bradford city

Bradford - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Northern Commercials Stadium | Sức chứa: 25,136

Bradford City

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bowyer, Gary
Bowyer, Gary

CẦU THỦ

O'Donnell, Richard
1

O'Donnell, Richard

Vị trí: Thủ môn

Mellor, Kelvin
2

Mellor, Kelvin

Vị trí: Hậu vệ

Longridge, Jackson
3

Longridge, Jackson

Vị trí: Hậu vệ

O'Connor, Paudie
4

O'Connor, Paudie

Vị trí: Hậu vệ

Richards-Everton, Ben
5

Richards-Everton, Ben

Vị trí: Hậu vệ

O'Connor, Anthony
6

O'Connor, Anthony

Vị trí: Hậu vệ

Pritchard, Harry
7

Pritchard, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Devitt, Jamie

Devitt, Jamie

Vị trí: Tiền vệ

Donaldson, Clayton
10

Donaldson, Clayton

Vị trí: Tiền đạo

Ismail, Zeli
11

Ismail, Zeli

Vị trí: Tiền vệ

Taylor, Chris

Taylor, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Reeves, Jake
8

Reeves, Jake

Vị trí: Tiền vệ

Vaughan, James
12

Vaughan, James

Vị trí: Tiền đạo

McCartan, Shay
14

McCartan, Shay

Vị trí: Tiền đạo

French, Tyler
15

French, Tyler

Vị trí: Hậu vệ

Palmer, Matt
16

Palmer, Matt

Vị trí: Tiền vệ

Gibson, Jordan
17

Gibson, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Anderson, Jermaine
18

Anderson, Jermaine

Vị trí: Tiền vệ

Connolly, Dylan
19

Connolly, Dylan

Vị trí: Tiền vệ

Patrick, Omari
20

Patrick, Omari

Vị trí: Tiền đạo

Akpan, Hope
21

Akpan, Hope

Vị trí: Tiền vệ

Henley, Adam
22

Henley, Adam

Vị trí: Hậu vệ

Wood, Connor
23

Wood, Connor

Vị trí: Hậu vệ

Devine, Daniel
24

Devine, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Oteh, Aramide
25

Oteh, Aramide

Vị trí: Tiền đạo

Cooke, Callum
26

Cooke, Callum

Vị trí: Tiền vệ

Riley, Joe
28

Riley, Joe

Vị trí: Hậu vệ

Sykes-Kenworthy, George
30

Sykes-Kenworthy, George

Vị trí: Thủ môn

Staunton, Reece
35

Staunton, Reece

Vị trí: Hậu vệ

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bowyer, Gary
Bowyer, Gary

CẦU THỦ

O'Donnell, Richard
1

O'Donnell, Richard

Vị trí: Thủ môn

Mellor, Kelvin
2

Mellor, Kelvin

Vị trí: Hậu vệ

Longridge, Jackson
3

Longridge, Jackson

Vị trí: Hậu vệ

O'Connor, Paudie
4

O'Connor, Paudie

Vị trí: Hậu vệ

Richards-Everton, Ben
5

Richards-Everton, Ben

Vị trí: Hậu vệ

O'Connor, Anthony
6

O'Connor, Anthony

Vị trí: Hậu vệ

Pritchard, Harry
7

Pritchard, Harry

Vị trí: Tiền vệ

Devitt, Jamie

Devitt, Jamie

Vị trí: Tiền vệ

Donaldson, Clayton
10

Donaldson, Clayton

Vị trí: Tiền đạo

Ismail, Zeli
11

Ismail, Zeli

Vị trí: Tiền vệ

Taylor, Chris

Taylor, Chris

Vị trí: Tiền vệ

Reeves, Jake
8

Reeves, Jake

Vị trí: Tiền vệ

Vaughan, James
12

Vaughan, James

Vị trí: Tiền đạo

McCartan, Shay
14

McCartan, Shay

Vị trí: Tiền đạo

French, Tyler
15

French, Tyler

Vị trí: Hậu vệ

Palmer, Matt
16

Palmer, Matt

Vị trí: Tiền vệ

Gibson, Jordan
17

Gibson, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Anderson, Jermaine
18

Anderson, Jermaine

Vị trí: Tiền vệ

Connolly, Dylan
19

Connolly, Dylan

Vị trí: Tiền vệ

Patrick, Omari
20

Patrick, Omari

Vị trí: Tiền đạo

Akpan, Hope
21

Akpan, Hope

Vị trí: Tiền vệ

Henley, Adam
22

Henley, Adam

Vị trí: Hậu vệ

Wood, Connor
23

Wood, Connor

Vị trí: Hậu vệ

Devine, Daniel
24

Devine, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Oteh, Aramide
25

Oteh, Aramide

Vị trí: Tiền đạo

Cooke, Callum
26

Cooke, Callum

Vị trí: Tiền vệ

Riley, Joe
28

Riley, Joe

Vị trí: Hậu vệ

Sykes-Kenworthy, George
30

Sykes-Kenworthy, George

Vị trí: Thủ môn

Staunton, Reece
35

Staunton, Reece

Vị trí: Hậu vệ