DANH SÁCH CẦU THỦ

Cầu thủ
Buric Jasmin
1

Thủ môn

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

18/02/1987

Buric Jasmin
1

Thủ môn

18/02/1987

Sunjic Toni
15

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

15/12/1988

Sunjic Toni
15

Hậu vệ

15/12/1988

Adnan Kovacevic
18

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

09/09/1993

Adnan Kovacevic
18

Hậu vệ

09/09/1993

Saric Elvis
21

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

21/06/1990

Saric Elvis
21

Tiền vệ

21/06/1990