bradford city

Bradford - Anh

Quốc tịch : Anh | Sân nhà: Northern Commercials Stadium | Sức chứa: 25,136

Bradford City

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bowyer, Gary
Bowyer, Gary

CẦU THỦ

Richard O'Donnell
1

Richard O'Donnell

Vị trí: Thủ môn

Riley, Joe
2

Riley, Joe

Vị trí: Hậu vệ

Adam Chicksen
3

Adam Chicksen

Vị trí: Hậu vệ

Ben Wilson
13

Ben Wilson

Vị trí: Thủ môn

O'Connor, Paudie

O'Connor, Paudie

Vị trí: Hậu vệ

Anthony O'Connor
6

Anthony O'Connor

Vị trí: Hậu vệ

Jake Reeves
8

Jake Reeves

Vị trí: Tiền vệ

Kelvin Mellor
15

Kelvin Mellor

Vị trí: Hậu vệ

Hope Akpan
21

Hope Akpan

Vị trí: Tiền vệ

Wood, Connor
23

Wood, Connor

Vị trí: Hậu vệ

Devine, Daniel
24

Devine, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Hawkes, Cameron
28

Hawkes, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

Gunner, Callum
29

Gunner, Callum

Vị trí: Tiền vệ

Skyes-Kenworhty, Gerorge
31

Skyes-Kenworhty, Gerorge

Vị trí: Thủ môn

Longridge, Jackson

Longridge, Jackson

Vị trí: Hậu vệ

Hefele, Josef
32

Hefele, Josef

Vị trí: Hậu vệ

Ben Richards-Everton

Ben Richards-Everton

Vị trí: Hậu vệ

Adam Henley

Adam Henley

Vị trí: Hậu vệ

Clare, Tom
33

Clare, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Powell, Reece
34

Powell, Reece

Vị trí: Tiền đạo

Staunton, Reece
35

Staunton, Reece

Vị trí: Hậu vệ

Paul Caddis
38

Paul Caddis

Vị trí: Hậu vệ

Maltby, Jake
43

Maltby, Jake

Vị trí: Tiền vệ

Matt Palmer

Matt Palmer

Vị trí: Tiền vệ

James Vaughan

James Vaughan

Vị trí: Tiền đạo

Sean Scannell
7

Sean Scannell

Vị trí: Tiền đạo

Eoin Doyle
9

Eoin Doyle

Vị trí: Tiền đạo

Shay McCartan
14

Shay McCartan

Vị trí: Tiền đạo

Billy Clarke
17

Billy Clarke

Vị trí: Tiền đạo

Alex Jones
19

Alex Jones

Vị trí: Tiền đạo

Patrick, Omari
20

Patrick, Omari

Vị trí: Tiền đạo

Gibson, Jordan
27

Gibson, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Clayton Donaldson

Clayton Donaldson

Vị trí: Tiền đạo

Ellington, Raecce
47

Ellington, Raecce

Vị trí: Tiền đạo

HUẤN LUYỆN VIÊN

Bowyer, Gary
Bowyer, Gary

CẦU THỦ

Richard O'Donnell
1

Richard O'Donnell

Vị trí: Thủ môn

Riley, Joe
2

Riley, Joe

Vị trí: Hậu vệ

Adam Chicksen
3

Adam Chicksen

Vị trí: Hậu vệ

Ben Wilson
13

Ben Wilson

Vị trí: Thủ môn

O'Connor, Paudie

O'Connor, Paudie

Vị trí: Hậu vệ

Anthony O'Connor
6

Anthony O'Connor

Vị trí: Hậu vệ

Jake Reeves
8

Jake Reeves

Vị trí: Tiền vệ

Kelvin Mellor
15

Kelvin Mellor

Vị trí: Hậu vệ

Hope Akpan
21

Hope Akpan

Vị trí: Tiền vệ

Wood, Connor
23

Wood, Connor

Vị trí: Hậu vệ

Devine, Daniel
24

Devine, Daniel

Vị trí: Tiền vệ

Hawkes, Cameron
28

Hawkes, Cameron

Vị trí: Tiền vệ

Gunner, Callum
29

Gunner, Callum

Vị trí: Tiền vệ

Skyes-Kenworhty, Gerorge
31

Skyes-Kenworhty, Gerorge

Vị trí: Thủ môn

Longridge, Jackson

Longridge, Jackson

Vị trí: Hậu vệ

Hefele, Josef
32

Hefele, Josef

Vị trí: Hậu vệ

Ben Richards-Everton

Ben Richards-Everton

Vị trí: Hậu vệ

Adam Henley

Adam Henley

Vị trí: Hậu vệ

Clare, Tom
33

Clare, Tom

Vị trí: Tiền đạo

Powell, Reece
34

Powell, Reece

Vị trí: Tiền đạo

Staunton, Reece
35

Staunton, Reece

Vị trí: Hậu vệ

Paul Caddis
38

Paul Caddis

Vị trí: Hậu vệ

Maltby, Jake
43

Maltby, Jake

Vị trí: Tiền vệ

Matt Palmer

Matt Palmer

Vị trí: Tiền vệ

James Vaughan

James Vaughan

Vị trí: Tiền đạo

Sean Scannell
7

Sean Scannell

Vị trí: Tiền đạo

Eoin Doyle
9

Eoin Doyle

Vị trí: Tiền đạo

Shay McCartan
14

Shay McCartan

Vị trí: Tiền đạo

Billy Clarke
17

Billy Clarke

Vị trí: Tiền đạo

Alex Jones
19

Alex Jones

Vị trí: Tiền đạo

Patrick, Omari
20

Patrick, Omari

Vị trí: Tiền đạo

Gibson, Jordan
27

Gibson, Jordan

Vị trí: Tiền đạo

Clayton Donaldson

Clayton Donaldson

Vị trí: Tiền đạo

Ellington, Raecce
47

Ellington, Raecce

Vị trí: Tiền đạo