

Vị trí: Tiền đạo

19

Alex Jones

Vị trí: Tiền đạo

21

Hope Akpan

Vị trí: Tiền vệ

22

Nathaniel Knight-Percival

Vị trí: Hậu vệ

23

Wood, Connor

Vị trí: Hậu vệ

24

Devine, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

25

Isherwood, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

26

Hudson, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

27

Gibson, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

28

Hawkes, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

29

Gunner, Callum

Vị trí: Tiền vệ

30

Peters, Curtis

Vị trí: Tiền vệ

31

Skyes-Kenworhty, Gerorge

Vị trí: Thủ môn

32

Hefele, Josef

Vị trí: Hậu vệ

33

Clare, Tom

Vị trí: Tiền đạo

34

Powell, Reece

Vị trí: Tiền đạo

35

Staunton, Reece

Vị trí: Hậu vệ

Paul Caddis

Vị trí: Hậu vệ

36

Colville, Luca

Vị trí: Tiền vệ

37

Goldthorp, Eliot

Vị trí: Tiền vệ

39

O'Brien, Lewis

Vị trí: Tiền vệ

40

David Ball

Vị trí: Tiền đạo

43

Maltby, Jake

Vị trí: Tiền vệ

44

Josh Wright

Vị trí: Tiền vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Hopkin, David

CẦU THỦ

1

Richard O'Donnell

Vị trí: Thủ môn

2

Riley, Joe

Vị trí: Hậu vệ

3

Adam Chicksen

Vị trí: Hậu vệ

4

Ryan McGowan

Vị trí: Hậu vệ

5

Jim O'Brien

Vị trí: Tiền đạo

6

Anthony O'Connor

Vị trí: Hậu vệ

7

Sean Scannell

Vị trí: Tiền đạo

8

Jake Reeves

Vị trí: Tiền vệ

9

Eoin Doyle

Vị trí: Tiền đạo

10

Jack Payne

Vị trí: Tiền vệ

11

Robinson, Tyrell

Vị trí: Tiền vệ

12

Miller, George

Vị trí: Tiền đạo

13

Ben Wilson

Vị trí: Thủ môn

15

Kelvin Mellor

Vị trí: Hậu vệ

17

Seedorf, Sherwin

Vị trí: Tiền vệ

18

Brunker, Kai

Vị trí: Tiền đạo

19

Alex Jones

Vị trí: Tiền đạo

21

Hope Akpan

Vị trí: Tiền vệ

22

Nathaniel Knight-Percival

Vị trí: Hậu vệ

23

Wood, Connor

Vị trí: Hậu vệ

24

Devine, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

25

Isherwood, Thomas

Vị trí: Hậu vệ

26

Hudson, Ellis

Vị trí: Tiền vệ

27

Gibson, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

28

Hawkes, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

29

Gunner, Callum

Vị trí: Tiền vệ

30

Peters, Curtis

Vị trí: Tiền vệ

31

Skyes-Kenworhty, Gerorge

Vị trí: Thủ môn

32

Hefele, Josef

Vị trí: Hậu vệ

33

Clare, Tom

Vị trí: Tiền đạo

34

Powell, Reece

Vị trí: Tiền đạo

35

Staunton, Reece

Vị trí: Hậu vệ

Paul Caddis

Vị trí: Hậu vệ

36

Colville, Luca

Vị trí: Tiền vệ

37

Goldthorp, Eliot

Vị trí: Tiền vệ

39

O'Brien, Lewis

Vị trí: Tiền vệ

40

David Ball

Vị trí: Tiền đạo

43

Maltby, Jake

Vị trí: Tiền vệ

44

Josh Wright

Vị trí: Tiền vệ

Huấn luyện viên

Hopkin, David

Quốc gia: Scotland

Cầu thủ
1

Thủ môn

Quốc gia: Anh

12/09/1988

2

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

06/12/1996

3

Hậu vệ

Quốc gia: Zimbabwe

27/09/1991

4

Hậu vệ

Quốc gia: Úc

15/08/1989

5

Tiền đạo

Quốc gia: Scotland

28/09/1987

6

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

25/10/1992

7

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

17/09/1990

8

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

30/05/1993

9

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

12/03/1988

10

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

25/10/1994

11

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

16/09/1997

12

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

11/08/1998

13

Thủ môn

Quốc gia: Anh

09/08/1992

15

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

25/01/1991

17

Tiền vệ

Quốc gia: Hà Lan

17/03/1998

18

Tiền đạo

Quốc gia: Đức

10/06/1994

19

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

28/09/1994

21

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

14/08/1991

22

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

31/03/1987

23

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

17/07/1996

24

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

04/09/1997

25

Hậu vệ

Quốc gia: Thụy Điển

28/01/1998

26

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

14/02/1999

27

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

28/02/1998

28

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

15/03/2000

29

Tiền vệ

Quốc gia: Scotland

12/04/1999

30

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

05/12/1998

31

Thủ môn

Quốc gia: Anh

01/10/1999

32

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

02/07/2000

33

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

02/09/1999

34

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

06/05/2000

35

Hậu vệ

Quốc gia: Anh

10/12/2001

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

19/04/1988

36

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

17/02/1999

37

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

01/01/1970

39

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

14/10/1998

40

Tiền đạo

Quốc gia: Anh

14/12/1989

43

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

10/01/2001

44

Tiền vệ

Quốc gia: Anh

06/11/1989

728x90
130x300
130x300