Bosnia & Herzegovina

Quốc tịch : | Sân nhà: | Sức chứa:

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Hodzic Almina
1

Hodzic Almina

Vị trí: Thủ môn

Sakotic Valentina
2

Sakotic Valentina

Vị trí: Tiền đạo

Dijakovic Nikolina
3

Dijakovic Nikolina

Vị trí: Hậu vệ

Selimovic, Sejla
3

Selimovic, Sejla

Vị trí: Hậu vệ

Spahic Amira
4

Spahic Amira

Vị trí: Hậu vệ

Hasanbegovic Melisa
5

Hasanbegovic Melisa

Vị trí: Hậu vệ

Aleksic Marija
6

Aleksic Marija

Vị trí: Hậu vệ

Ahmic Eldina
7

Ahmic Eldina

Vị trí: Tiền vệ

Hadzic Aida
8

Hadzic Aida

Vị trí: Tiền vệ

Vujadin Nikolina
8

Vujadin Nikolina

Vị trí: Hậu vệ

Nikolic MIlena
9

Nikolic MIlena

Vị trí: Tiền đạo

Spasojevic Dajana
10

Spasojevic Dajana

Vị trí: Tiền đạo

Kapetanovic Selma
11

Kapetanovic Selma

Vị trí: Tiền vệ

Hasanbegovic Envera
12

Hasanbegovic Envera

Vị trí: Thủ môn

Bektas Sumeja
13

Bektas Sumeja

Vị trí: Tiền vệ

Gacanica Minela
14

Gacanica Minela

Vị trí: Tiền vệ

Hamzic Azara
15

Hamzic Azara

Vị trí: Hậu vệ

Koprena, Jelena
16

Koprena, Jelena

Vị trí: Tiền đạo

Krso Amela
17

Krso Amela

Vị trí: Hậu vệ

Medic Merjema
18

Medic Merjema

Vị trí: Tiền đạo

Taslidza Ena
18

Taslidza Ena

Vị trí: Tiền vệ

Masinovic, Aldijana
18

Masinovic, Aldijana

Vị trí: Tiền vệ

Damjanovic, Marija
19

Damjanovic, Marija

Vị trí: Tiền đạo

Milovic Nikolina
20

Milovic Nikolina

Vị trí: Tiền đạo

Grebenar Andrea
21

Grebenar Andrea

Vị trí: Hậu vệ

Haracic, Dijana
22

Haracic, Dijana

Vị trí: Thủ môn

Trujic, Sara
23

Trujic, Sara

Vị trí: Hậu vệ

Không có dữ liệu Cầu thủ này, vui lòng chọn Câu lạc bộ khác!

HUẤN LUYỆN VIÊN

CẦU THỦ

Hodzic Almina
1

Hodzic Almina

Vị trí: Thủ môn

Sakotic Valentina
2

Sakotic Valentina

Vị trí: Tiền đạo

Dijakovic Nikolina
3

Dijakovic Nikolina

Vị trí: Hậu vệ

Selimovic, Sejla
3

Selimovic, Sejla

Vị trí: Hậu vệ

Spahic Amira
4

Spahic Amira

Vị trí: Hậu vệ

Hasanbegovic Melisa
5

Hasanbegovic Melisa

Vị trí: Hậu vệ

Aleksic Marija
6

Aleksic Marija

Vị trí: Hậu vệ

Ahmic Eldina
7

Ahmic Eldina

Vị trí: Tiền vệ

Hadzic Aida
8

Hadzic Aida

Vị trí: Tiền vệ

Vujadin Nikolina
8

Vujadin Nikolina

Vị trí: Hậu vệ

Nikolic MIlena
9

Nikolic MIlena

Vị trí: Tiền đạo

Spasojevic Dajana
10

Spasojevic Dajana

Vị trí: Tiền đạo

Kapetanovic Selma
11

Kapetanovic Selma

Vị trí: Tiền vệ

Hasanbegovic Envera
12

Hasanbegovic Envera

Vị trí: Thủ môn

Bektas Sumeja
13

Bektas Sumeja

Vị trí: Tiền vệ

Gacanica Minela
14

Gacanica Minela

Vị trí: Tiền vệ

Hamzic Azara
15

Hamzic Azara

Vị trí: Hậu vệ

Koprena, Jelena
16

Koprena, Jelena

Vị trí: Tiền đạo

Krso Amela
17

Krso Amela

Vị trí: Hậu vệ

Medic Merjema
18

Medic Merjema

Vị trí: Tiền đạo

Taslidza Ena
18

Taslidza Ena

Vị trí: Tiền vệ

Masinovic, Aldijana
18

Masinovic, Aldijana

Vị trí: Tiền vệ

Damjanovic, Marija
19

Damjanovic, Marija

Vị trí: Tiền đạo

Milovic Nikolina
20

Milovic Nikolina

Vị trí: Tiền đạo

Grebenar Andrea
21

Grebenar Andrea

Vị trí: Hậu vệ

Haracic, Dijana
22

Haracic, Dijana

Vị trí: Thủ môn

Trujic, Sara
23

Trujic, Sara

Vị trí: Hậu vệ